Тема: крапкиз комою немає! (Перед кодом!)

BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
            DWORD ul_reason_for_call,
            LPVOID lpReserved
           )
{ 

#ifdef MyExecRefsDll_EXPORTS  
#define FUNCSDLL_API __declspec(dllexport) 
#else
#define FUNCSDLL_API __declspec(dllimport) 
#endif
  switch (ul_reason_for_call)
  {
  case DLL_PROCESS_ATTACH:
  case DLL_THREAD_ATTACH:
  case DLL_THREAD_DETACH:
  case DLL_PROCESS_DETACH:
    break;
  }
  return TRUE;
}

Це чистий проект Win32, бібліотека ДЛЛ.

Выдає мені помилку.  Каже що крапкиз комою немає! (Перед кодом!)


Знаєте, я трохи у ступорі! Раніше студія генерувала мені подібний код і всє компілювалося!
Може пограмі потрібні ще якісь макроси? Строго особливий тип рішення?

(Ошибка    1    error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед идентификатором "APIENTRY"    d:\rozbir\ dll2\ifdef\ifdef\ifdef.cpp    1    1    IfDef
)

2

Re: крапкиз комою немає! (Перед кодом!)

А більше ніц немає? До того?

Re: крапкиз комою немає! (Перед кодом!)

До того ничого немаэ.

4 Востаннє редагувалося Дмитро-Чебурашка (14.07.2015 10:15:06)

Re: крапкиз комою немає! (Перед кодом!)

Це не робочий код, тобто, я хотів його засунути в дизасемблер. Тим не менш дивно!

Re: крапкиз комою немає! (Перед кодом!)

Я здаэться розумію. Точно потрібні якись макроси!

Re: крапкиз комою немає! (Перед кодом!)

Здається побудував!

7

Re: крапкиз комою немає! (Перед кодом!)

BOOL APIENTRY - компілятор просто не знає таких слів.

Подякували: Дмитро-Чебурашка1