1 Востаннє редагувалося RomeK=) (22.03.2015 13:17:39)

Тема: Не можу зрозуміти чому не показує список який я добавляю в програму))

 • НЕможу зрозуміти чому непоказує добавленні товари))

// Курсова.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
//


#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
class file;
typedef file* pFile;
class file 
{
  string name; 
  int cina; 
  pFile next,prev; 
public:
  string &Name()

   {
     return name;
   }

   int &Cina()
   {
return cina;
   }

   pFile &Next()
   {
     return next;
   }
   pFile &Prev()
   {
     return prev;
   }

   virtual void Input()
   {
     cout << "Name: ";
     cin >> Name(); 
     cout << "Cina:"; 
     cin >> Cina();
   }

   virtual void Output()

   {

     cout<<"Name: "<<Name()<<"Cina: "<<Cina()<<" grn";

   }

   file(string nm="", int s=0, pFile n=NULL, pFile p=NULL)

   {

      Name () = nm;
      Cina() = s;
      Prev() = p;
      Next() = n;
   }

};

class Tovar: public file
{
  int k; 
public:
  int &K()

  {
    return k;
  }
  void Input()
  {

     cout << "Tovar pobut himii" << endl; 
     file::Input();

     cout<< "K-st v najavnosti: "; 
     cin >> K();

  }

  void Output()

  {

     cout << "Tovar pobut himii"<<endl; 
     file::Output();
     cout<<" K-st v najavnosti: " << K()<< endl;

  }

  Tovar(int r=0, int c=0, string n="", int s=0, pFile prv=NULL, pFile nxt=NULL):file(n,s,prv,nxt)

  {
     K() = r;
  }
};

class Z_p: public file
{
  string url; 
public:
  string &Url()
{
  return url;
}
  void Input()
  {
  cout<<"Zybna pasta"<<endl; 
  file::Input(); 
  cout << "Rik vugotovlennja: "; 
  cin >> Url();
  }

  void Output()
  {
  cout << "Zybna pasta"<<endl; 
  file::Output();
  cout << "Rik vugotovlennja: "<<Url()<< endl;

   }

   Z_p(string p="", string u="", string n="", int s=0, pFile prv=NULL, pFile nxt=NULL):file(n,s,prv,nxt)
   {
        Url() = u;
   }
};

class List
{ 
     pFile start,temp, end; 
     int count; 
public:
     pFile SStart()
     {
      return start;
     }
     pFile &Temp()

     {

      return temp;

     }

     pFile &End()

     {
      return end;
     }

     int &Count()
     {
       return count;
     }

     List ()
     {
        start = temp = end = NULL;
        Count() = 0;
     }
     void AddTovar()
     {
     temp = new Tovar(); 
     temp->Input(); 
     if(count==0)
     {
         start = end = temp; 
         start->Next() = start; 
         start->Prev() = start;
     }
     else
     {
         temp->Next()=end->Next(); 
         temp->Prev()=end; 
         end->Next()->Prev()=temp;
         end->Next()=temp;
         end = temp;
     }
     Count()++; 
  }
  void AddZ_p()
  {
     temp = new Z_p(); 
     temp->Input(); 
     if(count==0)
     {
         start = end = temp; 
         start->Next() = start; 
         start->Prev() = start;
     }
     else
     {
         temp->Next() = end->Next(); 
         temp->Prev() = end; 
         end->Next()->Prev() = temp; 
         end->Next() = temp; 
         end = temp;
     }
     Count()++;
   }
   pFile Search(string n)
   {
     if(!Count())
     {
         cout << "spusok porognij" << endl; 
         return NULL;
     }
     temp = start; 
     do 
     {
       if(temp->Name()==n) return temp; 
       temp = temp->Next();
     }
     while (temp!=start);
     cout << "Tovar dont found" << endl;
     return NULL;
   }
   void Del(string n)
   {
      if(!Count()) return; 
      pFile tmp = Search(n); 
      if(tmp==NULL)
      {
        cout << "Tovar dont found" << endl; 
        return;
      }
      if(Count()!=1)
      {
        if(tmp == start) start = start->Next(); 
        if(tmp == end) end = end->Prev(); 
        tmp->Prev()->Next() = tmp->Next(); 
        tmp->Next()->Prev() = tmp->Prev();
      }
      delete tmp;
      Count()--;
      cout<<"1 tovar vudaleno" <<endl;
   }
   void ShowList()
   {
     temp=start;
     for(int i=0; i<Count(); i++,temp=temp->Next()) temp->Output();
   }
   };

   void main()
   {
     List ftp;
     string cmd="help";

     while(cmd!="exit")
     {
         if(cmd=="help")
         {
           cout << "Menu" << endl;
           cout << "1 - duvutus spusok " << endl;
           cout << "2 - add new tovar" << endl;
           cout << "3 - add new zybna pasta" << endl;
           cout << "5 - delete tovar" << endl;
           cout << "6 - exit with program" << endl;
         }
         if(cmd=="l")
         {
           ftp.ShowList();
         }
         if(cmd=="2")
         {
           ftp.AddTovar();
         }
         if(cmd=="3")
         {
           ftp.AddZ_p();
         }
         if(cmd=="5")
         {
           cout << "Vvedit name tovary: "; 
           string tmp;
           cin >> tmp;  
           ftp.Del(tmp);
         }
         if(cmd=="6")
         {
           cout << "Good-bye!"<< endl;
           exit(0);
         }
           cout << endl << "> "; cin >> cmd;
     }
   }

2

Re: Не можу зрозуміти чому не показує список який я добавляю в програму))

Як мінімум тому, що програма крадена (скопійована в одногрупника із жалюгідною спробою переробити під себе). Ну і щоб до кінця бути чесними - покажіть скріни із запуском програми і вашими діями.

3 Востаннє редагувалося RomeK=) (22.03.2015 13:20:54)

Re: Не можу зрозуміти чому не показує список який я добавляю в програму))

Всьо ніби нормально має бути але чогось непоказує товари які додали

Post's attachments

ага.png 310.09 kb, 220 downloads since 2015-03-22 

4

Re: Не можу зрозуміти чому не показує список який я добавляю в програму))

Ого, у Вас раптово код змінився. На рахунок виводу - перевірте ваш метод Count() (виведіть на екран значення в методі showlist), та й взагалі, у звязних списках прохід роблять зазвичай, поки вказівник не буде вказувати на null, а не по кількості елементів

5

Re: Не можу зрозуміти чому не показує список який я добавляю в програму))

 • Нічого неполучається, але дякую за допомогу)