1

Тема: Простенький чат

Вирішив написати простий (елементарний) чат на джаві. Так, як з сокетами, ще не мав справи, вирішив задачу розбити на таку послідовність:
1. Чат-сервер (консольний)
2. Чат-сервер з GUI
3. Чат-клієнт
Наразі написав код для консольного чат-серверу, буду дуже-вдячний за критику:

package main;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

import java.io.PrintWriter;
import java.io.IOException;

import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

//Aborts (stop) the application in command line (cmd) Ctrl+C

public class Server {

  private final int PORT;
  private final SimpleDateFormat DATE_FORMAT = new SimpleDateFormat(
      "HH:mm:ss");
  private int uniqueId = 0;
  private ArrayList<ClientHandler> clientsList = new ArrayList<ClientHandler>();
  private boolean keepGoing = true;

  public Server(int port) {
    PORT = port;
  }

  public void start() {
    try (ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(PORT);) {
      while (keepGoing) {
        serverDisplay("Server waiting for client on port " + PORT
            + "...");
        Socket clientSocket = serverSocket.accept();
        ClientHandler clientHandler = new ClientHandler(clientSocket);
        Thread thread = new Thread(clientHandler);
        clientsList.add(clientHandler);
        thread.start();
        serverDisplay(clientHandler.name + " just connected.");
        serverDisplay("On the server, " + clientsList.size()
            + " client(s).");
      }
      serverSocket.close();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  private void serverDisplay(String msg) {
    System.out.println(DATE_FORMAT.format(new Date()) + " " + msg);
  }

  private synchronized void tellEveryone(String msg) {
    for (int i = clientsList.size(); --i >= 0;) {
      clientsList.get(i).writer.println(DATE_FORMAT.format(new Date())
          + " " + msg);
    }
  }

  private synchronized void removeClient(int id) {
    for (int i = 0; i < clientsList.size(); i++) {
      ClientHandler client = clientsList.get(i);
      if (client.id == id) {
        clientsList.remove(i);
        return;
      }
    }
  }

  // For the GUI to stop the servser
  public void stopServer() {
    keepGoing = false;
    for (int i = 0; i < clientsList.size(); i++) {
      ClientHandler client = clientsList.get(i);
      client.writer.close();
      try {
        client.socket.close();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      serverDisplay(client.name + " disconnected.");
      tellEveryone(client.name + " disconnected.");
    }
    serverDisplay("Server is stopped.");
  }

  public static void main(String[] arr) {
    Server server = new Server(5000);
    server.start();
  }

  public class ClientHandler implements Runnable {

    private int id;
    private String name;
    private Socket socket;
    private PrintWriter writer;
    private Scanner read;

    public ClientHandler(Socket socket) {
      id = ++uniqueId;
      this.socket = socket;
      name = socket.getInetAddress().getHostName();
      try {
        writer = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);
        read = new Scanner(socket.getInputStream());
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }

    @Override
    public void run() {
      writer.println("Hello " + name + "!");
      tellEveryone(name + " just connected.");
      boolean keepGoing = true;
      while (keepGoing && read.hasNextLine()) {
        String message = read.nextLine().trim();
        if (message.length() > 0) {
          if (message.equals("EXIT")) {
            keepGoing = false;
            writer.println("Bye-bye " + name + "!");
          } else {
            tellEveryone("<" + name + "> " + message);
          }
        }
      }
      removeClient(id);
      close();
    }

    private void close() {
      writer.close();
      try {
        socket.close();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      serverDisplay(name + " disconnected.");
      tellEveryone(name + " disconnected.");
      serverDisplay("On the server, " + clientsList.size()
          + " client(s).");
      serverDisplay("Server waiting for client on port " + PORT + "...");
    }
  }
}

2 Востаннє редагувалося fed_lviv (09.06.2015 15:21:14)

Re: Простенький чат

Пункт 2 виконав, звичайно для цього трошки підкорегував класс Server + в даному класі зробив ще деякі зміни. Ось, що маю на даний момент:Server.java

package gui;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

import java.io.PrintWriter;
import java.io.IOException;

import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

public class Server {
  private static final String NEW_LINE = System.getProperty("line.separator");
  private static final SimpleDateFormat DATE_FORMAT = new SimpleDateFormat(
      "HH:mm:ss");
  private final int port;
  private int uniqueId = 0;
  private ArrayList<ClientHandler> clientsList = new ArrayList<ClientHandler>();
  private boolean keepGoing = true;
  private GUI frame;

  public Server(int port, GUI frame) {
    this.port = port;
    this.frame = frame;
  }

  public void start() {
    try (ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(port);) {
      serverDisplayMsg("***SERVER STARTING!***");
      while (keepGoing) {
        serverDisplayMsg("Server waiting for client on port " + port
            + "...");
        Socket clientSocket = serverSocket.accept();
        if (keepGoing) {
          ClientHandler clientHandler = new ClientHandler(
              clientSocket);
          Thread thread = new Thread(clientHandler);
          clientsList.add(clientHandler);
          frame.getListModel().addElement(clientHandler.name);
          thread.start();
          serverDisplayMsg(clientHandler.name + " just connected.");
          serverDisplayMsg("On the server, " + clientsList.size()
              + " client(s).");
        }
      }
      serverDisplayMsg("***SERVER IS STOPPED!***");
      for (int i = 0; i < clientsList.size(); i++) {
        ClientHandler client = clientsList.get(i);
        client.close();
      }
    } catch (IOException e) {
      serverDisplayErr(e.getMessage());
    }
  }

  private void serverDisplayMsg(String msg) {
    frame.getTxtMsg().append(
        DATE_FORMAT.format(new Date()) + " " + msg + NEW_LINE);
  }

  private void serverDisplayErr(String msg) {
    frame.getTxtErr().append(
        DATE_FORMAT.format(new Date()) + " " + msg + NEW_LINE);
  }

  private synchronized void tellEveryone(String msg) {
    for (int i = clientsList.size(); --i >= 0;) {
      clientsList.get(i).writer.println(DATE_FORMAT.format(new Date())
          + " " + msg);
    }
  }

  private synchronized void removeClient(int id) {
    for (int i = 0; i < clientsList.size(); i++) {
      ClientHandler client = clientsList.get(i);
      if (client.id == id) {
        clientsList.remove(i);
        frame.getListModel().remove(i);
        return;
      }
    }
  }

  public void stopServer() {
    keepGoing = false;
    try {
      new Socket("localhost", port);
    } catch (IOException e) {
      serverDisplayErr(e.getMessage());
    }
  }

  public class ClientHandler implements Runnable {

    private int id;
    private String name;
    private Socket socket;
    private PrintWriter writer;
    private Scanner read;

    public ClientHandler(Socket socket) {
      id = ++uniqueId;
      this.socket = socket;
      name = socket.getInetAddress().getHostName();
      try {
        writer = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);
        read = new Scanner(socket.getInputStream());
      } catch (IOException e) {
        serverDisplayErr(e.getMessage());
      }
    }

