1

Тема: Багатопотоковий мережевий павук

Потрібно написати такого павука, пишу під Windows на VC++.

Питання в тому як організувати багатопотоковість. Є два види сокетів, блокувальні і неблокувальні. Якщо я використовую блокувальні - все зрозуміло. кожне завантаження в окремому потоці. А якщо ні, то коли я очікую на на дані, чи завантажена система зчитуванням із сокета, чи це відбувається десь на controller'і і процесор в цей час гуляє.

Тобто я думаю використати неблокувальні сокети і по мірі надходження пакетів записувати їх куди треба і звідти для подальшої обробки їх вибиратимуть потоки призначені для цього, а сама робота з сокетами відбуватиметься в одному потоці.

Дякую.

2

Re: Багатопотоковий мережевий павук

Я не великий фахівець з цього питання, проте чув що подіє-орієнтований підхід краще за все - select() з FD_ZERO, FD_SET

Подякували: Yola1

3 Востаннє редагувалося 0x9111A (10.09.2015 20:00:21)

Re: Багатопотоковий мережевий павук

Десь читав що Epoll швидко працює, проте сам з ним діла не мав.

4

Re: Багатопотоковий мережевий павук

0x9111A написав:

Десь читав що Epoll швидко працює, проте сам з ним діла не мав.

Та ми розуміємо англійську, трохи :)

epoll is a Linux kernel system call, a scalable I/O event notification mechanism.

Але ж я пишу під Windows.

Подякували: 0xDADA11C71

5 Востаннє редагувалося 0x9111A (11.09.2015 08:23:16)

Re: Багатопотоковий мережевий павук

Тхю точно, для реабілітації можна було б ляпнути щось про boost::asio (рандомний асинхронний код) але ну його

Подякували: 0xDADA11C7, Yola2

6

Re: Багатопотоковий мережевий павук

Загалом виявилось, що те про що я думав спочатку - неблокувальні сокети - це туфта. Що дійсно варто уваги, так це OVERLAPPED I/O. Тобто перетинний В/В, коли запити відбуваються асинхронно і час їх виконання перетинає один одного. Тут Microsoft дає можливість використовувати синхронізацію за допомогою WaitForSingle/MultipleObject(s). Що дуже зручно і я це й зробив із WSASend та WSARecv, але WSAConnect наразі не підтримує таку можливість, хоча і має зарезервований параметр для цього. Тому в наведеному коді використовується звичайний синхронний connect.

#include <WinSock2.h>
#include <Ws2tcpip.h>
#pragma comment(lib, "Ws2_32.lib")

#include <string>
#include <functional>
#include <memory>
#include <iostream>

using namespace std;

namespace
{
  int ResolveHostName(const char* hostname, struct in_addr* addr)
  {
    struct addrinfo *res;

    int result = getaddrinfo(hostname, NULL, NULL, &res);
    if (result == 0) {
      memcpy(addr, &((struct sockaddr_in *) res->ai_addr)->sin_addr,
        sizeof(struct in_addr));
      freeaddrinfo(res);
    }
    return result;
  }

  string GetWSALastErrorString(int errCode)
  {
    LPSTR errString;

    int size = FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER |
      FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,
      0,
      errCode,
      0,
      (LPSTR)&errString,
      0,
      0);

    if (size != 0)
    {
      unique_ptr<CHAR, function<void(LPSTR)>> p(errString, [](LPSTR p) { LocalFree(p); });
      return p.get();
    }

    return "";
  }
}


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  WSADATA wsaData;
  WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData);

  const string server = "ocw.mit.edu";
  //  const string server = "en.wikipedia.org";
  int port = 80;
  string httpGet = "GET http://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-003sc-engineering-dynamics-fall-2011/newton2019s-laws-vectors-and-reference-frames/MIT2_003SCF11_Pset1_sol.pdf HTTP/1.0\r\n"
    //  string httpGet = "GET http://en.wikipedia.org HTTP/1.0\r\n"
    "From: me@bigboss.com\r\n"
    "User-Agent: HTTPTool/1.0\r\n"
    "\r\n";

