1

Тема: Спорні тести с асемблеру

1. Яка з наступних директив використовується для відокремлення байта пам’яті?
А) DB;
Б) DW;
В) DD;
Г) DX.
2. До якого режиму адресації відноситься наступний запис: MOV AX, [BX+2] ?
А) неявний;
Б) безпосередній;
В) опосередковано-регістровий;
Г) індексний.
3. Який з наступних регістрів є вказівником на стек?
А) BP;
Б) SP;
В) CX;
Г) DI.
4. Яка з наступних команд виконує арифметичний здвиг ліворуч?
А) SHL;
Б) SAL;
В) SHR;
Г) SAR.
5. До якого режиму адресації відноситься наступний запис: MOV AX,  BX?
А) пряма адресація;
Б) регістрова адресація;
В) опосередковано-регістрова;
Г) індексна адресація.
6. Команда ADD є…
А) одноадресною;
Б) безадресною;
В) двоадресною;
Г) триадресною.
7. Який з наступних регістрів не може безпосередньо брати участь в операціях?
А) СХ;
Б) CS;
В) АХ;
Г) DI.
8. З яким регістром пов’язана команда LOOP?
А) CX;
Б) DX;
В) BP;
Г) SI.
9. Установка та скидання якого біта регістра флагів забезпечує покрокове виконання програми?
А) IF;
Б) TF;
В) ZF;
Г) CF.
10. Яка пара регістрів характеризує рядок-джерело?
А) DS, SI;
Б) ES, DI;
В) DS, BX;
Г) ES, CX.
11. Яка з перелічених команд виконує арифметичний здвиг праворуч?
А) SHL;
Б) SAL;
В) SHR;
Г) SAR.
12. До якого режиму адресації відноситься інструкція MOV AX,2[SI]?
А) пряма;
Б) регістрова;
В) опосередковано-регістрова;
Г) індексна.
13. В якому регістрі зберігається остаток від ділення, якщо операндами є байти:
А) AX;
Б) BL;
В) BH;
Г) AH.
14. Яка з перелічених нижче команд еквівалентна діленню на два?
А) SAL;
Б) SAR;
В) SHR;
Г) SHL.
15. Яка з наступних  команд еквівалентна множенню на два?
А) SAL;
Б) SAR;
В) SHL;
Г) SHR.
16. Яка команда виконує дію додавання за модулем 2?
А) OR;
Б) AND;
В) XOR;
Г) NOT.
17. До якого режиму адресації відноситься інструкція MOV AX, 5?
А) пряма;
Б) безпосередня;
В) регістрова;
Г) індексна.
18. Яка системна функція виконує виведення рядка на екран?
А) 09h;
Б) 01h;
В) 02h;
Г) 10h.
19. Яка пара регістрів характеризує рядок-приймач?
А) ES, DI;
Б) DS, SI;
В) ES,SI;
Г) DS,DI.

2 Востаннє редагувалося reywwe95 (11.03.2015 18:12:47)

Re: Спорні тести с асемблеру

Ось  мої відповіді кому не складно перевірте

10А
11Г
12В
13Г
14 или А или В
15В
16В
17Б
18А
19Г

3

Re: Спорні тести с асемблеру

1. Яка з наступних директив використовується для відокремлення байта пам’яті?

Безглузде питання, бо куди воно відокремлюється я не знаю, бо воно може резервуватися/виділятися і можливо визначатися

11. Яка з перелічених команд виконує арифметичний здвиг праворуч?

Словник Грінченка написав:

Здвиг, -гу, м. 1) Стеченіе, скопленіе. В Почаєві на Зелені свята — такий здвиг! Могил. у. 2) Праздникъ Воздвиженія Креста Господня, 14 сентября. МУЕ. III. 48.

Словник Грінченка

Якщо ці тести робили (перекладали) не ви, то нехай цих освітян чорти в пеклі смажать
https://darrananderson.files.wordpress.com/2005/10/medieval-woodcut-depicting-demons1.jpg

Подякували: leofun011

4

Re: Спорні тести с асемблеру

Ну так в мене там багатсько таких питань кривих а із за цього в мене взагалі горить
Що з перерахованого нижче визначається типом процесора?
А) продуктивність ПК;
Б) обсяг оперативної пам'яті;
В) роздільна здатність монітора;
Г) тип чіпсета материнської плати.

5

Re: Спорні тести с асемблеру

reywwe95 написав:

Ну так в мене там багатсько таких питань кривих а із за цього в мене взагалі горить
Що з перерахованого нижче визначається типом процесора?
А) продуктивність ПК;
Б) обсяг оперативної пам'яті;
В) роздільна здатність монітора;
Г) тип чіпсета материнської плати.

Все воно має процесори у своїй будові.
А освітян треба вішати. І ще треба вішати тих, хто до них ходить (мабуть в першу чергу), бо нема попиту - нема і пропозиції.

6

Re: Спорні тести с асемблеру

Я не зовсім вас зрозумів в мене просто Гос екзамени ((

7

Re: Спорні тести с асемблеру

Безглузде питання, бо куди воно відокремлюється я не знаю

питання дійсно безглузде, просто малось на увазі

string db 'A', 'B', 'C'

, але для зручності пишуть АВС
але чесно хз, препод завжди правий