1

Тема: Створення файлу txt.

Потрібно програмно створити txt файл.
Порадьте способи створення.

2

Re: Створення файлу txt.

Assign, Rewrite

Подякували: shabaranskij1

3

Re: Створення файлу txt.

vitia444 написав:

Assign, Rewrite

Це Pascal?
Мене  цікавить  Delphi;

4

Re: Створення файлу txt.

shabaranskij написав:
vitia444 написав:

Assign, Rewrite

Це Pascal?
Мене  цікавить  Delphi;

Так само, але замість Assign — AssignFile (процедуру перейменували, щоб уникнути конфліктів імен із методом візуальних компонентів). Для закриття використовується CloseFile (замість Close), тип текстових файлів — TextFile (замість Text).

Подякували: shabaranskij1

5

Re: Створення файлу txt.

P.Y. написав:
shabaranskij написав:
vitia444 написав:

Assign, Rewrite

Це Pascal?
Мене  цікавить  Delphi;

Так само, але замість Assign — AssignFile (процедуру перейменували, щоб уникнути конфліктів імен із методом візуальних компонентів). Для закриття використовується CloseFile (замість Close), тип текстових файлів — TextFile (замість Text).

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
txt: TextFile;
s:string;
begin
AssignFile(txt, 'c:\text1.txt');
s:=edit1.text;
rewrite(txt, s);
closefile(txt);
end;

end.

Підкажіть яка помилка цього Франкенштейна?

6 Востаннє редагувалося raxp (11.05.2015 21:21:40)

Re: Створення файлу txt.

Або ж через WinAPI - CreateFile().

Або файловi потоки TFileStream через метод Create, або ж iншi, наприклад клас масиву строк TStringList та метод Save.

7 Востаннє редагувалося raxp (11.05.2015 21:28:39)

Re: Створення файлу txt.

Підкажіть

AssignFile(txt, путь);

rewrite(txt);
writeln(txt, s);

CloseFile(txt);
Подякували: shabaranskij1

8

Re: Створення файлу txt.

raxp написав:

Підкажіть

AssignFile(txt, путь);

rewrite(txt);
writeln(txt, s);

CloseFile(txt);

Дякую.

9 Востаннє редагувалося shabaranskij (09.06.2015 21:33:39)

Re: Створення файлу txt.

Допоможіть  написати код для кнопки "Open".

unit Unit1;

interface

uses
 System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, System.Variants,
 FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs, FMX.StdCtrls,
 FMX.Controls.Presentation, FMX.Edit, FMX.Layouts, FMX.Memo, FMX.EditBox,
 FMX.NumberBox, FMX.SpinBox;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Memo1: TMemo;
  GridPanelLayout1: TGridPanelLayout;
  Button3: TButton;
  Button4: TButton;
  Panel1: TPanel;
  SpinBox1: TSpinBox;
  Label1: TLabel;
  GridPanelLayout2: TGridPanelLayout;
  Timer1: TTimer;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
f:TextFile;
a,i:integer;
s:string;
implementation

{$R *.fmx}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
s:=edit1.text;
AssignFile(f, s);
rewrite(f);
a:=memo1.Lines.count-1;
for I := 0 to a do
begin
writeln(f,memo1.lines[i]);
end;
CloseFile(f);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
CloseFile(f);
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
if panel1.Visible=false then
panel1.Visible:=true else
panel1.Visible:=false;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
memo1.Font.Size:=spinbox1.Value;
end;

end.

image

10

Re: Створення файлу txt.

try
 if OpenDialog1.Executed Then
  Memo1.LoadFromFile(OpenDialog1.filename);
except
 //тут обробка помилок невідкриття. і всяких інших
end;
Подякували: shabaranskij1

11 Востаннє редагувалося shabaranskij (09.06.2015 22:08:08)

Re: Створення файлу txt.

Chemist-i написав:
try
 if OpenDialog1.Executed Then
  Memo1.LoadFromFile(OpenDialog1.filename);
except
 //тут обробка помилок невідкриття. і всяких інших
end;

я пишу для android, подивись на image.
І opendialog там не працює.

12 Востаннє редагувалося shabaranskij (10.06.2015 00:29:57)

Re: Створення файлу txt.

Chemist-i написав:
try
 if OpenDialog1.Executed Then
  Memo1.LoadFromFile(OpenDialog1.filename);
except
 //тут обробка помилок невідкриття. і всяких інших
end;

Дякую що дали мені зрозуміти що я трішки тормоз.
Я вже всьому розібрався. І все працює.
image2

var
 Form1: TForm1;
f:TextFile;
a,i:integer;
s:string;
implementation

{$R *.fmx}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
s:=edit1.text;
AssignFile(f, s);
rewrite(f);
a:=memo1.Lines.count-1;
for I := 0 to a do
begin
writeln(f,memo1.lines[i]);
end;
CloseFile(f);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
CloseFile(f);
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
s:=edit1.text;
memo1.Lines.loadFromFile(s);
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
if panel1.Visible=false then
panel1.Visible:=true else
panel1.Visible:=false;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
memo1.Font.Size:=spinbox1.Value;
end;

end.