1

Тема: Не працює ф-ція. Дані кешуються?

Знову делфі...
Проблема в тому, що після введення логіну:паролю він запам'ятовуються чи що.
Увів правильно, а потім переправив не неправильний - код всерівно працює.
Увів неправильно, виправив на правильно а код і далі вважає його неправильними.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var stringstream: TStringStream;
var balance, xml, bb: String;
var root, lib: IXMLNode;
var sms_count, b1: Real;
//var i:integer;
begin
 if (edit1.text = '') OR (edit2.text = '') OR (edit3.text = '') OR (edit4.text = '') then
  begin
   showMessage('Введіть налаштування!');
  end
  else
  begin
   phone_number := edit3.text;  // Куди слати
   username := edit1.text; // Логін для авторизації через АРІ
   password := edit2.text; //  пароль для авторизації через АРІ

   stringstream:=TStringStream.Create('');
   try
    xml := '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><request><operation>GETBALANCE</operation></request>';
    stringstream.WriteString(xml);
    stringstream.Position:=0;
    IdHTTP1.Request.ContentType:='application/x-www-form-urlencoded';
    IdHTTP1.Request.ContentLength:=stringstream.Size;
    IdHTTP1.Request.BasicAuthentication:= true;
    IdHTTP1.Request.UserName := username;
    IdHTTP1.Request.Password := password;

    balance:=IdHTTP1.Post(apiurl, stringstream);
   finally
    stringstream.Free;
   end;

   if (balance <> 'Access denied!') then
    begin
     XMLDocument2.LoadFromXML(balance); // Завантажуємо файл з балансом.
     XMLDocument2.Active := true;
     root := XMLDocument2.DocumentElement;
     bb := trim(root.ChildNodes['balance'].Text);
     b1 := StrToFloat_UK(bb);
     sms_count:= b1 / 0.16;
     Label1.Caption := Label1.Caption + bb + ' грн ' + FloatToStr(sms_count);
    end
    else
    begin
     showMessage('Логін або пароль введено не вірно!');
    end;
  end;
end;

2

Re: Не працює ф-ція. Дані кешуються?

http://www.delphigroups.info/2/1/508248.html

3 Востаннє редагувалося Sensetivity (28.03.2015 21:32:01)

Re: Не працює ф-ція. Дані кешуються?

Вже сам розібрався.
Треба було створювати об'єкт динамічно  IdHTTP1:=TIdHTTP.Create(nil);
Я ж просто кинув елемент на форму.
Ф-ція тепер виглядає так:

Прихований текст
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var stringstream: TStringStream;
var balance, xml, bb: String;
var root, lib: IXMLNode;
var sms_count, b1: Real;
var IdHTTP1: TIdHTTP;
//var i:integer;
begin

 if (edit1.text = '') OR (edit2.text = '') OR (edit3.text = '') OR (edit4.text = '') then
  begin
   showMessage('Ââåä³òü íàëàøòóâàííÿ!');
  end
  else
  begin
   phone_number := edit3.text;  // Êóäè ñëàòè
   username := edit1.text; // Ëîã³í äëÿ àâòîðèçàö³¿ ÷åðåç Àв
   password := edit2.text; //  ïàðîëü äëÿ àâòîðèçàö³¿ ÷åðåç Àв

   stringstream:=TStringStream.Create('');
   try
    xml := '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><request><operation>GETBALANCE</operation></request>';
    stringstream.WriteString(xml);
    stringstream.Position:=0;

    IdHTTP1:=TIdHTTP.Create(nil);
    IdHTTP1.Request.ContentType:='application/x-www-form-urlencoded';
    IdHTTP1.Request.ContentLength:=stringstream.Size;
    IdHTTP1.Request.BasicAuthentication:= true;
    IdHTTP1.Request.UserName := username;
    IdHTTP1.Request.Password := password;

    balance:=IdHTTP1.Post(apiurl, stringstream);
    //SHowMessage(idHTTP1.Response.ResponseText);
   finally
    stringstream.Free;
    IdHTTP1.Disconnect;
   end;

   if (balance <> 'Access denied!') then
    begin
     XMLDocument2.LoadFromXML(balance); // Çàâàíòàæóºìî ôàéë ç áàëàíñîì.
     XMLDocument2.Active := true;
     root := XMLDocument2.DocumentElement;
     bb := trim(root.ChildNodes['balance'].Text);
     b1 := StrToFloat_UK(bb);
     sms_count:= b1 / 0.16;
     Label1.Caption := Label1.Caption + bb + ' ãðí ' + FloatToStr(sms_count);
    end
    else
    begin
     showMessage('Ëîã³í àáî ïàðîëü ââåäåíî íå â³ðíî!');
    end;
  end;
end;
Подякували: koala, 0xDADA11C72

4

Re: Не працює ф-ція. Дані кешуються?