    @Override
    public void run() {
      writer.println("Hello " + name + "!");
      tellEveryone(name + " just connected.");
      boolean keepGoing = true;
      while (keepGoing && read.hasNextLine()) {
        String message = read.nextLine().trim();
        if (message.length() > 0) {
          if (message.equals("EXIT")) {
            keepGoing = false;
          } else {
            tellEveryone("<" + name + "> " + message);
          }
        }
      }
      serverDisplayMsg(name + " disconnected.");
      tellEveryone(name + " disconnected.");
      writer.println("Bye-bye " + name + "!");
      removeClient(id);
      close();
      if (Server.this.keepGoing) {
        serverDisplayMsg("On the server, " + clientsList.size()
            + " client(s).");
        serverDisplayMsg("Server waiting for client on port " + port
            + "...");
      }
    }

    private void close() {
      writer.close();
      try {
        socket.close();
      } catch (IOException e) {
        serverDisplayErr(e.getMessage());
      }
    }
  }
}

GUI.java

package gui;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;

import java.net.InetAddress;
import java.net.UnknownHostException;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.awt.event.WindowAdapter;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.AbstractAction;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.text.DefaultCaret;

public class GUI extends JFrame {
  private static final String NEW_LINE = System.getProperty("line.separator");
  private static final SimpleDateFormat DATE_FORMAT = new SimpleDateFormat(
      "HH:mm:ss");
  private JTextField txtPort = new JTextField(" 5000 ", 4);
  private final int width = txtPort.getPreferredSize().width;
  private final int height = txtPort.getPreferredSize().height;
  private JTextArea txtMsg = new JTextArea();
  private JTextArea txtErr = new JTextArea();
  private DefaultListModel<String> listModel = new DefaultListModel<String>();
  private Server server;

  public GUI() {
    setTitle("ChatServer");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
    addWindowListener(new WindowAdapter() {
      @Override
      public void windowClosing(WindowEvent arg0) {
        if (server != null) {
          server.stopServer();
        }
        System.exit(0);
      }
    });
    createNorthPanel();
    createCenterPanel();
    createEastPanel();
    createSouthPanel();
    pack();
    setLocationRelativeTo(null);
    setVisible(true);
  }

  private void createNorthPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    ((FlowLayout) panel.getLayout()).setHgap(10);
    panel.add(new JLabel("IP: "));
    JTextField txtIP = new JTextField(9);
    txtIP.setEditable(false);
    String ip = null;
    try {
      ip = " " + InetAddress.getLocalHost().getHostAddress() + " ";
    } catch (UnknownHostException e) {
      txtErr.append(DATE_FORMAT.format(new Date()) + " "
          + "Unknown host exception." + NEW_LINE);
    }
    txtIP.setText(ip);
    panel.add(txtIP);
    panel.add(new JLabel("PORT: "));
    panel.add(txtPort);
    add(panel, BorderLayout.PAGE_START);
  }

  private void createCenterPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new GridLayout(2, 1));
    panel.add(createFormatPane(txtMsg, Color.GREEN, "Server messages:"));
    panel.add(createFormatPane(txtErr, Color.RED, "Server errors:"));
    add(panel, BorderLayout.CENTER);
  }

  private JScrollPane createFormatPane(JTextArea txtArr, Color colTxt,
      String title) {
    txtArr.setEditable(false);
    txtArr.setLineWrap(true);
    txtArr.setWrapStyleWord(true);
    txtArr.setBackground(Color.BLACK);
    txtArr.setForeground(colTxt);
    DefaultCaret caretArr = (DefaultCaret) txtArr.getCaret();
    caretArr.setUpdatePolicy(DefaultCaret.ALWAYS_UPDATE);
    JScrollPane pane = new JScrollPane(txtArr);
    pane.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(title));
    pane.setPreferredSize(new Dimension(width * 10, height * 10));
    return pane;
  }

  private void createEastPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new GridLayout());
    JScrollPane pane = new JScrollPane(new JList<String>(listModel));
    pane.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Client list:"));
    panel.add(pane);
    panel.setPreferredSize(new Dimension(width * 4, 0));
    add(panel, BorderLayout.LINE_END);
  }

  private void createSouthPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.add(new JButton(new ButtonAction()));
    add(panel, BorderLayout.PAGE_END);
  }

  private int getPort() {
    return Integer.parseInt(txtPort.getText().trim());
  }

  public JTextArea getTxtMsg() {
    return txtMsg;
  }

  public JTextArea getTxtErr() {
    return txtMsg;
  }

  public DefaultListModel<String> getListModel() {
    return listModel;
  }

  public static void main(String arr[]) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        new GUI();
      }
    });
  }

  public class ButtonAction extends AbstractAction {

    public ButtonAction() {
      putValue(AbstractAction.NAME, "Start");
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      switch (getValue(AbstractAction.NAME).toString()) {
      case "Start":
        try {
          server = new Server(getPort(), GUI.this);
          Thread thread = new Thread(new ServerRunning());
          thread.start();
          txtPort.setEditable(false);
          putValue(AbstractAction.NAME, "Stop");
          break;
        } catch (NumberFormatException err) {
          txtErr.append(DATE_FORMAT.format(new Date()) + " "
              + "Invalid port number." + NEW_LINE);
          return;
        }
      case "Stop":
        server.stopServer();
        server = null;
        txtPort.setEditable(true);
        putValue(AbstractAction.NAME, "Start");
        break;
      }
    }
  }

  public class ServerRunning implements Runnable {

    @Override
    public void run() {
      server.start();
    }
  }
}
Post's attachments

1.jpg 65.13 kb, 228 downloads since 2015-06-09 

3 Востаннє редагувалося fed_lviv (12.06.2015 11:11:12)

Re: Простенький чат

Трошки підшаманив код. В класі Server зробив зміни, щоб ім'я користувач сама прописував, а не бралося по замовчуванню ім'я ПК. В класі GUI замінив JTextArea на JTextPane, щоб можна було файніше виводити повідомлення:
Server

package main;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

import java.io.PrintWriter;
import java.io.IOException;

import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

public class Server {
  private static final SimpleDateFormat DATE_FORMAT = new SimpleDateFormat(
      "HH:mm:ss");
  private final int port;
  private int uniqueId = 0;
  private ArrayList<ClientHandler> clientsList = new ArrayList<ClientHandler>();
  private boolean keepGoing = true;
  private GUI frame;

  public Server(int port, GUI frame) {
    this.port = port;
    this.frame = frame;
  }

