1

Тема: Множини

Допоможіть будь ласка. Задачка на Паскалі
Дана множина А[1,2,5,7,9,11]. Утворити множину, яка б містила три довільних елементи множини А.

2

Re: Множини

В Правилах пп. 3.4, 3.5 прочитайте.

3

Re: Множини

vasiliyok
Отут про Random почитайте: http://pascal.org.ua/expressions