Тема: Помилка _cputts: идентификатор не найден

Доброго дня! Приклад не компілюється. Не зміркую, чого йому бракує!

#include <iostream> 
#include <conio.h> 


int main() {
  
  _cputts(_T("Всем привет от меня!\r\n"));
   _tcprintf(_T("%s\r\n"), _T("Благодарю за внимание."));

Також чого йому

Ошибка    1    error C1083: Не удается открыть файл включение: stdafx.h: No such file or directory    d:\rozbir\ console\console1\console1\console1.cpp    1    1    Console1

2

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

Щось ви не те з stdafx зробили. Можу тільки припустити, що ви скопіювали в файл код із ним, причому сюди скопіювали вже без нього.

Подякували: Дмитро-Чебурашка1

3

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

#include <stdafx.h> де?

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

#include <stdafx.h>
#include <iostream>
#include <conio.h>

#include <stdafx.h> є, це я пізніше скомпілював вже з ним.

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

Тобто нормальний #include <stdafx.h>

6

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

Почитайте що таке stdafx , бо ви не хочете по-людськи робити - прочитати книжку з початку і до кінція.

Подякували: yarko1

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

Яку книжку найкраще прочитати? Я прогуглив 5 сторінок з питанням що таке stdafx і нічого
путнього не знайшов (хотів почитати нашвидку).
Між іншим приклади в книгах такі що їх доводиться довго правити!
А зараз Я читаю Лафоре Р. Кльова книга! Дізнаюся багато нового. Я загалом
це ніби і знав припустимо з Ліберті, але у Лафоре немов з іншого боку!
Ось, учора трохи підправив його приклад- працює, але я захотів забігти вперед і розібрати
функцію консольної графіки. Ось і нагуглив приклади близькі до теми.
Що в моєму коді не по-людськи? Ну та, це ж не відлагоджене приложення, зрозуміло! Це випробувальний код. Якщо ви знаєте реально хорошу, круту, стоящю книгу
то вкажіть на неї!

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

// circstrc.cpp
// графические объекты типа круг
#include "msoftcon.h" // для графических функций
//////////////////////////////////////////////////////////
struct circle // графический объект "круг"
{
int xCo, yCo; // координаты центра
int radius;
color fillcolor; // цвет
fstyle fillstyle; // стиль заполнения
};
//////////////////////////////////////////////////////////
void circ_draw(circle c)
  {
set_color(c.fillcolor); // установка цвета
set_fill_style(c.fillstyle); // установка стиля заполнения
draw_circle(c.xCo,c.yCo,c.radius); // рисование круга
}
//--------------------------------------------------------
int main()
{
init_graphics(); // инициализация графики
// создание кругов
circle c1 = {15, 7, 5, cBLUE, X_FILL };
circle c2 = {41, 12, 7, cRED, O_FILL };
circle c3 = {65, 18, 4, cGREEN, MEDIUM_FILL };
circ_draw(c1); // рисование кругов
circ_draw(c2);
circ_draw(c3);
set_cursor_pos(1, 25); //cursor to lower left corner
getch(); // задержка полученного изображения
return 0;
}

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

Я навить і не уявляв що коду щось потрібно окрім msoftcon.h який саме і звється.

Але виявилося що без наступного файлу нічого не компілюється!! Здивуванню моєму не було межі!

Чесно, зв'язок між MSOFTCON.CPP і circstrc.cpp мені не зрозумілий. А ось власне MSOFTCON.CPP

із моєю мінімальною правкою.

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

//msoftcon.cpp
//provides routines to access Windows console functions

//compiler needs to be able to find this file
//in MCV++, /Tools/Options/Directories/Include/type path name

#include "msoftcon.h"
HANDLE hConsole;         //console handle
char fill_char;          //character used for fill
//--------------------------------------------------------------
void init_graphics()
   {
   COORD console_size = {80, 25};
   //open i/o channel to console screen
   hConsole = CreateFile("CONOUT$", GENERIC_WRITE | GENERIC_READ,
                   FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
                   0L, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0L);
   //set to 80x25 screen size
   SetConsoleScreenBufferSize(hConsole, console_size);
   //set text to white on black
   SetConsoleTextAttribute( hConsole, (WORD)((0 << 4) | 15) );

   fill_char = '\xDB';  //default fill is solid block
   clear_screen();
   }
//--------------------------------------------------------------
void set_color(color foreground, color background)
   {
   SetConsoleTextAttribute( hConsole,
                        (WORD)((background << 4) | foreground) );
   }  //end setcolor()

