1

Тема: Потрібна допомога по символам в C.

Дан символ C і рядки S, S0. Після кожного входження символу C в рядок S вставити рядок S0.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
  int i, len;
  char C, S0[1000]="", S1[1000]="", vst[2000]="";
  printf("Enter string S0: ");
  gets(S0);
  printf("Enter string S1: ");
  gets(S1);
  printf("Enter symbol: ");
  scanf("%c", &C);
  len= strlen(S0);
  for(i=0; i<len; i++){
    vst += S0[i];
    if(S0[i] == C){
      vst += S1;
    }
  }
  puts(S1);
  return 0;
}

Спочатку зробив на C++ сказали переробити на C і тепер вибиває помилку.

2

Re: Потрібна допомога по символам в C.

Я ще знайшов.

vst += S1;

Не можна так в сях робити, це фактично два вказівники на входження масивів, ну сплюсували ви їх, і що вийде? використовуйте конкатенацію.

Подякували: koala, Дмитро-Чебурашка2

3

Re: Потрібна допомога по символам в C.

... або пройти S один раз і підрахувати кількість символів C, виділити новий буфер розміром суми довжини S + n* довжина S0 (+1 для /0), і у цей буфер писати результат.

Подякували: Дмитро-Чебурашка1