1

Тема: Потрібна допомога з задачею по масивах

Дано масив розміру N і два цілих числа K і M (1 ≤ K ≤ N, 1 ≤ M ≤ 10). Перед елементом масиву з номером K вставити M нових елементів з нульовими значеннями.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
  int N, K, M, i=0, *Arr=0;
  printf("Enter N(>0): ");
  scanf("%d", &N);
  printf("Enter K(1 <= K <= N): ");
  scanf("%d", &K);
  printf("Enter M(1 <= M <= 10): ");
  scanf("%d", &M);
  if(N>0 && 1<=K && K<=N && 1<=M && M<= 10){
    Arr=(int*)malloc(sizeof(int)*N); // Äèíàì³÷íå âèä³ëåííÿ ïàìÿ³
    for(i=0; i<N; i++){  
      Arr[i]=rand()%10;
      printf("%3d", Arr[i]);
    }
    printf("\n");
    for(i=0; i<N; i++){
      if(i==K-1){
        Arr=realloc(Arr,(N+(M+1))*sizeof(int));
        for(i=0; i<M; i++){
          printf(" 0");
        }
      }
      printf("%3d", Arr[i]);
    }
    free(Arr);
  }
  else
    printf("ERROR!!!\nOne of the values is not correct!!!");
  return 0;
}

2

Re: Потрібна допомога з задачею по масивах

Радий, що ви впорались.