/* 0  Black          8  Dark gray
   1  Dark blue      9  Blue
   2  Dark green     10 Green
   3  Dark cyan      11 Cyan
   4  Dark red       12 Red
   5  Dark magenta   13 Magenta
   6  Brown          14 Yellow
   7  Light gray     15 White
*/
//--------------------------------------------------------------
void set_cursor_pos(int x, int y)
   {
   COORD cursor_pos;              //origin in upper left corner
   cursor_pos.X = x - 1;          //Windows starts at (0, 0)
   cursor_pos.Y = y - 1;          //we start at (1, 1)
   SetConsoleCursorPosition(hConsole, cursor_pos);
   }
//--------------------------------------------------------------
void clear_screen()
   {
   set_cursor_pos(1, 25);
   for(int j=0; j<25; j++)
      putch('\n');
   set_cursor_pos(1, 1);
   }
//--------------------------------------------------------------
void wait(int milliseconds)
   {
   Sleep(milliseconds);
   }
//--------------------------------------------------------------
void clear_line()                    //clear to end of line
   {                                 //80 spaces
   //.....1234567890123456789012345678901234567890
   //.....0........1.........2.........3.........4
   cputs("                                        ");
   cputs("                                        ");
   }
//--------------------------------------------------------------
void draw_rectangle(int left, int top, int right, int bottom)
   {
   char temp[80]={0};

;
   int width = right - left + 1;

   for(int j=0; j<width; j++)      //string of squares
      temp[j] = fill_char;   
   //temp[j] = 0;                    //null

   for(int y=top; y<=bottom; y++)  //stack of strings
      {
      set_cursor_pos(left, y);
      cputs(temp);
      }
   }
//--------------------------------------------------------------
void draw_circle(int xC, int yC, int radius)
   {
   double theta, increment, xF, pi=3.14159;
   int x, xN, yN;

   increment = 0.8 / static_cast<double>(radius);
   for(theta=0; theta<=pi/2; theta+=increment)  //quarter circle
      {
      xF = radius * cos(theta); 
      xN = static_cast<int>(xF * 2 / 1); //pixels not square
      yN = static_cast<int>(radius * sin(theta) + 0.5);
      x = xC-xN;
      while(x <= xC+xN)          //fill two horizontal lines
         {                       //one for each half circle
         set_cursor_pos(x,   yC-yN); putch(fill_char);  //top
         set_cursor_pos(x++, yC+yN); putch(fill_char);  //bottom
         }
      }  //end for
   }
//--------------------------------------------------------------
void draw_line(int x1, int y1, int x2, int y2)
   {

   int w, z, t, w1, w2, z1, z2;
   double xDelta=x1-x2, yDelta=y1-y2, slope;
   bool isMoreHoriz;

   if( fabs(xDelta) > fabs(yDelta) ) //more horizontal
      {
      isMoreHoriz = true;
      slope = yDelta / xDelta;
      w1=x1; z1=y1; w2=x2, z2=y2;    //w=x, z=y
      }
   else                              //more vertical
      {
      isMoreHoriz = false;
      slope = xDelta / yDelta;
      w1=y1; z1=x1; w2=y2, z2=x2;    //w=y, z=x
      }

   if(w1 > w2)                       //if backwards w
      {
      t=w1; w1=w2; w2=t;             //   swap (w1,z1)
      t=z1; z1=z2; z2=t;             //   with (w2,z2)
      }
   for(w=w1; w<=w2; w++)           
      {
      z = static_cast<int>(z1 + slope * (w-w1));
      if( !(w==80 && z==25) )        //avoid scroll at 80,25
         {
         if(isMoreHoriz)
            set_cursor_pos(w, z);
         else
            set_cursor_pos(z, w);
         putch(fill_char);
         }
      }
   }
//--------------------------------------------------------------
void draw_pyramid(int x1, int y1, int height)
   {
   int x, y;
   for(y=y1; y<y1+height; y++)
      {
      int incr = y - y1;
      for(x=x1-incr; x<=x1+incr; x++)
         {
         set_cursor_pos(x, y);
         putch(fill_char);
         }
      }
   }
//--------------------------------------------------------------
void set_fill_style(fstyle fs)
   {
   switch(fs)
      {
      case SOLID_FILL:  fill_char = '\xDB'; break;
      case DARK_FILL:   fill_char = '\xB0'; break;
      case MEDIUM_FILL: fill_char = '\xB1'; break;
      case LIGHT_FILL:  fill_char = '\xB2'; break;
      case X_FILL:      fill_char = 'X';    break;
      case O_FILL:      fill_char = 'O';    break;
      }
   }
//--------------------------------------------------------------

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

І ось близько до теми  http://devels.ru/?what=art&p=378

12

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

Лаофре то Лафоре, я вже у вашій попередній темі висловлював свою думку з приводу вивчення плюсів і книжок, але ж ви не тільки обрали плюси, ви ще з погано відсканованих книжок (в дежавю форматі скоріш за все) код копіпастите. Автори, зазвичай, долучають диски до книжок, а ви, натомість, читаєте одним оком, забігаючи наперед, через сраку відскановані погані переклади, користуєтесь іншою версією компілера чи середовища, копіпастите код прямо з книги і сподіваєтесь одержати путні знання. Автори книжок на таке не розраховували.