  public void start() {
    try (ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(port);) {
      serverDisplayMsg("***SERVER STARTING!***");
      while (keepGoing) {
        serverDisplayMsg("Server waiting for client on port " + port
            + "...");
        Socket clientSocket = serverSocket.accept();
        if (keepGoing) {
          ClientHandler clientHandler = new ClientHandler(
              clientSocket);
          Thread thread = new Thread(clientHandler);
          clientsList.add(clientHandler);
          frame.getListModel().addElement(clientHandler.name);
          thread.start();
          serverDisplayMsg(clientHandler.name + " just connected.");
          serverDisplayMsg("On the server, " + clientsList.size()
              + " client(s).");
        }
      }
      serverDisplayMsg("***SERVER IS STOPPED!***");
      for (int i = 0; i < clientsList.size(); i++) {
        ClientHandler client = clientsList.get(i);
        client.close();
      }
    } catch (IOException e) {
      serverDisplayErr(e.getMessage());
    }
  }

  private void serverDisplayMsg(String msg) {
    frame.appendMessage(frame.getTxtMsg(), DATE_FORMAT.format(new Date())
        + " " + msg);
  }

  private void serverDisplayErr(String msg) {
    frame.appendMessage(frame.getTxtErr(), DATE_FORMAT.format(new Date())
        + " " + msg);
  }

  private synchronized void tellEveryone(String msg) {
    for (int i = clientsList.size(); --i >= 0;) {
      clientsList.get(i).writer.println(DATE_FORMAT.format(new Date())
          + " " + msg);
    }
  }

  private synchronized void removeClient(int id) {
    for (int i = 0; i < clientsList.size(); i++) {
      ClientHandler client = clientsList.get(i);
      if (client.id == id) {
        clientsList.remove(i);
        frame.getListModel().remove(i);
        return;
      }
    }
  }

  public void stopServer() {
    keepGoing = false;
    try {
      new Socket("localhost", port);
    } catch (IOException e) {
      serverDisplayErr(e.getMessage());
    }
  }

  public class ClientHandler implements Runnable {

    private int id;
    private String name;
    private Socket socket;
    private PrintWriter writer;
    private Scanner read;

    public ClientHandler(Socket socket) {
      id = ++uniqueId;
      this.socket = socket;
      try {
        writer = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);
        read = new Scanner(socket.getInputStream());
        name = read.nextLine();
        writer.println("Hello " + name + "!");
      } catch (IOException e) {
        serverDisplayErr(e.getMessage());
      }
    }

    @Override
    public void run() {
      tellEveryone(name + " just connected.");
      boolean keepGoing = true;
      while (keepGoing && read.hasNextLine()) {
        String message = read.nextLine().trim();
        if (message.length() > 0) {
          if (message.equals("EXIT")) {
            keepGoing = false;
          } else {
            tellEveryone("<" + name + "> " + message);
          }
        }
      }
      serverDisplayMsg(name + " disconnected.");
      tellEveryone(name + " disconnected.");
      writer.println("Bye-bye " + name + "!");
      removeClient(id);
      close();
      if (Server.this.keepGoing) {
        serverDisplayMsg("On the server, " + clientsList.size()
            + " client(s).");
        serverDisplayMsg("Server waiting for client on port " + port
            + "...");
      }
    }

    private void close() {
      writer.close();
      try {
        socket.close();
      } catch (IOException e) {
        serverDisplayErr(e.getMessage());
      }
    }
  }
}

GUI

package main;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;

import java.net.InetAddress;
import java.net.UnknownHostException;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.awt.event.WindowAdapter;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextPane;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.AbstractAction;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.text.Document;
import javax.swing.text.SimpleAttributeSet;
import javax.swing.text.StyleConstants;
import javax.swing.text.BadLocationException;

public class GUI extends JFrame {
  private static final SimpleDateFormat DATE_FORMAT = new SimpleDateFormat(
      "HH:mm:ss");
  private static final String PATTERN_TIME = "[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]";
  private SimpleAttributeSet styleTime = new SimpleAttributeSet();
  private SimpleAttributeSet styleMsg = new SimpleAttributeSet();
  private JTextField txtPort = new JTextField(" 5000 ", 4);
  private final int width = txtPort.getPreferredSize().width;
  private final int height = txtPort.getPreferredSize().height;
  private JTextPane txtMsg = new JTextPane();
  private JTextPane txtErr = new JTextPane();
  private DefaultListModel<String> listModel = new DefaultListModel<String>();
  private Server server;

  public GUI() {
    setTitle("Chat Server");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
    addWindowListener(new WindowAdapter() {
      @Override
      public void windowClosing(WindowEvent arg0) {
        if (server != null) {
          server.stopServer();
        }
        System.exit(0);
      }
    });
    createStylesTextPane();
    createNorthPanel();
    createCenterPanel();
    createEastPanel();
    createSouthPanel();
    pack();
    setLocationRelativeTo(null);
    setVisible(true);
  }

  private void createStylesTextPane() {
    StyleConstants.setItalic(styleTime, true);
    StyleConstants.setFontSize(styleTime,
        StyleConstants.getFontSize(styleTime) - 1);
    StyleConstants.setBold(styleMsg, true);
    StyleConstants.setBackground(styleMsg, Color.GRAY.darker());
  }

  public void appendMessage(JTextPane pane, String msg) {
    try {
      Document doc = pane.getDocument();
      String time = null;
      if (msg.length() >= 8
          && (time = msg.substring(0, 8)).matches(PATTERN_TIME)) {
        doc.insertString(doc.getLength(), time, styleTime);
        if (msg.indexOf(" ***") == 8 && msg.indexOf("***", 10) >= 10) {
          doc.insertString(doc.getLength(), " ", null);
          String txt = msg.substring(9);
          doc.insertString(doc.getLength(), txt, styleMsg);
        } else {
          String text = msg.substring(8);
          doc.insertString(doc.getLength(), text, null);
        }
      } else {
        doc.insertString(doc.getLength(), msg, null);
      }
      doc.insertString(doc.getLength(), "\n", null);
    } catch (BadLocationException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  private void createNorthPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    ((FlowLayout) panel.getLayout()).setHgap(10);
    panel.add(new JLabel("IP: "));
    JTextField txtIP = new JTextField(9);
    txtIP.setEditable(false);
    String ip = null;
    try {
      ip = " " + InetAddress.getLocalHost().getHostAddress() + " ";
    } catch (UnknownHostException e) {
      appendMessage(txtErr, DATE_FORMAT.format(new Date()) + " "
          + "Unknown host exception.");
    }
    txtIP.setText(ip);
    panel.add(txtIP);
    panel.add(new JLabel("PORT: "));
    panel.add(txtPort);
    add(panel, BorderLayout.PAGE_START);
  }

  private void createCenterPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new GridLayout(2, 1));
    panel.add(createFormatPane(txtMsg, Color.GREEN, "Server messages:"));
    panel.add(createFormatPane(txtErr, Color.RED, "Server errors:"));
    add(panel, BorderLayout.CENTER);
  }

  private JScrollPane createFormatPane(JTextPane txtPane, Color colTxt,
      String title) {
    txtPane.setEditable(false);
    txtPane.setBackground(Color.BLACK);
    txtPane.setForeground(colTxt);
    JScrollPane pane = new JScrollPane(txtPane);
    pane.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(title));
    pane.setPreferredSize(new Dimension(width * 10, height * 10));
    return pane;
  }