  struct sockaddr_in address;

  memset(&address, 0, sizeof(address));
  address.sin_family = AF_INET;
  address.sin_port = htons(port);
  if (ResolveHostName(server.c_str(), &(address.sin_addr)) != 0) {
    inet_pton(PF_INET, server.c_str(), &(address.sin_addr));
  }
  SOCKET sd = WSASocket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP, NULL, 0, WSA_FLAG_OVERLAPPED);

  WSAOVERLAPPED overlapped;
  overlapped.hEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);

  int wsResult;
  if (SOCKET_ERROR == ::connect(sd, (struct sockaddr*)&address, sizeof(address)))
  {
    cout << "Can't establish connection: " << GetWSALastErrorString(WSAGetLastError());
    return 1;
  }

  DWORD wsFlags = 0;
  int wsError = 0;

  WSABUF wsaBufSend{ httpGet.length(), NULL };
  DWORD bytesSend = -1;
  {
    wsaBufSend.buf = new char[httpGet.length() + 1];
    strcpy_s(wsaBufSend.buf, httpGet.length() + 1, httpGet.c_str());
    wsResult = WSASend(sd, &wsaBufSend, 1, &bytesSend, 0, &overlapped, NULL);
    // TO BE CHECKED: We don't need to preserve this buffer till end of asynchronous I/O
    delete[] wsaBufSend.buf;
  }
  if (wsResult != 0)
  {
    if ((wsResult == SOCKET_ERROR) && (WSA_IO_PENDING != (wsError = WSAGetLastError())))
    {
      cout << "Send failed with error: " << GetWSALastErrorString(wsError) << endl;
      return 1;
    }

    if (WAIT_FAILED == WSAWaitForMultipleEvents(1, &overlapped.hEvent, TRUE, INFINITE, FALSE))
    {
      cout << "Wait failed with error: " << GetWSALastErrorString(WSAGetLastError()) << endl;
      return 1;
    }

    if (FALSE == WSAGetOverlappedResult(sd, &overlapped, &bytesSend, FALSE, &wsFlags))
    {
      cout << "Recv failed with error: " << GetWSALastErrorString(WSAGetLastError()) << endl;
      return 1;
    }
  }

  const int BUF_SIZE = 1024*1024;
  WSABUF wsaBufRecv{ BUF_SIZE, new char[BUF_SIZE] };
  DWORD bytesRead = -1;
  while (bytesRead != 0)
  {
    wsResult = WSARecv(sd, &wsaBufRecv, 1, &bytesRead, &wsFlags, &overlapped, NULL);
    if (wsResult != 0)
    {
      if ((wsResult == SOCKET_ERROR) && (WSA_IO_PENDING != (wsError = WSAGetLastError())))
      {
        cout << "Recv failed with error: " << GetWSALastErrorString(wsError) << endl;
        break;
      }

      if (WAIT_FAILED == WSAWaitForMultipleEvents(1, &overlapped.hEvent, TRUE, INFINITE, FALSE))
      {
        cout << "Wait failed with error: " << GetWSALastErrorString(WSAGetLastError()) << endl;
        break;
      }

      if (FALSE == WSAGetOverlappedResult(sd, &overlapped, &bytesRead, FALSE, &wsFlags))
      {
        cout << "Recv failed with error: " << GetWSALastErrorString(WSAGetLastError()) << endl;
        break;
      }
    }

    wsaBufRecv.buf[bytesRead] = 0;
    cout << wsaBufRecv.buf;
  }

  return 0;
}

Так обробка помилок після цих асинхронних викликів досить громіздка.

Подякували: 0xDADA11C71

7

Re: Багатопотоковий мережевий павук

Ну, власне, ось - https://github.com/Harmyder/HttpSpider

Подякували: 0xDADA11C71