1

Тема: питання по CodeBlocks

Як за допомогою CodeBlocks аналізувати код? Наприклад є помилка з пам'яттю core dumped, як знайти де помилка за допомогою CodeBlocks ?

2 Востаннє редагувалося koala (19.06.2015 14:58:33)

Re: питання по CodeBlocks

http://wiki.codeblocks.org/index.php?ti … de::Blocks
Core dumped - це реакція системи, а не зміст помилки. В будь-якому разі, C та C++ дуже люблять лазити в пам'яті куди не слід...

3

Re: питання по CodeBlocks

koala написав:

http://wiki.codeblocks.org/index.php?ti … de::Blocks
Core dumped - це реакція системи, а не зміст помилки. В будь-якому разі, C та C++ дуже люблять лазити в пам'яті куди не слід...

Так я й хочу за допомогою CodeBlocks знайти місце і зміст помилки, хіба вона не для того призначена?
Але не можу в ній розібратися.

4

Re: питання по CodeBlocks

Результат: Segmentation fault (core dumped)
Як дізнатися де виникла помилка і чому?

5 Востаннє редагувалося koala (19.06.2015 15:37:51)

Re: питання по CodeBlocks

Щоб дізнатися, де, треба дебажити. Поставити перед підозрілим місцем точку зупинки, і далі йти порядково до падіння (це описується наприкінці статті за посиланням).
Щоб дізнатися чому - треба думати. Чи викладати код сюди :)

6

Re: питання по CodeBlocks

koala написав:

Щоб дізнатися, де, треба дебажити. Поставити перед підозрілим місцем точку зупинки, і далі йти порядково до падіння (це описується наприкінці статті за посиланням).
Щоб дізнатися чому - треба думати. Чи викладати код сюди :)

Там біля 100 рядків де може бути потенційне падіння, перебирати всі - не діло.
Я думав CodeBlocks зберігає логи змінних і може видасти останні ітерації перед падінням.

7

Re: питання по CodeBlocks

Тоді ставте точку зупинки посередині підозрілого коду, якщо впаде до того - знатимете, що треба було раніше. За 7 кроків максимум знайдете рядок :)

Подякували: quez1

8 Востаннє редагувалося dialectstat (19.06.2015 17:31:07)

Re: питання по CodeBlocks

koala написав:

Тоді ставте точку зупинки посередині підозрілого коду, якщо впаде до того - знатимете, що треба було раніше. За 7 кроків максимум знайдете рядок :)

Не розумію, є великий цикл, програма пройшла цикл 23453 разів, і все ок.
На 23453+1 -му проходженні циклу десь гавкнуло. Як знайти ту точку?
23453 попередніх проходи тієї точки були успішними.

9

Re: питання по CodeBlocks

Викладіть, будь ласка, код сюди.

10

Re: питання по CodeBlocks

#include <vector> 
#include <fstream> 
#include <cmath>
#include <iostream> 
#include <cstdlib>
#include <sstream>
#include <cfloat>

using namespace std; 


int main (int argc, const char* argv[]) 
{
 if (system("clear")) {}

 cout << "======= The Lagrangian Zel'dovich Void Finder =======" << endl;
 
 string dir_input = "/home/andrii/voronoi/voids/code/federico_upd/input/"; //test
 string dir_output = "/home/andrii/voronoi/voids/code/federico_upd/output/"; //test
 

 // ----- get the parameters of the method from the parameter file ----- 

 string par_file = (argc>1) ? argv[1] : dir_input+"input_param.ini";
 
 string file_in = dir_input+"coord_LCDM_0.5.txt";
 string type = "a";
 string output = "coord_LCDM_0.5";
 int n_max = 1000;
 string mode = "p";
 int n_rnd = 3;

 ifstream finput (par_file.c_str());
 if (!finput) { cerr <<"Error in opening the parameter file "<<par_file<<"!\n\a"; exit(1); }

 string line, par_name, par_value, eq;
 
 while (getline(finput, line)) {
  
  stringstream line_string (line);
  line_string >> par_name;
   
  if (par_name!="#" && !par_name.empty()) {
  
   line_string >> eq;
   line_string >> par_value;
   
   if (eq != "=" || par_value.empty()) {
  cerr << "Error in the parameters file at " << par_name << endl;
  cerr << "Using the default value for " << par_name << endl;
   }

   if (par_name == "input") file_in = dir_input+par_value;
   if (par_name == "type") type = par_value;
   if (par_name == "output") output = par_value;
   if (par_name == "n_max") n_max = atoi(par_value.c_str());
   if (par_name == "mode") mode = par_value;
   if (par_name == "n_rnd") n_rnd = atoi(par_value.c_str());