Подякували: Дмитро-Чебурашка1

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

Так, саме так..   Звиняйте.

Я зі старту вирішив що це бібліотечний файл якийсь. Я не регулярно програмую і ну забув
що буває таке. виявляється, я згадав, що найпростіше створювати консольне приложення, а не порожнє.

14

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

Ну то поставте собі мету за рік чи два стати кодером і програмувати регулярно, а як продовжуватимете так "кодити", то оберіть собі простішу мову PureBasic чи AutoIt, бо плюси чи навіть чисті ся є марнуванням часу для простих завдань. До речі, сам тими мовами користуюся.

Подякували: Дмитро-Чебурашка1

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

Ось приклад того що я взагалі ще нічого не розумію. Вагон помилок у програмі- а я не розумію у чому справа.

Я вчора півгодини вивчав її. Начебто нічого кримінального. Все так. Всі двокрапки, коми, дужки.

І я б зразумів якби вкралася помилка, але тут суцільна помилка! Я риально не знаю з чого почати

і за що спочатку зачепитися!

Викликає здивування тільки стиль оголошення функцій ::SetConsoleTitle.

Я подумав було що BOOL це помилка. Ан ні! Це такий тип даних довжиною 4 байти. (Можу все ж плутати байт і біт.)
Загалом не розумію! Допоможіть!


Причому, автор тексту буквально пише, що  "Полный код моего примера в Visual C++ 2005 выглядит так: "   а також нижче тексту програми  "Приведённый пример был создан в среде Visual C++ 2005 как проект Win32 Console Application. "    -я мабудь повинен розуміти що усе тіп-топ...

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

#include "stdafx.h"
#include <conio.h>


BOOL PrintText(LPCTSTR szText);
BOOL SetConsoleAttrib(WORD wAttrib);
BOOL SetCurrentPos(SHORT x, SHORT y);
BOOL SetConsoleSize(SHORT x, SHORT y);


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
   ::SetConsoleTitle(_T("Пример программы на C++"));
   //
   SetConsoleSize(160, 80);
   SetConsoleAttrib(0x6F);
   //
   _cputts(_T("Всем привет от меня!\r\n"));
   _tcprintf(_T("%s\r\n"), _T("Благодарю за внимание."));
   //
   SetCurrentPos(25, 10);
   PrintText(_T("Всем пока...\r\n"));
   //
_gettch(); // ожидание нажатия клавиши...
   return 0;
}

static HANDLE _ConsoleOut = ::GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

BOOL SetConsoleAttrib(WORD wAttrib)
{
   ::SetConsoleTextAttribute(_ConsoleOut, wAttrib);
   CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi = {0};
   ::GetConsoleScreenBufferInfo(_ConsoleOut, &csbi);
   DWORD dw(0);
   COORD cr = {0, 0};
   return ::FillConsoleOutputAttribute(_ConsoleOut, 
      wAttrib, csbi.dwSize.X * csbi.dwSize.Y, cr, &dw);
}


BOOL PrintText(LPCTSTR szText)
{
   DWORD dw(0);
   return ::WriteConsole(_ConsoleOut, szText, ::lstrlen(szText), &dw, NULL);
}


BOOL SetCurrentPos(SHORT x, SHORT y)
{
   COORD pos = {x, y};
   return ::SetConsoleCursorPosition(_ConsoleOut, pos);
}


BOOL SetConsoleSize(SHORT x, SHORT y)
{
   COORD size = {x, y};
   return ::SetConsoleScreenBufferSize(_ConsoleOut, size);