  private void createEastPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new GridLayout());
    JScrollPane pane = new JScrollPane(new JList<String>(listModel));
    pane.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Client list:"));
    panel.add(pane);
    panel.setPreferredSize(new Dimension(width * 4, 0));
    add(panel, BorderLayout.LINE_END);
  }

  private void createSouthPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.add(new JButton(new ButtonAction()));
    add(panel, BorderLayout.PAGE_END);
  }

  private int getPort() {
    return Integer.parseInt(txtPort.getText().trim());
  }

  public JTextPane getTxtMsg() {
    return txtMsg;
  }

  public JTextPane getTxtErr() {
    return txtMsg;
  }

  public DefaultListModel<String> getListModel() {
    return listModel;
  }

  public static void main(String arr[]) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        new GUI();
      }
    });
  }

  public class ButtonAction extends AbstractAction {

    public ButtonAction() {
      putValue(AbstractAction.NAME, "Start");
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      switch (getValue(AbstractAction.NAME).toString()) {
      case "Start":
        try {
          server = new Server(getPort(), GUI.this);
          Thread thread = new Thread(new ServerRunning());
          thread.start();
          txtPort.setEditable(false);
          putValue(AbstractAction.NAME, "Stop");
          break;
        } catch (NumberFormatException err) {
          appendMessage(txtErr, DATE_FORMAT.format(new Date()) + " "
              + "Invalid port number.");
          return;
        }
      case "Stop":
        server.stopServer();
        server = null;
        txtPort.setEditable(true);
        putValue(AbstractAction.NAME, "Start");
        break;
      }
    }
  }

  public class ServerRunning implements Runnable {

    @Override
    public void run() {
      server.start();
    }
  }
}
Post's attachments

1.jpg 72.99 kb, 241 downloads since 2015-06-12 

4 Востаннє редагувалося fed_lviv (18.06.2015 14:40:50)

Re: Простенький чат

Ось і "заключний" етап, клієнт:
Client:

package main;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;
import java.util.Scanner;

import java.io.PrintWriter;
import java.io.IOException;

import java.net.Socket;

public class Client {
  private static final SimpleDateFormat DATE_FORMAT = new SimpleDateFormat(
      "HH:mm:ss");
  private Socket socket;
  private PrintWriter writer;
  private Scanner read;
  private boolean keepGoing = true;
  private GUI frame;

  public Client(String serverIP, int port, String name, GUI frame)
      throws IOException {
    this.frame = frame;
    try {
      socket = new Socket(serverIP, port);
    } catch (IOException e) {
      throw new IOException("Error connectiong to server: "
          + e.getMessage());
    }
    try {
      writer = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);
      read = new Scanner(socket.getInputStream());
    } catch (IOException e) {
      throw new IOException("Exception creating Input/Output streams: "
          + e.getMessage());
    }
    writer.println(name);
    new Thread(new ServerListener()).start();
  }

  private void clientDisplayMsg(String msg) {
    frame.appendMessage(msg, frame.getTxtChat());
  }

  private void clientDisplayErr(String msg) {
    frame.appendMessage(DATE_FORMAT.format(new Date()) + " " + msg,
        frame.getTxtErr());
  }

  public void sendMessage(String msg) {
    if (msg.equals("EXIT")) {
      keepGoing = false;
    }
    writer.println(msg);
  }

  private void disconnect() {
    read.close();
    writer.close();
    try {
      socket.close();
    } catch (IOException e) {
      clientDisplayErr(e.getMessage());
    } finally {
      frame.disconnect();
    }
  }

  public class ServerListener implements Runnable {
    @Override
    public void run() {
      while (keepGoing && read.hasNextLine()) {
        clientDisplayMsg(read.nextLine());
      }
      disconnect();
    }
  }
}

GUI

package main;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.KeyAdapter;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.AbstractAction;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.text.Document;
import javax.swing.text.SimpleAttributeSet;
import javax.swing.text.StyleConstants;
import javax.swing.text.BadLocationException;

public class GUI extends JFrame {
  private static final String PATTERN_TIME = "[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]";
  private static final SimpleDateFormat DATE_FORMAT = new SimpleDateFormat(
      "HH:mm:ss");
  private static final SimpleAttributeSet STYLE_TIME = new SimpleAttributeSet();
  private static final SimpleAttributeSet STYLE_LOG = new SimpleAttributeSet();
  private static final SimpleAttributeSet STYLE_LOG_MSG = new SimpleAttributeSet();
  private static final ImageIcon ICON = new ImageIcon(
      GUI.class.getResource("image/user.png"));
  private JTextField txtIP = new JTextField(" 192.168.1.94 ", 9);
  private JTextField txtPort = new JTextField(" 5000 ", 4);
  private JTextField txtLog = new JTextField(7);
  private final int width = txtIP.getPreferredSize().width;
  private final int height = txtIP.getPreferredSize().height;
  private JTextPane txtChat = new JTextPane();
  private JTextPane txtErr = new JTextPane();
  private JTextArea txtMsg = new JTextArea();
  private Client client;
  private ConnectAction connect = new ConnectAction();

  public GUI() {
    createStylesTextPane();
    createNorthPanel();
    createCenterPanel();
    createEastPanel();
    createSouthPanel();
    setListeners();
    setTitle("Chat");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
    pack();
    setLocationRelativeTo(null);
    txtLog.requestFocusInWindow();
    setVisible(true);
  }

  private void createStylesTextPane() {
    StyleConstants.setItalic(STYLE_TIME, true);
    StyleConstants.setFontSize(STYLE_TIME,
        StyleConstants.getFontSize(STYLE_TIME) - 1);
    StyleConstants.setForeground(STYLE_LOG, Color.YELLOW);
    StyleConstants.setBold(STYLE_LOG_MSG, true);
    StyleConstants.setForeground(STYLE_LOG_MSG, Color.MAGENTA);
  }

  private void createNorthPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    ((FlowLayout) panel.getLayout()).setHgap(10);
    panel.add(new JLabel("Server ip: "));
    panel.add(txtIP);
    panel.add(new JLabel("Server port: "));
    panel.add(txtPort);
    panel.add(new JLabel("Login: "));
    panel.add(txtLog);
    panel.add(new JButton(connect));
    add(panel, BorderLayout.PAGE_START);
  }

  private void createCenterPanel() {
    add(createFormatPane(txtChat, Color.GREEN, "Chat:"));
  }

  private JScrollPane createFormatPane(JTextPane txtPane, Color colTxt,
      String title) {
    txtPane.setEditable(false);
    txtPane.setBackground(Color.BLACK);
    txtPane.setForeground(colTxt);
    JScrollPane pane = new JScrollPane(txtPane);
    pane.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(title));
    pane.setPreferredSize(new Dimension(width * 5, height * 5));
    return pane;
  }