  }  
 }
 
 finput.clear(); finput.close();

 cout << endl << "file_in = " << file_in << endl;
 cout << endl << "type = " << type << endl;
 cout << "output = " << output << endl;
 cout << "n_max = " << n_max << endl;
 cout << "mode = " << mode << endl;
 cout << "n_rnd = " << n_rnd << endl << endl;
 

 // --------------------------------------------------------------------

 
 srand(time(NULL)); // seed for randomization


 vector<double> xc, yc, zc;
 double shift_x,shift_z,shift_y,min_k,dist_k,dist_min,dist,n1,n2,n3,sum1,sum2,dist_new4,dist_new2,min_x,min_y,max_x,max_y,min_z,max_z;
 vector<int> num(20);

 if (type=="a") {

   ifstream fin (file_in.c_str());  
   if (!fin) { cerr <<"Error in opening ASCII file "<<file_in<<"!\n\a"; exit(1); } 

   while (fin >>n1>>n2>>n3) {
   xc.push_back(n1);
   yc.push_back(n2);
   zc.push_back(n3);
  } 
 fin.clear(); fin.close();
 }

 if (type=="b") { 
   short num;
   float val;
   ifstream fin (file_in.c_str(), ios::in|ios::binary|ios::ate);
    if (!fin) { cerr <<"Error in opening binary file "<<file_in<<"!\n\a"; exit(2); } 
    if (fin.is_open())
      fin.seekg (0, ios::beg);
      fin.read ((char*)(&num), 2);
      int n_blocks=num;
      for (int i=1; i<=n_blocks; ++i) {
        fin.read ((char*)(&num), 4);
        int n_objs=num;
        for (int j=1; j<=n_objs; ++j){ 
         fin.read ((char*)(&val), 4);
         xc.push_back(val);
         fin.read ((char*)(&val), 4);
         yc.push_back(val);
         fin.read ((char*)(&val), 4);
         zc.push_back(val);
        }
        fin.read ((char*)(&num), 4);
        int n_objs2=num;
        if (n_objs2!=n_objs) {cout<<"Wrong reading of input binary file"<<endl; exit(3);}
      }
     fin.close();
    }
 //else {cout << "Unable to open input binary file"<<endl; exit(3);}

 
 int imax=int(xc.size());

 vector<double> dist_link(imax),xr(imax),yr(imax),zr(imax);
 vector<unsigned int> link(imax),used(imax), used_real(imax);
 
 min_x=DBL_MAX;max_x=-DBL_MAX;
 min_y=DBL_MAX;max_y=-DBL_MAX;
 min_z=DBL_MAX;max_z=-DBL_MAX;


 for (int i=0; i<imax; ++i) {
  used[i]=0;
  if (min_x>xc[i]) {min_x=xc[i];}
  if (min_y>yc[i]) {min_y=yc[i];}
  if (min_z>zc[i]) {min_z=zc[i];}

  if (max_x<xc[i]) {max_x=xc[i];}
  if (max_y<yc[i]) {max_y=yc[i];}
  if (max_z<zc[i]) {max_z=zc[i];}
 }

 double size_x=max_x-min_x;
 double size_y=max_y-min_y;
 double size_z=max_z-min_z;


 for (int o=1; o<=10; ++o) 
  num[o]=0;
 
 for (int i=0; i<imax; ++i) {
  for (int o=1; o<=10; ++o) {
   if (xc[i]>min_x+(max_x-min_x)*0.1*(o-1) && xc[i]<min_x+(max_x-min_x)*0.1*o){
  num[o]=num[o]+1; 
   }
  }
 }
 