У вас тут пам'ять тече: http://www.gunsmoker.ru/2009/05/blog-post_24.html

5

Re: Не працює ф-ція. Дані кешуються?

Torbins написав:

У вас тут пам'ять тече: http://www.gunsmoker.ru/2009/05/blog-post_24.html

Ви явно переоцінюєте мій рівень :)
Прочитав запис але так і не зрозумів, що тут тече?
Чи ви про функції з XML ?

6

Re: Не працює ф-ція. Дані кешуються?

Sensetivity написав:
Torbins написав:

У вас тут пам'ять тече: http://www.gunsmoker.ru/2009/05/blog-post_24.html

Ви явно переоцінюєте мій рівень :)
Прочитав запис але так і не зрозумів, що тут тече?
Чи ви про функції з XML ?

Може Torbins має на увазі, що треба в кінці процедури робити
[code=pas]idHTTP.free;
[/code]
і інші об'єкти так само.
На тему.

7

Re: Не працює ф-ція. Дані кешуються?

Chemist-i написав:
Sensetivity написав:
Torbins написав:

У вас тут пам'ять тече: http://www.gunsmoker.ru/2009/05/blog-post_24.html

Ви явно переоцінюєте мій рівень :)
Прочитав запис але так і не зрозумів, що тут тече?
Чи ви про функції з XML ?

Може Torbins має на увазі, що треба в кінці процедури робити
[code=pas]idHTTP.free;
[/code]
і інші об'єкти так само.
На тему.

А хіба

IdHTTP1.Disconnect;

Не включає у себе "idHTTP.free;" ?

8

Re: Не працює ф-ція. Дані кешуються?

Розрив з’єднання і знищення об’єкту це різні речі. Окрім того, ви можете намагатися з’єднатися після розриву з’єднання.

Подякували: Chemist-i, koala2

9 Востаннє редагувалося Sensetivity (29.03.2015 21:51:06)

Re: Не працює ф-ція. Дані кешуються?

Переписав отак:

     begin
      stringstream:=TStringStream.Create('');
      IdHTTP1:=TIdHTTP.Create(nil);
      try
       SkypeText := '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><request><operation>SENDSMS</operation>';
       SkypeText := skypetext + '<message start_time="AUTO" end_time="AUTO" lifetime="4" rate="120" desc="Skype" source="SMS">';
       SkypeText := SkypeText + '<body>' + textBody + '</body>';
       SkypeText := SkypeText + '<recipient>' + phone_number + '</recipient></message></request>';
       stringstream.WriteString(SkypeText);
       stringstream.Position:=0;

       IdHTTP1.Request.ContentType:='application/x-www-form-urlencoded';
       IdHTTP1.Request.ContentLength:=stringstream.Size;
       IdHTTP1.Request.BasicAuthentication:= true;
       IdHTTP1.Request.UserName := username;
       IdHTTP1.Request.Password := password;

       balance:=IdHTTP1.Post(apiurl, stringstream);
       Memo1.Lines.Append(balance);
      finally
       stringstream.Free;
       IdHTTP1.Disconnect;
       IdHTTP1.Free;
       SkypeText:= '';
      end;
     end;

10

Re: Не працює ф-ція. Дані кешуються?

Sensetivity
Дуже добре. Тільки ще код

stringstream:=TStringStream.Create('');
IdHTTP1:=TIdHTTP.Create(nil);

занесіть під try, а перед try додайте

stringstream:=Nil;
IdHTTP1:=Nil;

Бо інакше якщо "TIdHTTP.Create(nil)" видасть ексепшон (наприклад не вистачає пам'яті), то stringstream нікому буде видалити.