Тема: Delphi TImage повторення

Як зробити щоб забраження розміром 16Х16 повторялоля по-горизонтала та вертикалі в TImege розміром більшим в ен раз за розміри зображення.

2

Re: Delphi TImage повторення

В JVCL має бути покращений імідж, який таке вміє.
Але можна і кодом обійтися:

procedure TmyForm.Button1Click(Sender: TObject);
  var mybmp:TBitmap;
begin
  mybmp:= TBitmap.Create();
  try
    mybmp.Assign(Image1.Picture.Bitmap);

    Image1.Picture.Bitmap.SetSize(Image1.Width,Image1.Height);
    Image1.Canvas.Brush.Bitmap := mybmp;
    Image1.Canvas.FillRect(Image1.BoundsRect);

    mybmp.FreeImage;
  finally
    FreeandNil(mybmp)
  end;
end;

3

Re: Delphi TImage повторення

Torbins написав:

В JVCL має бути покращений імідж, який таке вміє.

Який?

4

Re: Delphi TImage повторення

Спробуйте TJvgBitmapImage

Подякували: Stanislav Stecenko1