Тема: OpenGL функція glOrtho() і вісь z

Коли я функції glOrtho() вісі z вказую від -1

glOrtho(0, 500, 0, 500, -1, 500);
...
glBegin(GL_LINES);
  glVertex3f(0,0,1);
  glVertex3f(500,500,1);
glEnd();

все працює

а коли 0

glOrtho(0, 500, 0, 500, 0, 500);
...
glBegin(GL_LINES);
  glVertex3f(0,0,1);
  glVertex3f(500,500,1);
glEnd();

нічого не відбувається чому так

glOrtho(
  GLdouble left,
  GLdouble right, ліво право це Х 0 до 500
  GLdouble bottom,
  GLdouble top, низ верх це У 0 до 500
  GLdouble zNear,
  GLdouble zFar вперед назад 0 до 500 а в мене лінія стоїть на 1 по Z чому ж вона не відображається ?
);

2 Востаннє редагувалося 0x9111A (31.07.2015 00:42:57)

Re: OpenGL функція glOrtho() і вісь z

glOrtho(0, 500, 0, 500, -1, 500);
...
glBegin(GL_LINES);
  glVertex3f(0,0,2);
  glVertex3f(500,500,2);
glEnd();

а так видно?

3

Re: OpenGL функція glOrtho() і вісь z

Ні

"Код"
#include <GL\glut.h>
#include <Windows.h>

void Display()
{
  if (GetAsyncKeyState(0x1B))//Esc закриває програму
    exit(0);

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
  //glRotatef(1, 0, 0, 1);

  glBegin(GL_LINES);
  glColor3f(.2, .2, .2);
  //
  glVertex3f(0,0,2);
  glVertex3f(250,250,2);
  //
  glEnd();

  glutSwapBuffers();
}

void Animation(int)
{
  glutPostRedisplay();
  glutTimerFunc(10, Animation, 0);
}

int main(int argcp, char **argv)
{
  glutInit(&argcp, argv);
  glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
  glutInitWindowPosition(200, 10);
  glutInitWindowSize(900, 900);
  glutCreateWindow("Games");
  glClearColor(1, 1, 1, 0);
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  glOrtho(0, 500, 0, 500, -1, 500);
  glutDisplayFunc(Display);
  glutTimerFunc(10, Animation, 0);
  glutMainLoop();
  return 0;
}

4

Re: OpenGL функція glOrtho() і вісь z

На жаль не можу сам запустити і погратись. Схоже координати в інший бік ідуть, спробуйте від’ємну.