1

Тема: "двовимірні масиви"прошу допомоги у вирішенні поставленої задачі

задати цілочисельний масив В[8,12].Визначити кількість "особливих"елементів згідно ознаки:в його рядку зліва
знаходяться елементи менші від нього а справа-більші. Вивести вхідну матрицю в натуральному вигляді. Значення
і загальну кількість "особливих"елементів .

2

Re: "двовимірні масиви"прошу допомоги у вирішенні поставленої задачі

так ось я написав умову задачі

3

Re: "двовимірні масиви"прошу допомоги у вирішенні поставленої задачі

я вже 2 день мучуся  з цією програмою нажаль нічого не вийшло я питав знайомих та допомогти мені ніхто не в змозі.В двовимірних масивах в мене деякі проблеми.Я й прошу написати мені програму.

4

Re: "двовимірні масиви"прошу допомоги у вирішенні поставленої задачі

Bartash
У вашому коді можна застосувати логічне and, і викинути усю логіку пов'язану із leftFlag та rightFlag.

Подякували: vlad1

5

Re: "двовимірні масиви"прошу допомоги у вирішенні поставленої задачі

for iRow:=1 to 8 do
 for jCol:=2 to 11 do
  if (arr[iRow, jCol -1] < arr[iRow, jCol]) and (arr[iRow, jCol] < arr[iRow, jCol +1]) then
  begin
   counter := counter + 1;
   writeln('Item [', iRow, ';', jCol, '] = ', arr[iRow, jCol]);
  end;

Щоправда логіка тут дещо інша. Сподіваюся автор розбереться який варіант йому підходить більше.