  private void createEastPanel() {
    JPanel panel = new JPanel(new BorderLayout());
    txtMsg.setEnabled(false);
    txtMsg.setLineWrap(true);
    txtMsg.setWrapStyleWord(true);
    JScrollPane pane = new JScrollPane(txtMsg);
    pane.setPreferredSize(new Dimension(width * 2, height * 10));
    panel.add(pane);
    panel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Your message:"));
    add(panel, BorderLayout.LINE_END);
  }

  private void createSouthPanel() {
    add(createFormatPane(txtErr, Color.RED, "Errors:"),
        BorderLayout.PAGE_END);
  }

  private void setListeners() {
    addWindowListener(new WindowAdapter() {
      @Override
      public void windowClosing(WindowEvent arg0) {
        if (client != null) {
          client.sendMessage("EXIT");
        }
        System.exit(0);
      }
    });
    txtMsg.addKeyListener(new KeyAdapter() {
      @Override
      public void keyPressed(KeyEvent e) {
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) {
          e.consume();
          String txt = txtMsg.getText().trim();
          if (txt.length() > 0) {
            client.sendMessage(txt);
            txtMsg.setText("");
            txtMsg.requestFocusInWindow();
          }
        }
      }
    });
  }

  public void appendMessage(String string, JTextPane pane) {
    try {
      Document doc = pane.getDocument();
      String time = null;
      if (string.length() >= 8
          && (time = string.substring(0, 8)).matches(PATTERN_TIME)) {
        doc.insertString(doc.getLength(), time, STYLE_TIME);
        int index;
        if (string.indexOf(" <") == 8
            && (index = string.indexOf("> ") + 1) > 11) {
          String log = string.substring(8, index);
          doc.insertString(doc.getLength(), log, STYLE_LOG);
          pane.setCaretPosition(doc.getLength());
          pane.insertIcon(ICON);
          String text = string.substring(index);
          doc.insertString(doc.getLength(), text, STYLE_LOG_MSG);
        } else {
          String text = string.substring(8);
          doc.insertString(doc.getLength(), text, null);
        }
      } else {
        doc.insertString(doc.getLength(), string, null);
      }
      doc.insertString(doc.getLength(), "\n", null);
    } catch (BadLocationException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  private String getIP() throws Exception {
    String txt = txtIP.getText().trim();
    if (txt.length() == 0) {
      throw new Exception("Please enter IP address server.");
    } else {
      return txt;
    }
  }

  private int getPort() throws Exception {
    try {
      int x = Integer.parseInt(txtPort.getText().trim());
      return x;
    } catch (NumberFormatException err) {
      throw new NumberFormatException("Invalid port number.");
    }
  }

  private String getLogin() throws Exception {
    String txt = txtLog.getText().trim();
    if (txt.length() == 0) {
      throw new Exception("Please enter your login.");
    } else {
      return txt;
    }
  }

  public JTextPane getTxtChat() {
    return txtChat;
  }

  public JTextPane getTxtErr() {
    return txtErr;
  }

  public void disconnect() {
    connect.putValue(AbstractAction.NAME, "Connect");
    txtIP.setEnabled(true);
    txtPort.setEnabled(true);
    txtLog.setEnabled(true);
    txtMsg.setEnabled(false);
  }

  public static void main(String arr[]) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        new GUI();
      }
    });
  }

  public class ConnectAction extends AbstractAction {

    public ConnectAction() {
      putValue(AbstractAction.NAME, "Connect");
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      switch (getValue(AbstractAction.NAME).toString()) {
      case "Connect":
        try {
          client = new Client(getIP(), getPort(), getLogin(),
              GUI.this);
          txtIP.setEnabled(false);
          txtPort.setEnabled(false);
          txtLog.setEnabled(false);
          txtMsg.setEnabled(true);
          txtMsg.requestFocusInWindow();
          putValue(AbstractAction.NAME, "Disconnect");
        } catch (Exception err) {
          appendMessage(
              DATE_FORMAT.format(new Date()) + " "
                  + err.getMessage(), txtErr);
          txtLog.requestFocusInWindow();
          return;
        }
        break;
      case "Disconnect":
        client.sendMessage("EXIT");
        client = null;
        txtLog.requestFocusInWindow();
        break;
      }
    }
  }
}

Тільки, під час написання клієнта зрозумів, що посилати Stringи то не дуже цікаво. Тому планую дописати клас Message, сервер і клієнти будуть "спілкуватися" об'єктами класа Message

Post's attachments

1.jpg 59.26 kb, 240 downloads since 2015-06-18 

5 Востаннє редагувалося fed_lviv (01.07.2015 09:53:27)

Re: Простенький чат

Змінив спілкування в чаті Stringи на клас Message. Тако ж була проблема при зупинці сервера, не завжди закривалося з'єднання з клієнтами (проблема при ітерації списка клієнтів), замінив ArrayList на CopyOnWriteArrayList. Ще добавив шрифт для клієнта:
MESSAGE.JAVA

package main;

import java.io.Serializable;

public class Message implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 6341796648975819075L;
  public static final int TEXT = 0;
  public static final int EXIT = 1;
  private int type;
  private String text;

  public Message(String text) {
    this(Message.TEXT, text);
  }

  public Message(int type, String text) {
    this.type = type;
    this.text = text;
  }

  public int getType() {
    return type;
  }

  public String getText() {
    return text;
  }
}

SERVER.JAVA

package main;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;
import java.util.concurrent.CopyOnWriteArrayList;

import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.IOException;

import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

public class Server {

  private static final SimpleDateFormat DATE_FORMAT = new SimpleDateFormat(
      "HH:mm:ss");
  private final int port;
  private int uniqueId = 0;
  private CopyOnWriteArrayList<ClientHandler> clientsList = new CopyOnWriteArrayList<ClientHandler>();
  private boolean keepGoing = true;
  private GUI frame;

  public Server(int port, GUI frame) {
    this.port = port;
    this.frame = frame;
  }

  public void start() {
    try (ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(port);) {
      serverDisplayMsg("***SERVER STARTING!***");
      while (keepGoing) {
        serverDisplayMsg("Server waiting for client on port " + port
            + "...");
        Socket clientSocket = serverSocket.accept();
        if (keepGoing) {
          ClientHandler clientHandler = new ClientHandler(
              clientSocket);
          Thread thread = new Thread(clientHandler);
          clientsList.add(clientHandler);
          frame.getListModel().addElement(clientHandler.name);
          thread.start();
          serverDisplayMsg(clientHandler.name + " just connected.");
          serverDisplayMsg("On the server, " + clientsList.size()
              + " client(s).");
        }
      }
      serverDisplayMsg("***SERVER IS STOPPED!***");
      for (ClientHandler client : clientsList) {
        client.close();
      }
    } catch (IOException e) {
      serverDisplayErr(e.getMessage());
    }
  }

  private void serverDisplayMsg(String msg) {
    frame.appendMessage(frame.getTxtMsg(), DATE_FORMAT.format(new Date())
        + " " + msg);
  }

