1 Востаннє редагувалося Гордый Славянин (20.02.2015 21:46:21)

Тема: Сума елементів з парними номерами рядків для стовпців

в якому розташовується два нульових елемента матриці.

#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <cmath>
#ifndef
/*¬изначити: суму елемент≥в з парними номерами р¤дк≥в дл¤ стовпц¤, в ¤кому
 розташовуЇтьс¤ два нульових елемента матриц≥.*/
class Array {
  typedef int type;
  typedef unsigned int uint;
  type ** m_Array;
  void NewArray( uint row, uint col );
public:
  uint m_Row, m_Col;
  Array( const Array & ar );
  Array( uint row, uint col );
  Array & operator=( const Array & ar );
  ~Array();
  void ZeroArray();
  void Print();
  void Set( uint row, uint col, type data );
  type & operator()( uint row, uint col );
  friend void Run( const Array & ar );
};
#endif
///////////////////// function //////////////////////
void Array::NewArray(Array::uint row, Array::uint col){
  m_Row = row;
  m_Col = col;
  m_Array = new type*[m_Row];
  for( uint i = 0; i<m_Row; ++i )
  m_Array[i] = new type[m_Col];
}
Array::Array(const Array &ar){
  NewArray( ar.m_Row, ar.m_Col );
  for( uint i =0; i< m_Row; ++i )
  for( uint j=0; j<m_Col; ++j )
    m_Array[i][j] = ar.m_Array[i][j];
}
Array::Array(Array::uint row, Array::uint col){
  NewArray( row, col );
  ZeroArray();
}
Array & Array::operator =(const Array &ar){
uint i,j;
  if( this == &ar ) return *this;
  for( i= 0; i<m_Row; ++i )
  delete [] m_Array[i];
  delete [] m_Array;
  NewArray( ar.m_Row, ar.m_Col );
  for( i =0; i< m_Row; ++i )
  for( j=0; j<m_Col; ++j )
    m_Array[i][j] = ar.m_Array[i][j];
}
Array::~Array(){
uint i;
  for( i=0; i<m_Row; ++i )
  delete [] m_Array[i];
  delete [] m_Array;
}
void Array::ZeroArray(){
  for( uint i =0; i< m_Row; ++i )
  for( uint j=0; j<m_Col; ++j )
    m_Array[i][j] = type();
}
//метод друку поточного стану масиву
void Array::Print(){
  cout << "\nƒвом≥рний динам≥чний масив: " << m_Row << " x " << m_Col << " \n";
  for( uint i =0; i< m_Row; ++i ){
  for( uint j=0; j<m_Col; ++j )
    cout <<setw(4) << m_Array[i][j];      
  cout << "\n";
  }
}
//ћетод перевстановленн¤ поточного стану масиву
void Array::Set(Array::uint row, Array::uint col, Array::type data){
  if( row <= m_Row && col <= m_Col )
  m_Array[row][col] = data;
}
Array::type & Array::operator ()(Array::uint row, Array::uint col){
  return m_Array[row][col];
}
//ћетод, ¤кий вир≥шуЇ поставлене завданн¤
void Run( const Array & ar ){
Array::uint i, j;
   int n, sum;
        for(i=0; i<ar.m_Row; i=+2)
        {
         for(j=0; j<ar.m_Col; j++)
         {
            if (ar.m_Array[j]==0)
            {   // n++;
                ///if (n==2)
                 sum += ar.m_Array[i][j];
            }

         } 
                
        }
cout << "\n—ума елемент≥в у стовпц≥в ,в ¤кому розташовуЇтьс¤ два нульових елемента матриц≥ = " << sum << endl;
}
//////////////////// Головна функція ////////////////////////
int main(){
   system("chcp 1251");
   system("cls");
   int n1,n2;
   cout<<"¬вед≥ть к≥льк≥сть р¤дк≥в: "; cin>>n1;
   cout<<"\n¬вед≥ть к≥льк≥сть стовц≥в: "; cin>>n2;
   Array ar(n1, n2);
   for (int i=0;i<n1;i++)
   {
    for (int j=0;j<n2;j++)
    {
     cout<<"¬вед≥ть ц≥лочисельний "<<i+1<<" "<<j+1<<" елемент масиву: "; cin>>ar(i,j);
    }
   }
  ar.Print();//вив≥д масиву на екран
  Run(ar); //¬изначаЇ суму елемент≥в у тих стовпц¤х, ¤к≥ м≥ст¤ть хоча б один негативний елемент.
  cout << "\nЌажм≥ть ентер...";
  getch();
  return 0;
}

2

Re: Сума елементів з парними номерами рядків для стовпців

Переніс коми - це сильно.

3

Re: Сума елементів з парними номерами рядків для стовпців

Напишіть повний код програми і додайте форматування(відступи).

Re: Сума елементів з парними номерами рядків для стовпців

дивіться вгорі.

5

Re: Сума елементів з парними номерами рядків для стовпців

Давайте зробимо це завдання покроково. Спочатку перелічте лише ті стовпці, які відповідають умові (в них розташовуються два нульових елементів матриці).

Подякували: koala1