1 Востаннє редагувалося Chemist-i (14.06.2015 10:58:32)

Тема: Допоможіть

1. Для виконання роботи скористатись наведеним нижче прикладом завдання та текстом програми по його виконанню.
2. При обчисленні виразів необхідне використовувати стандартні функції мови Паскаль. Функції, відсутні в мові Паскаль, слід виразити через існуючі.Наприклад:
tg(x) = sin(x)/cos(x), arcsin(x) = arctg (x),
arcos(x) =  /2 – arcsin(x),  arcctg(x) =  /2 - arctg(x),
ху = exp(y * ln(x)), x!= 1*2*...* x.

Приклад завдання:

Gjxfnrdі lfyі^ Y(X) =3-x+1sin(x)& X=-1|5$ C1=’A’ PN=66$
X1=0.5,Y1=1.0, круг радіусом 1 з центром в початку координат.

Текст програми:

PROGRAM EXPRESSION (INPUT, OUTPUT);
VAR X,X1,Y,Y1 REAL:
      C1: CHAR;
 Y1, YR, PN: INTEGER;
BEGIN
WRITE (' введіть X:'); READLN (x);
WRITE (' введіть символ Cl: '); READLN (Cl);
WRITE ('  введіть порядковий номер символа С2: '); READLN (PN);
WRITE (' введіть координати X1 та Yl:'); READLN (XI, Yl);
Y:=EXP((-X+1 )*LN(3))*SIN(X); YI:=TRUNC(Y); YR:=ROUND(Y);
WRITELN ('  при X= ', X:4:1,' Y=' , Y:8:2);
WRITELN ('  YI=',Yl:8, '  парне - '  ,NOT ODD(YI));
WRITELN (' YR=' ,YR:8, ’парне -' ,NOT ODD(YR));
WRITELN (' порядковий номер символа С1=', ОRD (С 1));
WRITE (' символ Cl='  ,С1,' попередній символу С2=' ,CHR(PN), '-');
WRITELN (С1=PRED(CHR(PN)));
WRITE (' символ Cl=' ,С1,' наступний символу С2=' ,CHR(PN), '-');
WRITELN (C1=SUCC(CHR(PN)));
WRITELN (’ точка з координатами XI,Х2 належить кругу радіусом 1');
WRITE ('  з центром в початку координат - ');
WRITELN (SQR(X1) + SQR( Y1 )<= 1 >
END.

Завдання
7.    Y(X)= 1+Х+ /21+ /31+ /41, X=-1.2; С1='Н', PN=71: XI=1, Y1=2 верхня права частина квадрата стороною 2 з центром в початку координат та сторонами перпендикулярними осям координат.


Chemist-i: для коду використовуйте, будь ласка, теґ [ code ]

2

Re: Допоможіть

допоможіть рішити дуже потрібно))

3

Re: Допоможіть

Прочитайте правила - повинно допомогти

Прихований текст

3.3. Назва теми має бути інформативною і максимально чітко відображати зміст проблеми.
Правильно: "Масив (парність та непарність)", "Обробка текстового файлу з числами", "Smarty (та інші шаблонізатори) - чи доречно застосовувати?".
Не правильно: "Допоможіть розв'язати задачу", "Потрібна допомога", "Терміново".
3.4. Бажано в повідомленні вказувати наступне:

    мову програмування
    середовище в якому працюєте
    фрагменти непрацюючого коду
    описуєте з чим у вас виникли проблеми