  private void serverDisplayErr(String msg) {
    frame.appendMessage(frame.getTxtErr(), DATE_FORMAT.format(new Date())
        + " " + msg);
  }

  private synchronized void tellEveryone(String msg) {
    for (int i = clientsList.size(); --i >= 0;) {
      try {
        clientsList.get(i).writer.writeObject(new Message(DATE_FORMAT
            .format(new Date()) + " " + msg));
      } catch (IOException e) {
        serverDisplayErr(e.getMessage());
      }
    }
  }

  private synchronized void removeClient(int id) {
    for (int i = 0; i < clientsList.size(); i++) {
      ClientHandler client = clientsList.get(i);
      if (client.id == id) {
        clientsList.remove(i);
        frame.getListModel().remove(i);
        return;
      }
    }
  }

  public void stopServer() {
    keepGoing = false;
    try {
      new Socket("localhost", port);
    } catch (IOException e) {
      serverDisplayErr(e.getMessage());
    }
  }

  public class ClientHandler implements Runnable {

    private int id;
    private String name;
    private Socket socket;
    private ObjectOutputStream writer;
    private ObjectInputStream read;

    public ClientHandler(Socket socket) {
      id = ++uniqueId;
      this.socket = socket;
      try {
        writer = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream());
        read = new ObjectInputStream(socket.getInputStream());
        name = ((Message) read.readObject()).getText();
        writer.writeObject(new Message("Hello " + name + "!"));
      } catch (ClassNotFoundException | IOException e) {
        serverDisplayErr(name + " " + e.getMessage());
      }
    }

    @Override
    public void run() {
      tellEveryone(name + " just connected.");
      boolean keepGoing = true;
      while (keepGoing) {
        Message msg;
        try {
          msg = (Message) read.readObject();
        } catch (ClassNotFoundException | IOException e) {
          if (Server.this.keepGoing) {
            serverDisplayErr(name + " " + e.getMessage());
          }
          break;
        }
        switch (msg.getType()) {
        case Message.TEXT:
          tellEveryone("<" + name + "> " + msg.getText());
          break;
        case Message.EXIT:
          keepGoing = false;
          serverDisplayMsg(name + " disconnected.");
          tellEveryone(name + " disconnected.");
          try {
            writer.writeObject(new Message("Bye-bye " + name + "!"));
          } catch (IOException e) {
            serverDisplayErr(name + " " + e.getMessage());
          }
          break;
        }
      }
      removeClient(id);
      close();
      if (Server.this.keepGoing) {
        serverDisplayMsg("On the server, " + clientsList.size()
            + " client(s).");
        serverDisplayMsg("Server waiting for client on port " + port
            + "...");
      }
    }

    private void close() {
      try {
        writer.close();
      } catch (IOException e1) {
        serverDisplayErr(name + " " + e1.getMessage());
      }
      try {
        read.close();
      } catch (IOException e2) {
        serverDisplayErr(name + " " + e2.getMessage());
      }
      try {
        socket.close();
      } catch (IOException e3) {
        serverDisplayErr(name + " " + e3.getMessage());
      }
    }
  }
}

GUI

package main;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;

import java.net.InetAddress;
import java.net.UnknownHostException;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.awt.event.WindowAdapter;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextPane;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.AbstractAction;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.text.Document;
import javax.swing.text.SimpleAttributeSet;
import javax.swing.text.StyleConstants;
import javax.swing.text.BadLocationException;

public class GUI extends JFrame {

  private static final SimpleDateFormat DATE_FORMAT = new SimpleDateFormat(
      "HH:mm:ss");
  private static final String PATTERN_TIME = "[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]";
  private SimpleAttributeSet styleTime = new SimpleAttributeSet();
  private SimpleAttributeSet styleMsg = new SimpleAttributeSet();
  private JTextField txtPort = new JTextField(" 5000 ", 4);
  private final int width = txtPort.getPreferredSize().width;
  private final int height = txtPort.getPreferredSize().height;
  private JTextPane txtMsg = new JTextPane();
  private JTextPane txtErr = new JTextPane();
  private DefaultListModel<String> listModel = new DefaultListModel<String>();
  private Server server;

  public GUI() {
    setTitle("Chat Server");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
    addWindowListener(new WindowAdapter() {
      @Override
      public void windowClosing(WindowEvent arg0) {
        if (server != null) {
          server.stopServer();
        }
        System.exit(0);
      }
    });
    createStylesTextPane();
    createNorthPanel();
    createCenterPanel();
    createEastPanel();
    createSouthPanel();
    pack();
    setLocationRelativeTo(null);
    setVisible(true);
  }

  private void createStylesTextPane() {
    StyleConstants.setItalic(styleTime, true);
    StyleConstants.setFontSize(styleTime,
        StyleConstants.getFontSize(styleTime) - 1);
    StyleConstants.setBold(styleMsg, true);
    StyleConstants.setBackground(styleMsg, Color.GRAY.darker());
  }

  public void appendMessage(JTextPane pane, String msg) {
    try {
      Document doc = pane.getDocument();
      String time = null;
      if (msg.length() >= 8
          && (time = msg.substring(0, 8)).matches(PATTERN_TIME)) {
        doc.insertString(doc.getLength(), time, styleTime);
        if (msg.indexOf(" ***") == 8 && msg.indexOf("***", 10) >= 10) {
          doc.insertString(doc.getLength(), " ", null);
          String txt = msg.substring(9);
          doc.insertString(doc.getLength(), txt, styleMsg);
        } else {
          String text = msg.substring(8);
          doc.insertString(doc.getLength(), text, null);
        }
      } else {
        doc.insertString(doc.getLength(), msg, null);
      }
      doc.insertString(doc.getLength(), "\n", null);
    } catch (BadLocationException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  private void createNorthPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    ((FlowLayout) panel.getLayout()).setHgap(10);
    panel.add(new JLabel("IP: "));
    JTextField txtIP = new JTextField(9);
    txtIP.setEditable(false);
    String ip = null;
    try {
      ip = " " + InetAddress.getLocalHost().getHostAddress() + " ";
    } catch (UnknownHostException e) {
      appendMessage(txtErr, DATE_FORMAT.format(new Date()) + " "
          + "Unknown host exception.");
    }
    txtIP.setText(ip);
    panel.add(txtIP);
    panel.add(new JLabel("PORT: "));
    panel.add(txtPort);
    add(panel, BorderLayout.PAGE_START);
  }

  private void createCenterPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new GridLayout(2, 1));
    panel.add(createFormatPane(txtMsg, Color.GREEN, "Server messages:"));
    panel.add(createFormatPane(txtErr, Color.RED, "Server errors:"));
    add(panel, BorderLayout.CENTER);
  }

  private JScrollPane createFormatPane(JTextPane txtPane, Color colTxt,
      String title) {
    txtPane.setEditable(false);
    txtPane.setBackground(Color.BLACK);
    txtPane.setForeground(colTxt);
    JScrollPane pane = new JScrollPane(txtPane);
    pane.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(title));
    pane.setPreferredSize(new Dimension(width * 10, height * 10));
    return pane;
  }

