1

Тема: додавання векторів с++

Привіт всім. Є задача створити кілька векторів (х, у, z) і отримати їхню суму.
Я створив три вектора, в консолі вписав їхні координати і спрацював конструктор додавання який справді працює, тому що при кожному його залученні мені виводилося результат який я виводжу в самому констукторі

  template <class T>
  T Vector<T>::operator * (const Vector<T> & g){
    T suma = 0;

    if(n != g.n){
      cout<<"no rozmir"<<endl;
      return suma;
    } else {
      for(int i = 0; i<n; i++)
      {
        [color=red]suma += a[i] * g.a[i];[/color]
      }
    }
    return suma;
  }

але чомусь цей результат їхнього додавання  не хоче зберігатися в змунну якій я присвоюю їх результат

  Vector <int> sum;
  [color=red]sum [/color]= array[0] + array[1] + array[2] ;

в чому саме причина? Конструктор копіювання є... а тако =
весь код:

#include <iostream>
using namespace std;

template <class T>
class Vector
{
  friend istream & operator >> (istream & is, Vector & v)
  {
    cout<<"Vvedit vector rozmirom "<<v.n<<":"<<endl;
     for(int i = 0; i <v.n; i++)
       is>>v.a[i];
     return is;
  }

  friend ostream & operator << (ostream & os, const Vector & v)
  {
    v.show();
    return os;
  }
private:
  T *a; // masiv
  int n; // rozmir mas
public:
  Vector();
  Vector(int _n);
  Vector(const Vector & v);//конструктор копіювання
  void show()const;
  //void setN();
  ~Vector();
  Vector operator + (const Vector & g);
  Vector operator = (const Vector & g);
  T operator * (const Vector & g);
};
//
//template <class T>
//  void Vector<T>::setN(int _n)
//  {
//    n = _n;    
//  };

template <class T>
  Vector<T> ::Vector()
  {
    n=3;
    a = new T [3];
    for(int i = 0; i < n; i++)
      a[i] = 0;
  }

  template <class T>
  Vector<T>::Vector(int _n)
  {
    n=_n;
    a = new T [_n];
    for(int i = 0; i < _n; i++)
      a[i] = 0;
  }

  template <class T>
  void Vector<T>::show()const
  {
    for(int i = 0; i < n; i++)  
      cout<<a[i]<<" ";
    cout<<endl;
  };

  template <class T>
  Vector<T>::~Vector()
  {
    //cout<<"distruct"<<endl;
    delete []a;
  };


  template <class T>
  Vector<T> Vector<T>::operator + (const Vector<T> & g)
  {
    Vector res(n);
    if(n != g.n)
    {
      cout<<"no rozmir"<<endl;
      return res;
    } else {
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        res.a[i] = a[i] + g.a[i];
      }
      cout<<"resultat: "<<res<<endl;
      return res;
    }
  }


  template <class T>
  T Vector<T>::operator * (const Vector<T> & g){
    T suma = 0;

    if(n != g.n){
      cout<<"no rozmir"<<endl;
      return suma;
    } else {
      for(int i = 0; i<n; i++)
      {
        suma += a[i] * g.a[i];
      }
    }
    return suma;
  }

  template <class T>
    Vector<T> Vector<T>::operator = (const Vector<T> & g)
  {
  //cout<<"operator = "<<endl;
   Vector res(g.n);
   for (int i = 0; i < g.n; i++)
   {
    res.a[i] = g.a[i];
   }
   return res;
  }

  template <class T>
  Vector<T>::Vector<T>(const Vector<T> & v)
  {
    if(this != &v)//порівнюєм дві адреси
    {
      //cout<<"construkt copy: "<<endl;
      n = v.n;
      a = new T[n];
      for (int i = 0; i < v.n; i++)
       {
        a[i] = v.a[i];
       }
    }
  }


  int main()
{
  Vector<int>* array = new Vector<int>[3];

  for (int i = 0; i < 3; i++)
  {
    cin >> array[i];
  }

  Vector <int> sum;
  sum = array[0] + array[1] + array[2] ;
  cout << "The sum of all 3 vectors is: " << sum << endl;

  system("PAUSE");
  return 0;
}

2

Re: додавання векторів с++

У мене ваш код не компілюється, а після незначного виправлення все рахує: http://ideone.com/5aJxO0

Подякували: Faraon, leofun012

3 Востаннє редагувалося Faraon (30.05.2015 23:23:48)

Re: додавання векторів с++

koala написав:

У мене ваш код не компілюється, а після незначного виправлення все рахує: http://ideone.com/5aJxO0

м...  у мене і надалі виводить на екран що змінна sum = 0 0 0

The sum of all 3 vectors is: 0 0 0

, а має містити в собі суму відповідних координа

4

Re: додавання векторів с++

все.. виправив! Проблема була в конструкторі копіювання.