Тема: C++

Відомості про власників автомобілів складаються з їхніх прізвищ, марки автомобіля і державного номера автомобіля. Сформувати файл, що містить ці відомості про 9 автомобілів. Вивести на друк номери автомобілів, які починаються з 3 і закінчуються на 5, і кількість автомобілів кожної марки........Допоможіть зробити!!

2

Re: C++

QRegExp r("^3.*5$");
r.indexIn(<державний номер як QString>)

поверне -1 якщо номер не підпадає від умову, або 0 якщо підпадає

3

Re: C++

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <vector>

//using namespace std;

struct ownerCar {
 std::string name;
 std::string model;
 std::string number; 
};


bool IsExist(std::vector<std::string> v,std::string s);

const int SIZE = 9;

void Save(ownerCar own[SIZE]);

void Load(ownerCar own[SIZE]);


int main(int argc, char* argv[])
{ 
 ownerCar owner;
 
 ownerCar owners[SIZE] = {
 {"porox","ZAZ","35-65-85"},{"yatsenuk","ZAZ","22-22-22"},
 {"porox","LAZ","33-65-55"},{"yanuk","LUAZ","30-00-05"}, 
 {"porox","BELAZ","33-65-55"},{"yanuk","GAZ-66","30-00-05"},
 {"klichko","LAZ","33-65-51"},{"klichko","LUAZ","32-00-25"},
 {"porox","ROVER","33-65-55"}};
 
 std::vector<std::string> cars_names;
 
 for(int i = 0; i < SIZE; i++)
 {
   if((owners[i].number.at(0) == '3')&&(owners[i].number.at(owners[i].number.size()-1) == '5'))
   {
     std::cout << owners[i].number << std::endl;
     if(!IsExist(cars_names,owners[i].model))
       cars_names.push_back(owners[i].model);
   }  
 }

 int count = 0;
 for(int i = 0;i< (int)cars_names.size();i++)
 {
   for(int j = 0; j < SIZE; j++)
   {
     if(cars_names.at(i) == owners[j].model)
       count++;
   }
   std::cout << "Model " << cars_names.at(i) << " " << count << std::endl;
   count = 0;
 }

 Save(owners);

 Load(owners);
 std::cout << owners[7].name << "\n";
 std::getchar();
  return 0;
}

bool IsExist(std::vector<std::string> v,std::string s)
{
  for(int i = 0;i< (int)v.size();i++)
  {
    if(v.at(i) == s)
      return true;
  }
  return false;
}

void Save(ownerCar own[SIZE])
{
  std::ofstream outfile;
  outfile.open("owners.dat",std::ios::out | std::ios::binary);
  if(!outfile.is_open()) {
    std::cout<<"File not open"<< std::endl;
    return;
  }
  for(int i = 0; i < SIZE;i++)
  {
    outfile.write((char *) &own[i], sizeof ownerCar);    
  }
  outfile.close();
}

void Load(ownerCar own[SIZE])
{
  std::ifstream infile;
  infile.open("owners.dat",std::ios::in | std::ios::binary);
  if(!infile.is_open()) {
    std::cout<<"File not open"<< std::endl;
    return;
  }
  for(int i = 0; i < SIZE;i++)
  {
    infile.read((char *) &own[i], sizeof ownerCar);    
  }
  infile.close();
}
Подякували: 0xDADA11C71