  private void createEastPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new GridLayout());
    JScrollPane pane = new JScrollPane(new JList<String>(listModel));
    pane.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Client list:"));
    panel.add(pane);
    panel.setPreferredSize(new Dimension(width * 4, 0));
    add(panel, BorderLayout.LINE_END);
  }

  private void createSouthPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.add(new JButton(new ButtonAction()));
    add(panel, BorderLayout.PAGE_END);
  }

  private int getPort() {
    return Integer.parseInt(txtPort.getText().trim());
  }

  public JTextPane getTxtMsg() {
    return txtMsg;
  }

  public JTextPane getTxtErr() {
    return txtErr;
  }

  public DefaultListModel<String> getListModel() {
    return listModel;
  }

  public static void main(String arr[]) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        new GUI();
      }
    });
  }

  public class ButtonAction extends AbstractAction {

    public ButtonAction() {
      putValue(AbstractAction.NAME, "Start");
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      switch (getValue(AbstractAction.NAME).toString()) {
      case "Start":
        try {
          txtMsg.setText("");
          txtErr.setText("");
          server = new Server(getPort(), GUI.this);
          Thread thread = new Thread(new ServerRunning());
          thread.start();
          txtPort.setEditable(false);
          putValue(AbstractAction.NAME, "Stop");
          break;
        } catch (NumberFormatException err) {
          appendMessage(txtErr, DATE_FORMAT.format(new Date()) + " "
              + "Invalid port number.");
          return;
        }
      case "Stop":
        server.stopServer();
        server = null;
        txtPort.setEditable(true);
        putValue(AbstractAction.NAME, "Start");
        break;
      }
    }
  }

  public class ServerRunning implements Runnable {

    @Override
    public void run() {
      server.start();
    }
  }
}

CLIENT.JAVA

package main;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;

import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.IOException;

import java.net.Socket;

public class Client {

  private static final SimpleDateFormat DATE_FORMAT = new SimpleDateFormat(
      "HH:mm:ss");
  private Socket socket;
  private ObjectOutputStream writer;
  private ObjectInputStream read;
  private GUI frame;

  public Client(String serverIP, int port, String name, GUI frame)
      throws IOException {
    this.frame = frame;
    try {
      socket = new Socket(serverIP, port);
    } catch (IOException e) {
      throw new IOException("Error connectiong to server: "
          + e.getMessage());
    }
    try {
      writer = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream());
      read = new ObjectInputStream(socket.getInputStream());
    } catch (IOException e) {
      throw new IOException("Exception creating Input/Output streams: "
          + e.getMessage());
    }
    writer.writeObject(new Message(name));
    new Thread(new ServerListener()).start();
  }

  private void clientDisplayMsg(String msg) {
    frame.appendMessage(msg, frame.getTxtChat());
  }

  private void clientDisplayErr(String msg) {
    frame.appendMessage(DATE_FORMAT.format(new Date()) + " " + msg,
        frame.getTxtErr());
  }

  public void sendMessage(Message msg) {
    try {
      writer.writeObject(msg);
    } catch (IOException e) {
      clientDisplayErr(e.getMessage());
    }
  }

  private void disconnect() {
    try {
      writer.close();
    } catch (IOException e1) {
      clientDisplayErr(e1.getMessage());
    }
    try {
      read.close();
    } catch (IOException e2) {
      clientDisplayErr(e2.getMessage());
    }
    try {
      socket.close();
    } catch (IOException e3) {
      clientDisplayErr(e3.getMessage());
    } finally {
      frame.disconnect();
    }
  }

  public class ServerListener implements Runnable {
    @Override
    public void run() {
      while (true) {
        Message msg;
        try {
          msg = (Message) read.readObject();
          switch (msg.getType()) {
          case Message.TEXT:
            clientDisplayMsg(msg.getText());
            break;
          }
        } catch (Exception e1) {
          try {
            if (e1 instanceof IOException
                && !frame.getLastMessage().equals(
                    "Bye-bye " + frame.getLogin() + "!")) {
              clientDisplayMsg("Server has close the connection!");
            }
            disconnect();
            break;
          } catch (Exception e2) {
            clientDisplayErr(e2.getMessage());
            disconnect();
            break;
          }
        }
      }
    }
  }
}

GUI.JAVA

package main;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;

import java.io.IOException;

import java.net.URL;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;
import java.awt.FontFormatException;
import java.awt.GraphicsEnvironment;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.WindowAdapter;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.AbstractAction;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.KeyStroke;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.text.Document;
import javax.swing.text.SimpleAttributeSet;
import javax.swing.text.StyleConstants;
import javax.swing.text.BadLocationException;

public class GUI extends JFrame {

  private static final String PATTERN_TIME = "[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]";
  private static final SimpleDateFormat DATE_FORMAT = new SimpleDateFormat(
      "HH:mm:ss");
  private static final SimpleAttributeSet STYLE_TIME = new SimpleAttributeSet();
  private static final SimpleAttributeSet STYLE_LOG = new SimpleAttributeSet();
  private static final SimpleAttributeSet STYLE_LOG_MSG = new SimpleAttributeSet();
  private static final SimpleAttributeSet STYLE_MSG = new SimpleAttributeSet();
  private static final ImageIcon ICON_TALK = new ImageIcon(
      GUI.class.getResource("files/talk.png"));
  private static final URL URL_FONT = GUI.class
      .getResource("files/v_CCcomicrazy.ttf");
  private static final KeyStroke KEY_SHIFT_ENTER = KeyStroke.getKeyStroke(
      KeyEvent.VK_ENTER, KeyEvent.SHIFT_DOWN_MASK, true);
  private static final KeyStroke KEY_ENTER = KeyStroke.getKeyStroke("ENTER");
  private JTextField txtIP = new JTextField(" 192.168.1.94 ", 9);
  private JTextField txtPort = new JTextField(" 5000 ", 4);
  private JTextField txtLog = new JTextField(7);
  private final int width = txtIP.getPreferredSize().width;
  private final int height = txtIP.getPreferredSize().height;
  private JTextPane txtChat = new JTextPane();
  private JTextPane txtErr = new JTextPane();
  private JTextArea txtMsg = new JTextArea();
  private Client client;
  private ConnectAction conAct = new ConnectAction();

  public GUI() {
    createStylesTextPane();
    createNorthPanel();
    createCenterPanel();
    createEastPanel();
    createSouthPanel();
    setListeners();
    setTitle("Chat");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
    pack();
    setLocationRelativeTo(null);
    txtLog.requestFocusInWindow();
    setVisible(true);
  }

