1

Тема: tobjectlist

Допоможіть, писав як в книжці і пише помилку

unit Unit1;

interface

uses
 System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, System.Variants,
 FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics,
  FMX.Dialogs, System.Generics.Collections, Contnrs,
  FMX.Objects;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Timer1: TTimer;
  Timer2: TTimer;
  Circle1: TCircle;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
  procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
list:TObjectList<tcircle>;
 circle:Tcircle;
 i:integer;
implementation

{$R *.fmx}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 list:=TObjectList<tcircle>.create;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
randomize;
circle:=tcircle.create(nil);
list.add(circle);
circle.parent:=form1;
circle.position.y:=0;
circle.position.x:=random(round(form1.ClientWidth-circle.width));
end;

procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
begin
for I :=0 to list.count-1 do
 with list.items[i] do
 begin
  position.y:=position.y+0.5;
 end;
end;

end.

2 Востаннє редагувалося quez (09.07.2015 16:41:36)

Re: tobjectlist

Воно помилку пише, а ви ні. Виправляйтесь.

Подякували: koala1

3

Re: tobjectlist

Я в шоці, пару разів пробував компілювати не змінюючи сам код, і програма  на 4 раз запрацювала.

4

Re: tobjectlist

shabaranskij написав:

Допоможіть, писав як в книжці і пише помилку

Перегорніть сторінку - цілком можливо, що там написано "Ви отримали помилку? Давайте розберемося, чому..."