1

Тема: Генератор паролів.

Можливо комусь знадобиться.
І якщо є якість поради по поліпшенню коду пишіть.

unit Unit1;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, Vcl.ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Panel1: TPanel;
  Button1: TButton;
  Timer1: TTimer;
  RadioButton1: TRadioButton;
  RadioButton2: TRadioButton;
  RadioButton3: TRadioButton;
  procedure FormShow(Sender: TObject);
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);
  procedure RadioButton2Click(Sender: TObject);
  procedure RadioButton3Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 Z:integer; // z- кількість символів.
a,b,s:string;
implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
timer1.Enabled:=true;
edit1.Text:='';
end;

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
z:=8;
s:='qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm0123456789';
end;

procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject);
begin
z:=8;
end;

procedure TForm1.RadioButton2Click(Sender: TObject);
begin
z:=16;
end;

procedure TForm1.RadioButton3Click(Sender: TObject);
begin
z:=32;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
randomize;
b:=(copy(s,random(length(s)),1));
a:=a+b;
edit1.text:=a;
if (length(edit1.text)=z) and (length(a)=z)  then
begin
timer1.Enabled:=false;
a:='';
end;
end;
end.
 

[img]Snap 2015-05-16 at 18.30.05.png[/img]

2

Re: Генератор паролів.

...так, э. Використайте фiзичний ГВЧ, а не ГПВЧ.

Подякували: koala1

3

Re: Генератор паролів.

raxp написав:

...так, э. Використайте фiзичний ГВЧ, а не ГПВЧ.

Вибачте що означає "ГВЧ" а не "ГПВЧ ?

4

Re: Генератор паролів.

А ви правда не знаєте про Гугл?

5

Re: Генератор паролів.

koala написав:

А ви правда не знаєте про Гугл?

Я бачу що ви тут тільки як частина інтерєру чи  ні?  Ви  ще  б сказали скористатися пошуком
в Windows/

6

Re: Генератор паролів.

(ГВЧ)  Генераторы водорода ГВЧ цены от 60 770-00 руб.  (ходовые модели всегда в наличии срок поставки 1-2 дня.) як Вам результат??

Подякували: Torbins1

7

Re: Генератор паролів.

shabaranskij написав:

(ГВЧ)  Генераторы водорода ГВЧ цены от 60 770-00 руб.  (ходовые модели всегда в наличии срок поставки 1-2 дня.) як Вам результат??

*FACEPALM*  *FACEPALM*  *FACEPALM*
https://www.google.com.ua/search?q=%22% … 0%92%D0%A7
Генератор випадковий чисел. Генератор псевдовипадковий чи... (три перших посилання)

Подякували: shabaranskij1

8

Re: Генератор паролів.

Chemist-i написав:
shabaranskij написав:

(ГВЧ)  Генераторы водорода ГВЧ цены от 60 770-00 руб.  (ходовые модели всегда в наличии срок поставки 1-2 дня.) як Вам результат??

*FACEPALM*  *FACEPALM*  *FACEPALM*
https://www.google.com.ua/search?q=%22% … 0%92%D0%A7
Генератор випадковий чисел.

я догадався коли побачив генератор водню