} 

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

Помилки


  Console2.cpp
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(5): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед идентификатором "PrintText"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(5): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(5): error C2065: LPCTSTR: необъявленный идентификатор
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(5): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ")" перед идентификатором "szText"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(5): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(5): error C2059: синтаксическая ошибка: )
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(6): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед идентификатором "SetConsoleAttrib"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(6): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(6): error C2086: int BOOL: переопределение
          d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(5): см. объявление "BOOL"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(6): error C2065: WORD: необъявленный идентификатор
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(6): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ")" перед идентификатором "wAttrib"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(6): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(6): error C2059: синтаксическая ошибка: )
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(7): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед идентификатором "SetCurrentPos"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(7): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(7): error C2086: int BOOL: переопределение
          d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(5): см. объявление "BOOL"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(7): error C2065: SHORT: необъявленный идентификатор
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(7): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ")" перед идентификатором "x"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(7): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(7): error C2059: синтаксическая ошибка: )
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(8): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед идентификатором "SetConsoleSize"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(8): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(8): error C2086: int BOOL: переопределение
          d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(5): см. объявление "BOOL"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(8): error C2065: SHORT: необъявленный идентификатор
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(8): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ")" перед идентификатором "x"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(8): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(8): error C2059: синтаксическая ошибка: )
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(13): error C2039: SetConsoleTitle: не является членом "`global namespace'"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(13): error C3861: SetConsoleTitle: идентификатор не найден
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(15): error C2064: результатом вычисления фрагмента не является функция, принимающая 2 аргументов
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(16): error C2064: результатом вычисления фрагмента не является функция, принимающая 1 аргументов
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(21): error C2064: результатом вычисления фрагмента не является функция, принимающая 2 аргументов
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(22): error C2064: результатом вычисления фрагмента не является функция, принимающая 1 аргументов
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(28): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед идентификатором "_ConsoleOut"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(28): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(28): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(28): error C2039: GetStdHandle: не является членом "`global namespace'"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(28): error C2065: STD_OUTPUT_HANDLE: необъявленный идентификатор
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(28): error C3861: GetStdHandle: идентификатор не найден
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(30): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед идентификатором "SetConsoleAttrib"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(30): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(30): error C2086: int BOOL: переопределение
          d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(5): см. объявление "BOOL"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(30): error C2065: WORD: необъявленный идентификатор
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(30): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ")" перед идентификатором "wAttrib"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(30): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(30): error C2374: SetConsoleAttrib: переопределение; множественная инициализация
          d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(6): см. объявление "SetConsoleAttrib"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(30): error C2059: синтаксическая ошибка: )
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(31): error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед "{"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(31): error C2447: {: отсутствует заголовок функции (возможно, используется формальный список старого типа)
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(42): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед идентификатором "PrintText"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(42): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(42): error C2086: int BOOL: переопределение
          d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(5): см. объявление "BOOL"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(42): error C2065: LPCTSTR: необъявленный идентификатор
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(42): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ")" перед идентификатором "szText"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(42): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(42): error C2374: PrintText: переопределение; множественная инициализация
          d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(5): см. объявление "PrintText"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(42): error C2059: синтаксическая ошибка: )
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(43): error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед "{"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(43): error C2447: {: отсутствует заголовок функции (возможно, используется формальный список старого типа)
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(49): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед идентификатором "SetCurrentPos"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(49): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(49): error C2086: int BOOL: переопределение
          d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(5): см. объявление "BOOL"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(49): error C2065: SHORT: необъявленный идентификатор
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(49): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ")" перед идентификатором "x"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(49): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(49): error C2374: SetCurrentPos: переопределение; множественная инициализация
          d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(7): см. объявление "SetCurrentPos"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(49): error C2059: синтаксическая ошибка: )
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(50): error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед "{"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(50): error C2447: {: отсутствует заголовок функции (возможно, используется формальный список старого типа)
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(56): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед идентификатором "SetConsoleSize"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(56): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(56): error C2086: int BOOL: переопределение
          d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(5): см. объявление "BOOL"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(56): error C2065: SHORT: необъявленный идентификатор
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(56): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ")" перед идентификатором "x"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(56): error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(56): error C2374: SetConsoleSize: переопределение; множественная инициализация
          d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(8): см. объявление "SetConsoleSize"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(56): error C2059: синтаксическая ошибка: )
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(57): error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед "{"
d:\rozbir\ console\console2\console2\console2.cpp(57): error C2447: {: отсутствует заголовок функции (возможно, используется формальный список старого типа)

18 Востаннє редагувалося Дмитро-Чебурашка (31.03.2015 14:07:19)

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

0xDADA11C7 написав:

плюси чи навіть чисті ся є марнуванням часу для простих завдань.

А дайте будь ласка приклад гідного завдання і її рішення для плюсів! Правда, хочеться
подивитися, повчитися, подумати, оцінити.Повчитися ясна річ в першу чергу!

19 Востаннє редагувалося koala (31.03.2015 15:21:53)

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

У вас підключено 2 бібліотеки: stdafx.h (передкомпільовані заголовки вашого проекту) і conio.h (бібліотека для роботи з ОС MS DOS, давно померлої; звісно, є FreeDOS, але ви мене не переконаєте, що під нього пишете). В жодній з них не описані ідентифікатори BOOL, LPCTSTR, WORD і т.д. Ви точно певні, що знаєте, що робите?

Подякували: Дмитро-Чебурашка1

20

Re: Помилка _cputts: идентификатор не найден

Є безліч нормальних IDE для плюсів. Може спробуйте використати не продукцію дрібномягких з їх веселими назвами типів?

Подякували: Дмитро-Чебурашка1