1

Тема: TWebBrowser

Куди зберігається кеш і cookie, і як їх очищати?

2

Re: TWebBrowser

Це просто Internet Explorer, в ньому все і робіть.

3 Востаннє редагувалося DOP (25.08.2015 23:28:32)

Re: TWebBrowser

shabaranskij написав:

Куди зберігається кеш і cookie, і як їх очищати?

DeleteIECache
procedure DeleteIECache;
var
 lpEntryInfo: PInternetCacheEntryInfo;
 hCacheDir: LongWord;
 dwEntrySize: LongWord;
begin
 dwEntrySize := 0;
 FindFirstUrlCacheEntry('cookie:', TInternetCacheEntryInfo(nil^), dwEntrySize);
 GetMem(lpEntryInfo, dwEntrySize);
 if dwEntrySize > 0 then lpEntryInfo^.dwStructSize := dwEntrySize;
 hCacheDir := FindFirstUrlCacheEntry('cookie:', lpEntryInfo^, dwEntrySize);
 if hCacheDir <> 0 then
 begin
  repeat
   DeleteUrlCacheEntry(lpEntryInfo^.lpszSourceUrlName);
   FreeMem(lpEntryInfo, dwEntrySize);
   dwEntrySize := 0;
   FindNextUrlCacheEntry(hCacheDir, TInternetCacheEntryInfo(nil^), dwEntrySize);
   GetMem(lpEntryInfo, dwEntrySize);
   if dwEntrySize > 0 then lpEntryInfo^.dwStructSize := dwEntrySize;
  until not FindNextUrlCacheEntry(hCacheDir, lpEntryInfo^, dwEntrySize);
 end;
 FreeMem(lpEntryInfo, dwEntrySize);
 FindCloseUrlCache(hCacheDir);
end;
Подякували: shabaranskij, koala2