 double c = 0., d = 0., e = 0., f = 0.; 
 for (int o=1; o<=10; ++o) {
  c += min_x+(max_x-min_x)*0.1*(o-0.5);
  d += num[o];
  e += pow(min_x+(max_x-min_x)*0.1*(o-0.5),2);
  f += (min_x+(max_x-min_x)*0.1*(o-0.5))*num[o];
 }
 double koef_k=(f-0.1*c*d)/(e-0.1*c*c);
 double koef_b=0.1*(d-koef_k*c);
 
 double integ=1/(koef_k*0.5*(max_x*max_x-min_x*min_x)+koef_b*(max_x-min_x));

 double mx,sum,rnd; 

 int rndd;

 for (int rndd=1; rndd<=n_rnd; ++rndd) { /* generation of random field */

  cout<<rndd<<" of "<<n_rnd<<" random realizations"<<endl;

  for (int i=0; i<imax; ++i) { /* generation of random field */

   if (mode=="t") {
  rnd=double(rand())/double(RAND_MAX);
  mx=min_x;
  sum=0;
  while (sum<rnd) {
   mx=mx+0.05;
   sum=sum+(koef_k*mx+koef_b)*integ*0.05;
  }
  xr[i]=mx;
   }

   if (mode=="n"||mode=="p") {xr[i]=min_x+(max_x-min_x)*double(rand())/double(RAND_MAX);}
   yr[i]=min_y+(max_y-min_y)*double(rand())/double(RAND_MAX);
   zr[i]=min_z+(max_z-min_z)*double(rand())/double(RAND_MAX);
   used[i]=0;
   used_real[i]=0;

  }  stringstream ss;
  ss << rndd;
  string str = ss.str();

  string name = dir_output+"displ";
  name.append("_");
  name.append(str);
  name.append("_");
  name.append(output);
  ofstream fout1(name.c_str());
  fout1.precision(7);

  //test

  name = dir_output+"test";
  name.append("_");
  name.append(str);
  name.append("_");
  name.append(output);
  ofstream ftest(name.c_str());
  ftest.precision(7);


  //test


  int jmax = imax;

  // looking for the closest pairs

  sum=0;
  while (sum<0.95*jmax) {
   
   int i=int(jmax*double(rand())/double(RAND_MAX)); // random number of real 
   int j=int(jmax*double(rand())/double(RAND_MAX)); // random number of random
   if (used[j]!=1 && used_real[i]!=1) {

  if (mode!="p") {
   min_k=DBL_MAX;
   dist_k=(xc[i]-xr[j])*(xc[i]-xr[j])+(yc[i]-yr[j])*(yc[i]-yr[j])+(zc[i]-zr[j])*(zc[i]-zr[j]);
   if (dist_k<min_k) min_k=dist_k; 
  }

  else {
   min_k=DBL_MAX;
   for (int xk=-1; xk<=1; ++xk) {
    for (int yk=-1; yk<=1; ++yk) {
     for (int zk=-1; zk<=1; ++zk) {
    dist_k=(xc[i]-xr[j]-xk*size_x)*(xc[i]-xr[j]-xk*size_x)+(yc[i]-yr[j]-yk*size_y)*(yc[i]-yr[j]-yk*size_y)+(zc[i]-zr[j]-zk*size_z)*(zc[i]-zr[j]-zk*size_z);
    if (dist_k<min_k) min_k=dist_k;
     }
    }
   }
  }

    dist=min_k;
    link[i]=j; dist_link[i]=dist; 
    used[j]=1; used_real[i]=1; sum=sum+1;
   }
  }
  while (sum<jmax) { 
   for (int i=0; i<jmax; ++i) {
    for (int j=0; j<jmax; ++j) {
   if (used[j]!=1 && used_real[i]!=1) {
    
    if (mode!="p") {
     min_k=DBL_MAX;
     dist_k=(xc[i]-xr[j])*(xc[i]-xr[j])+(yc[i]-yr[j])*(yc[i]-yr[j])+(zc[i]-zr[j])*(zc[i]-zr[j]);
     if (dist_k<min_k) {min_k=dist_k;}