  private void createStylesTextPane() {
    StyleConstants.setItalic(STYLE_TIME, true);
    StyleConstants.setFontSize(STYLE_TIME,
        StyleConstants.getFontSize(STYLE_TIME) - 1);
    StyleConstants.setForeground(STYLE_LOG, Color.YELLOW);
    try {
      Font font = Font.createFont(Font.TRUETYPE_FONT,
          URL_FONT.openStream());
      GraphicsEnvironment ge = GraphicsEnvironment
          .getLocalGraphicsEnvironment();
      ge.registerFont(font);
    } catch (FontFormatException | IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    StyleConstants.setFontFamily(STYLE_LOG_MSG, "v_CCcomicrazy");
    StyleConstants.setBold(STYLE_LOG_MSG, true);
    StyleConstants.setForeground(STYLE_LOG_MSG, Color.MAGENTA);
    StyleConstants.setFontSize(STYLE_MSG,
        StyleConstants.getFontSize(STYLE_MSG) + 1);
    StyleConstants.setBold(STYLE_MSG, true);
    StyleConstants.setUnderline(STYLE_MSG, true);
  }

  private void createNorthPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    ((FlowLayout) panel.getLayout()).setHgap(10);
    panel.add(new JLabel("Server ip: "));
    panel.add(txtIP);
    panel.add(new JLabel("Server port: "));
    panel.add(txtPort);
    panel.add(new JLabel("Login: "));
    panel.add(txtLog);
    panel.add(new JButton(conAct));
    add(panel, BorderLayout.PAGE_START);
  }

  private void createCenterPanel() {
    add(createFormatPane(txtChat, Color.GREEN, "Chat:"));
  }

  private JScrollPane createFormatPane(JTextPane txtPane, Color colTxt,
      String title) {
    txtPane.setEditable(false);
    txtPane.setBackground(Color.BLACK);
    txtPane.setForeground(colTxt);
    JScrollPane pane = new JScrollPane(txtPane);
    pane.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(title));
    pane.setPreferredSize(new Dimension(width * 5, height * 5));
    return pane;
  }

  private void createEastPanel() {
    JPanel panel = new JPanel(new BorderLayout());
    txtMsg.setEnabled(false);
    txtMsg.setLineWrap(true);
    txtMsg.setWrapStyleWord(true);
    JScrollPane pane = new JScrollPane(txtMsg);
    pane.setPreferredSize(new Dimension(width * 2, height * 10));
    panel.add(pane);
    panel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Your message:"));
    add(panel, BorderLayout.LINE_END);
  }

  private void createSouthPanel() {
    add(createFormatPane(txtErr, Color.RED, "Errors:"),
        BorderLayout.PAGE_END);
  }

  private void setListeners() {
    addWindowListener(new WindowAdapter() {
      @Override
      public void windowClosing(WindowEvent we) {
        if (client != null) {
          client.sendMessage(new Message(Message.EXIT, ""));
        }
        System.exit(0);
      }
    });
    txtMsg.getInputMap().put(KEY_SHIFT_ENTER, new AbstractAction() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
        txtMsg.append("\n");
      }
    });
    txtMsg.getInputMap().put(KEY_ENTER, new AbstractAction() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
        String txt = txtMsg.getText().trim();
        if (txt.length() > 0) {
          client.sendMessage(new Message(txt));
          txtMsg.setText("");
          txtMsg.requestFocusInWindow();
        }
      }
    });
  }

  public void appendMessage(String string, JTextPane pane) {
    try {
      Document doc = pane.getDocument();
      String time = null;
      if (string.length() >= 8
          && (time = string.substring(0, 8)).matches(PATTERN_TIME)) {
        doc.insertString(doc.getLength(), time, STYLE_TIME);
        int index;
        if (string.indexOf(" <") == 8
            && (index = string.indexOf("> ") + 1) > 11) {
          String log = string.substring(8, index);
          doc.insertString(doc.getLength(), log, STYLE_LOG);
          pane.setCaretPosition(doc.getLength());
          pane.insertIcon(ICON_TALK);
          String text = string.substring(index);
          doc.insertString(doc.getLength(), text, STYLE_LOG_MSG);
        } else {
          String text = string.substring(8);
          doc.insertString(doc.getLength(), text, null);
        }
      } else {
        doc.insertString(doc.getLength(), string, STYLE_MSG);
      }
      doc.insertString(doc.getLength(), "\n", null);
    } catch (BadLocationException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  private String getIP() throws Exception {
    String txt = txtIP.getText().trim();
    if (txt.length() == 0) {
      throw new Exception("Please enter IP address server.");
    } else {
      return txt;
    }
  }

  private int getPort() throws Exception {
    try {
      int x = Integer.parseInt(txtPort.getText().trim());
      return x;
    } catch (NumberFormatException err) {
      throw new NumberFormatException("Invalid port number.");
    }
  }

  public String getLogin() throws Exception {
    String txt = txtLog.getText().trim();
    if (txt.length() == 0) {
      throw new Exception("Please enter your login.");
    } else {
      return txt;
    }
  }

  public JTextPane getTxtChat() {
    return txtChat;
  }

  public JTextPane getTxtErr() {
    return txtErr;
  }

  public String getLastMessage() {
    Document doc = txtChat.getDocument();
    String msg = null;
    try {
      String text = doc.getText(0, txtChat.getDocument().getLength() - 1);
      int x = text.lastIndexOf('\n');
      msg = doc.getText(x, doc.getLength() - x).replaceAll("\n", "");
    } catch (BadLocationException e) {
      appendMessage(
          DATE_FORMAT.format(new Date()) + " " + e.getMessage(),
          txtErr);
    }
    return msg;
  }

  public void disconnect() {
    conAct.putValue(AbstractAction.NAME, "Connect");
    txtIP.setEnabled(true);
    txtPort.setEnabled(true);
    txtLog.setEnabled(true);
    txtMsg.setEnabled(false);
  }

  public static void main(String arr[]) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        new GUI();
      }
    });
  }

  public class ConnectAction extends AbstractAction {

    public ConnectAction() {
      putValue(AbstractAction.NAME, "Connect");
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      switch (getValue(AbstractAction.NAME).toString()) {
      case "Connect":
        try {
          txtChat.setText("");
          txtErr.setText("");
          client = new Client(getIP(), getPort(), getLogin(),
              GUI.this);
          txtIP.setEnabled(false);
          txtPort.setEnabled(false);
          txtLog.setEnabled(false);
          txtMsg.setEnabled(true);
          txtMsg.requestFocusInWindow();
          putValue(AbstractAction.NAME, "Disconnect");
        } catch (Exception err) {
          appendMessage(
              DATE_FORMAT.format(new Date()) + " "
                  + err.getMessage(), txtErr);
          txtLog.requestFocusInWindow();
          return;
        }
        break;
      case "Disconnect":
        client.sendMessage(new Message(Message.EXIT, ""));
        client = null;
        txtMsg.setText(null);
        txtLog.requestFocusInWindow();
        break;
      }
    }
  }
}
Post's attachments

2.png 23.16 kb, 276 downloads since 2015-07-01 

Подякували: bees1