Тема: C++

Обчислити значення перших n (n<30) елементів гео-метричної прогреСї з допомогою підпрограми, якщо відомий перший елемент прогреСї а та знаменник пргреСї q. Кожний наступний елемент геометричної прогреСї утворюється множенням попереднього на знаменник прогреСї. Для розміщення в пам’яті обчислених елементів їх слід оголосити як одновимірний масив. 
Як виконати? допоможіть будь ласка.

2

Re: C++

#include <iostream>
using namespace std;
....
int n;
cin >> n;
int q;
cin >> q;
int *values = new int[n];
cin >> value[0];
for (int i = 1; i < n; ++i)
    value[i] = value[i - 1]*q;
....

Далі міркуйте самі, як використати цей код у Вашій лабораторній роботі :)

Подякували: Роман01231