    }

    else {
     min_k=DBL_MAX;
     for (int xk=-1; xk<=1; ++xk) {
    for (int yk=-1; yk<=1; ++yk) {
     for (int zk=-1; zk<=1; ++zk) {
      dist_k=(xc[i]-xr[j]-xk*size_x)*(xc[i]-xr[j]-xk*size_x)+(yc[i]-yr[j]-yk*size_y)*(yc[i]-yr[j]-yk*size_y)+(zc[i]-zr[j]-zk*size_z)*(zc[i]-zr[j]-zk*size_z);
      if (dist_k<min_k) {min_k=dist_k;}
     }
    }
     }
    }

    dist=min_k;
    link[i]=j; dist_link[i]=dist;
    used[j]=1; used_real[i]=1; sum=sum+1;
   }
  }
   }
  }  //swaping

  for (int k=1; k<=n_max; ++k) { //iteration steps
   
   if (k==int(n_max*0.1)) { cout <<"\r.....10% completed\r"; cout.flush(); }
   if (k==int(n_max*0.15)) { cout <<"\r.....15% completed\r"; cout.flush(); }
   if (k==int(n_max*0.2)) { cout <<"\r.....20% completed\r"; cout.flush(); }
   if (k==int(n_max*0.25)) { cout <<"\r.....25% completed\r"; cout.flush(); }
   if (k==int(n_max*0.3)) { cout <<"\r.....30% completed\r"; cout.flush(); }
   if (k==int(n_max*0.4)) { cout <<"\r.....40% completed\r"; cout.flush(); }
   if (k==int(n_max*0.5)) { cout <<"\r.....50% completed\r"; cout.flush(); }
   if (k==int(n_max*0.6)) { cout <<"\r.....60% completed\r"; cout.flush(); }
   if (k==int(n_max*0.7)) { cout <<"\r.....70% completed\r"; cout.flush(); }
   if (k==int(n_max*0.8)) { cout <<"\r.....80% completed\r"; cout.flush(); }
   if (k==int(n_max*0.9)) { cout <<"\r.....90% completed\r"; cout.flush(); }
   
   for (int o=0; o<jmax; ++o) { //over all data points
  int ii=int(jmax*double(rand())/double(RAND_MAX)); //random choosing of two pairs real-random
  int i=int(jmax*double(rand())/double(RAND_MAX)); 
  sum1=dist_link[i]+dist_link[ii]; // sum of two lenghts pair size

  if (mode!="p") {
   min_k=DBL_MAX;
   dist_k=(xc[i]-xr[link[ii]])*(xc[i]-xr[link[ii]])+(yc[i]-yr[link[ii]])*(yc[i]-yr[link[ii]])+(zc[i]-zr[link[ii]])*(zc[i]-zr[link[ii]]); // new distance 1 after possible swaping
   if (dist_k<min_k) {min_k=dist_k;} 
  }

  else {
   min_k=DBL_MAX; 
   for (int xk=-1; xk<=1; ++xk) {
    for (int yk=-1; yk<=1; ++yk) {
     for (int zk=-1; zk<=1; ++zk) {
        dist_k=(xc[i]-xr[link[ii]]-xk*size_x)*(xc[i]-xr[link[ii]]-xk*size_x)+(yc[i]-yr[link[ii]]-yk*size_y)*(yc[i]-yr[link[ii]]-yk*size_y)+(zc[i]-zr[link[ii]]-zk*size_z)*(zc[i]-zr[link[ii]]-zk*size_z);
        if (dist_k<min_k) {min_k=dist_k;}
     }
    }
   }
  }

  dist_new4=min_k;

  if (mode!="p") {
   min_k=DBL_MAX;
   dist_k=(xc[ii]-xr[link[i]])*(xc[ii]-xr[link[i]])+(yc[ii]-yr[link[i]])*(yc[ii]-yr[link[i]])+(zc[ii]-zr[link[i]])*(zc[ii]-zr[link[i]]); // new distance 2 after possible swaping
   if (dist_k<min_k) {min_k=dist_k;} 
  }

