1 Востаннє редагувалося fed_lviv (10.10.2015 22:32:43)

Тема: SQLite віртуальня таблиця (споживання електроенергії по місяцях)

Є таблиця (electric), де записуються показники лічильника електроенергії. Таблиця має такі поля:
-idElectric INTEGER   PRIMARY KEY (звичайна id)
-amount INTEGER   NOT NULL (показник лічильника)
-transmit INTEGER   NOT NULL   DEFAULT 0 (засвідчує, що даний показник був переданий в обленерго)
-finally INTEGER   NOT NULL   DEFAULT 0 (засвідчує, що даний показник був нарахований обленерго)
-change TEXT   NOT NULL   DEFAULT DATETIME('now', 'localtime') (дата запису)

Вирішив зробити віртуальну таблицю, в якій відображалося б споживання електроенергії по-місяцях, і тут виникла проблема. Все на, що спромігся, створив, аж дві віртуальні таблиці. Підкажіть будь-ласка, як можна, все це втиснути в одну:

CREATE VIEW view1 AS
    SELECT (
       SELECT COUNT(*) 
       FROM electric tab2 
       WHERE tab2.finally AND tab1.idElectric >= tab2.idElectric
       ) AS id,
       tab1.change,
       tab1.amount   
    FROM 
      electric tab1
    WHERE 
       tab1.finally;  

CREATE VIEW view2 AS
    SELECT 
       STRFTIME('%m %Y', tab1.change) AS 'month', 
       tab1.amount ||'-'|| tab2.amount AS 'range', 
       tab2.amount - tab1.amount AS 'value'
    FROM 
      view1 AS tab1, 
      view1 AS tab2
    WHERE 
       tab1.id + 1 = tab2.id
    ORDER BY 
       tab1.change; 
       
SELECT * FROM view2;  

http://i11.pixs.ru/storage/5/0/8/1png_4070931_19094508.png

2 Востаннє редагувалося fed_lviv (12.10.2015 11:27:31)

Re: SQLite віртуальня таблиця (споживання електроенергії по місяцях)

Думав-думав, та й надумав. Виглядає досить громоздко, але на жаль нічого кращого не придумав:

CREATE VIEW IF NOT EXISTS electricConsumed AS
  SELECT 
    STRFTIME('%Y-%m-01', table1.change) AS 'date', 
    table1.amount AS 'start', 
    table2.amount AS 'stop'
  FROM 
    (SELECT 
      (SELECT 
        COUNT(*) 
      FROM 
        electric table2 
      WHERE 
        table2.finally 
        AND table1.idElectric >= table2.idElectric
      ) AS id,
      table1.change,
      table1.amount   
    FROM 
      electric table1
    WHERE 
      table1.finally
    ) AS table1,
    (SELECT 
      (SELECT 
        COUNT(*) 
      FROM 
        electric table2 
      WHERE 
        table2.finally 
        AND table1.idElectric >= table2.idElectric
      ) AS id,
      table1.change,
      table1.amount   
    FROM 
      electric table1
    WHERE 
      table1.finally
    ) AS table2
  WHERE 
    table1.id + 1 = table2.id
  ORDER BY 
    table1.change DESC; 

А ось запит на вибірку:

SELECT 
    date,
    start||'-'||stop AS 'range',   
    stop - start AS 'value'    
FROM 
   electricConsumed;

http://i11.pixs.ru/storage/5/1/1/1png_7417774_19110511.png

3

Re: SQLite віртуальня таблиця (споживання електроенергії по місяцях)

Йой, важкувато, без змінних працювати, незвично. Пишу тригер, для того, щоб кожного місяця міг бути тільки один запис з значенням true в полі finally.

4

Re: SQLite віртуальня таблиця (споживання електроенергії по місяцях)

Ох і монстри :)
INSERT

CREATE TRIGGER IF NOT EXISTS inOneTrue BEFORE INSERT ON electric
BEGIN
  SELECT 
    CASE 
      WHEN 
        NEW.finally 
        AND EXISTS(
          SELECT 
            *
          FROM 
            electric 
          WHERE 
            STRFTIME('%Y-%m', change) = STRFTIME('%Y-%m', NEW.change) 
            AND finally 
          )      
      THEN    
        RAISE(ABORT, 'Не можна внести даний запис в таблицю.')
    END;
END;

UPDATE

CREATE TRIGGER IF NOT EXISTS upOneTrue BEFORE UPDATE ON electric
BEGIN
  UPDATE 
    electric 
  SET 
    idElectric = NEW.idElectric, 
    amount = NEW.amount, 
    transmit = NEW.transmit,
    finally = NEW.finally,
    change = NEW.change
  WHERE
    idElectric = OLD.idElectric; 
   SELECT 
    CASE 
      WHEN 
        EXISTS(
          SELECT
            COUNT(*) AS 'val'   
          FROM
            electric
          WHERE
            finally    
          GROUP BY
            STRFTIME('%Y-%m', change)
          HAVING 
            val>1
          )       
      THEN    
        RAISE(ROLLBACK, 'Не можна змінити даний запис.')
    END;
END;