1

Тема: Завдання підвищеної складності.

program Project2;

{$APPTYPE CONSOLE}
{48.    Не використовуючи стандартні функції (за винятком abs),
обчислити з точністю eps=0.0001 (х  ввести з клавіатури):
а)* e^x=1+x/1!+x2/2!+…+xn/n!+…;
Вважати, що необхідна точність досягнута, якщо черговий доданок по модулю менше
eps, - усі наступні  доданки можна вже не враховувати.}

uses
  SysUtils;

var
fact,n,y,e,x:real;

const
eps=0.0001;
begin
writeln('input x');
read(x);
n:=0;
y:=0;
fact:=1;
while
  if abs((1/fact)) > eps  then
  begin
  n:=n+1;
  fact:=fact*n;
  y:=(e^x)+(1/fact);
  else
writeln(e);
readln;
end;
end

[Error] Project2.dpr(29): Pointer type required
[Error] Project2.dpr(33): Type of expression must be BOOLEAN

я просто топлюся з цим завданням

2

Re: Завдання підвищеної складності.

Перевірте структуру програми. Ви ж знаєте як правильно будуються оператори while, if, begin/end?
Після цього викиньте з коду e^x. По-перше в паскалі цей вираз записується інакше, а по-друге вам його як раз і треба знайти.