1

Тема: Допоможіть перевести інтеграл із mathcad в matlab

Є вирази в mathcad потрібно їх перевести в матлаб:
я пробував ось так але нічого не вийшло (((

R1 = 4.5;
R2 = 5;
j = 1:1:16;
i = 0:1:10;
Hj = 1.*j;
ri = -5 + 1.*i;
Mij = zeros(length(i), length(j));
for count_j = j
  H = Hj(count_j);
  for count_i = i
    r = ri(count_i+1);
    Fint = inline( '(H^2*R) / ( ( H^2 - r^2 - R^2 )^2 + (4 * r^2 * H^2) )^1.5', 'R', 'H', 'r');
    Mij(count_i+1, count_j) = 2 * Vp * t * quad(Fint, R1, R2,(10^-6),1,H,r);
  end;
end

Допоможіть будь ласка.

Post's attachments

integrall.jpg 16.6 kb, 293 downloads since 2015-03-23