1

Тема: Допоможіть

uses math;

var
    dp:array[0..101,0..101] of int64;
    a:array[0..101] of longint;
    sum:int64;
    n,m,i,j,k:longint
    s:ansistring;

begin

  assign(input,'input.txt'); reset(input);
  assign(output,'output.txt'); rewrite(output);

  readln(n,m);
   for i:=1 to n do
    begin
     readln(s);
      for j:=1 to length(s) do
       if s[j] in['-','+',':','*'] then inc(a);
    end;

     dp[0][0]:=1;

     for i:=1 to n do
      begin
       for j:=0 to i-1 do
       
       end;

        sum:=0;
         for i:=1 to n do
          sum:=sum+dp[m];

           if sum = 0 then writeln(-1) else

          writeln(sum);

end.

2 Востаннє редагувалося bishkulya (12.06.2015 03:13:40)

Re: Допоможіть

ось вся програма в кінці по силці перейдіть чомусь непрацює незнаю в чому помилка( допоможіть будь ласка
ось завданя
Атестація
Для атестації вчитель математики підготував учням N прикладів з арифметичними діями
+, -, *, :. Кожен приклад має певну кількість арифметичних дій. Щоб отримати атестацію,
кожен учень повинен виконати К прикладів з заданого переліку, але таким чином, щоб
кожен приклад з більшим номером із заданого списку, мав більшу кількість
арифметичних дій.
Скільки різних варіантів можна створити з заданого переліку, щоб кожен варіант мав по
К прикладів.
Технічні умови
Вхідні дані
Перший рядок вхідного файлу містить два числа: кількість прикладів N (1 ≤ N ≤ 100),
яку підготував учитель, та кількість прикладів К (1 ≤ K ≤ 100), яку необхідно виконати
для здачі заліку. Далі йде N рядків, номер кожного з яких відповідає номеру завдання і
містить єдиний приклад з арифметичними діями +, -, *, :.
Кількість арифметичних дій в кожному прикладі не перевищує 1000.
Вихідні дані
Єдине число – кількість шуканих різних варіантів. Два різних варіанти повинні
відрізнятись хоча б одним прикладом. Якщо не можна створити жодного варіанту, то
вивести -1.
Інформація про задачу
Ліміт часу: 1 секунда
Ліміт пам`яті: 64 MB
Бали за пройдений тест: 10
Складність: 53% 20/43Приклад
Приклад вхідних даних
5 3
3*5-7
4-2
8:4*2
4+4*4-4
18:2*4:3-7
Приклад вихідних даних
5
http://ideone.com/8W8MW4

3

Re: Допоможіть

1. З чим саме допомогти. Що саме Вас не влаштовує?
2. Для коду використовуйте теґ [ code ]
3. Назву темы зробіть більш інформативною.

5. На Ідеон пише ж Вам

EInOutError : File not found

т.е. те, що Ви сі намагаєте читати,

  assign(input,'input.txt'); reset(input);
  assign(output,'output.txt'); rewrite(output);

його нема, що і не дивно.
6. Є ж вже ця тема, чого ви там не відписали, а створили нову?

Подякували: koala, Djalin2