  else {
   min_k=DBL_MAX;
   for (int xk=-1; xk<=1; ++xk) {
    for (int yk=-1; yk<=1; ++yk) {
     for (int zk=-1; zk<=1; ++zk) {
        dist_k=(xc[ii]-xr[link[i]]-xk*size_x)*(xc[ii]-xr[link[i]]-xk*size_x)+(yc[ii]-yr[link[i]]-yk*size_y)*(yc[ii]-yr[link[i]]-yk*size_y)+(zc[ii]-zr[link[i]]-zk*size_z)*(zc[ii]-zr[link[i]]-zk*size_z);
    if (dist_k<min_k) {min_k=dist_k;}
     }
    }
   }
  } 

  dist_new2=min_k;
  sum2=dist_new4+dist_new2; // new sum of distances after swapping

  if (sum2<sum1) { // case of decreasing of the distance sum after swaping
   int mih=link[i];
   link[i]=link[ii];
   link[ii]=mih;
   dist_link[i]=dist_new4;
   dist_link[ii]=dist_new2;
  }
   }

//test begin
double total=0;
 for (int o=0; o<jmax; ++o) { //over all data points
 total=total+dist_link[o];}
ftest<<total<<endl;
//test end
  }

  for (int i=0; i<jmax; ++i) { 
   shift_x=xr[link[i]]-xc[i];
   shift_y=yr[link[i]]-yc[i];
   shift_z=zr[link[i]]-zc[i];


   if (shift_x>size_x*0.5) {shift_x=xr[link[i]]-size_x-xc[i];}
   if (shift_x<-size_x*0.5) {shift_x=xr[link[i]]+size_x-xc[i];}

   if (shift_y>size_y*0.5) {shift_y=yr[link[i]]-size_y-yc[i];}
   if (shift_y<-size_y*0.5) {shift_y=yr[link[i]]+size_y-yc[i];}

   if (shift_z>size_z*0.5) {shift_z=zr[link[i]]-size_z-zc[i];}
   if (shift_z<-size_z*0.5) {shift_z=zr[link[i]]+size_z-zc[i];}

   fout1<<xr[link[i]]<<" "<<yr[link[i]]<<" "<<zr[link[i]]<<" "<<shift_x<<" "<<shift_y<<" "<<shift_z<<endl; 
   // output random position x,y,z, shift at randomization dx,dy,dz
  }

  fout1.clear(); fout1.close(); 
  ftest.clear(); ftest.close(); //for test 
 }

 cout <<"\r         \r"<<endl;
   
 return 0;
}

11 Востаннє редагувалося dialectstat (20.06.2015 09:01:57)

Re: питання по CodeBlocks

Все знайшов помилку, замість

int ii=int(jmax*double(rand())/double(RAND_MAX));

треба

int ii=int((jmax-1)*double(rand())/double(RAND_MAX));

Шкода, що при цьому CodeBlocks ніяк не допоміг.

12 Востаннє редагувалося koala (20.06.2015 14:58:04)

Re: питання по CodeBlocks

Тут таке простирадло, що взагалі щось зрозуміти важко. Якби розбити це на кілька функцій, на кшталт
- прочитати параметри;
- ввести дані;
- кілька функції по етапах обробки даних;
- вивести дані;
і додати ще якісь службові функції, щоб формули пристойніше виглядали (у вас дуже часто іде лінійне перетворення, пошук екстремуму - для цього є min_element, і обчислення відстані) - і буде все зрозуміліше і зручніше для пошуку помилок.
Так, і рядки 303-313 можна переписати

int percent = int( double( k ) / double( n_max ) * 100 ) ;
if ( percent % 5 == 0 ) { 
 cout <<"\r....." << percent << "% completed\r"; cout.flush(); 
}

Якщо, звісно, несуттєво, щоб 15% і 25% виводилися, а решта, що закінчується на 5 - ні.

13

Re: питання по CodeBlocks

koala написав:

пошук екстремуму - для цього є min_element, і обчислення відстані) - і буде все зрозуміліше і зручніше для пошуку помилок.

о, точно!