1

Тема: Підскажіть як зробити, що б програма обраховувала з не цілим значенням

Є приклад з книги Шильдта і мені треба зробити, що програма множила літри на галони, liters = gallons * 3,7854, але проблема, що множить лише на цілу частину.

// Програма перетворює галони в літри.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  double gallons, liters;

  setlocale(LC_CTYPE, "ukr"); /*Функція setlocale задає локаль, яка буде використовуватися поточною програмою. Константа LC_CTYPE - впливає на поведінку всіх функцій заголовного файлу <cctype>, крім isdigit і isxdigit і на функції обробки мультибайтних і широких символів.
                "ukr" - рядок, що містить ім'я локалі, в нашому випадку локаль українська.*/
  cout << "Введiть кiлькiсть галонiв: ";
  cin >> gallons; // Введення даних користувачем.

  liters = gallons * 3,7854; //Перетворення галонів в літри.

  cout << "Liters: " << liters;
  printf("%f ", liters); // Виведення результату.
  
  system("pause"); // Команда затримки екрану.

  return 0;
}

2

Re: Підскажіть як зробити, що б програма обраховувала з не цілим значенням

liters = gallons * 3,7854; //Перетворення галонів в літри.

Мені здається що тут повинна бути крапка, а не кома.

Подякували: Joker1