1 Востаннє редагувалося Chemist-i (22.07.2015 08:13:53)

Тема: потрібно посортувати елементи масиву двовимірного бульбашковм методом!

Код
program DlyaVani;
uses
 crt, graph;
const
 m = 3;
 n = 5;

TYPE
 MAS = ARRAY[1 .. m, 1 .. n] OF integer;
var
 i,j,x: integer;
 A1 : MAS;
 max,min, row, col : integer;
 ca1 : mas;
BEGIN
 {Filling in array}
 randomize;
 FOR I := 1 TO M DO
  FOR J := 1 TO N DO
   A1[i,j] := random(138);

 {Displaying array}
 FOR I := 1 TO M DO BeGIN
  FOR J := 1 TO N DO
   write(A1[I,J], ' ') ;
  writeln;
 end;

 {Calculation the SUM}
 FOR i := 1 to m do
  FOR j := 1 to n do
   x := x + a1[i,j];
 writeln('§ Ј «м  бг¬  :', x);

 {Calculating the SUM of each row}
 FOR i := 1 to m do begin
  x := 0;
  for j := 1 to n do
   x := x + A1[i,j];
  writeln('бг¬  ', i, '-Ј® ап¤Є : ', x);
 end;

 {Calculating the sUM of each column}
 FOR j := 1 to n do begin
  x := 0;
  for i := 1 to m do
   x := x + A1[i,j];
  writeln('бг¬  ', j, '-Ј® бв®ўЇзЁЄ : ', x);
 end;

 {Filling in array}
 FOR i := 1 TO m DO
  FOR j := 1 TO n DO BEGIN
   IF (i = 1) AND (j = 1) THEN BEGIN
    max := a1[i,j];
    col := j;
    row := i;
   END ELSE
    IF a1[i,j] > max THEN BEGIN
     max := a1[i,j];
     col := j;
     row := i;
    END;
 END;


 FOR i := 1 TO m DO
  FOR j := 1 TO n DO BEGIN
   IF (i = 1) AND (j = 1) THEN BEGIN
    min := a1[i,j];
    col := j;
    row := i;
  END ELSE
   IF a1[i,j] < min THEN BEGIN
    min := a1[i,j];
    col := j;
    row := i;
   END;
  END;
 writeln('¬ ЄбЁ¬ «мҐ § зҐп :', max, ' ' , 'а冷Є ' , row , ' бв®ўЇзЁЄ  ', col );
 writeln('¬ii¬ «мҐ § зҐп :', min, ' а冷Є ', row, ' бв®ЇзЁЄ ', col );

 readln;
END.

ЯК?????

2

Re: потрібно посортувати елементи масиву двовимірного бульбашковм методом!

Мені також не зрозуміло, як саме ви собі уявляєте кінцевий результат.

3

Re: потрібно посортувати елементи масиву двовимірного бульбашковм методом!

1. Додайте тег code для коду
2. Приберіть оце

yaruk написав:

ЯК?????

3. Опишіть натомість, чого ви очікували від програми і що бачите.
ну і бонусом
4. Виправіть кодування.