1

Тема: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

Привіт. Є один сайтик, на котрому кількість символів в деякому полі обмежена JS'ом. Поле це зберігається за допомогою AJAX'у, тому я хтів би перевірити, чи можна якось відправити на сервер довше значення, тим самим обійти обмеження на кількість символів?

2 Востаннє редагувалося Invader (11.10.2015 22:05:45)

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

Відправте HTTP запит. Може це можна якось зробити використовуючи інструменти броузера. Ну і потрібно якось отримати відповідь з боку серверу.

3

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

Invader написав:

Відправте HTTP запит. Може це можна якось зробити використовуючи інструменти броузера. Ну і потрібно якось отримати відповідь з боку серверу.

ну я там можу глянути інфу про ajax запит, але шось не бачу, де там його мона відправити

4

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

То звідки ви взяли, що то AJAX, якщо не бачите, як він відправляється?

5

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

У нормальних скриптах обмеження стоїть і на серверній стороні.

6 Востаннє редагувалося koala (12.10.2015 08:22:03)

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

А скільки ви бачили сайтів із нормальними скриптами?
На сайті мого провайдера стоїть обмеження в 15 символів максимум в полі пароля, при чому "м'яке" - вводьте, скільки хочете, але все після 15-го буде відкинено. Але у формі зміни пароля такого обмеження нема. Весело, правда?

7

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

Весело. Бачив сайти з нормальними скриптами - своїми :)

8

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

koala написав:

То звідки ви взяли, що то AJAX, якщо не бачите, як він відправляється?

та я бачу в оцій штуці
http://не-дійсний-домен/kHlrP/1e41898fb8.png

9 Востаннє редагувалося koala (12.10.2015 11:56:27)

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

В параметрах запиту мають бути куки вказані.

10

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

koala написав:

В параметрах запиту мають бути куки вказані.

вони там є, во
http://не-дійсний-домен/kHsAc/d1e2ce9b4a.png

11

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

А POST?
Десь має бути той ваш рядок.

12

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

постів не бачу, бачу отаке, і там є рядок
http://не-дійсний-домен/kHuXN/d734edb38a.png

13

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

В скрипті на сайті розібратись не варіант?

14

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

quez написав:

В скрипті на сайті розібратись не варіант?

там ціла купа скриптів, як знайти той, що тре?
http://не-дійсний-домен/kHwvw/8128bb5ecd.png

15

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

ладно, от він

jQuery(function(b) {
  var l = null,
    p = null,
    q = null,
    f = null,
    r = null,
    k = null,
    F = null,
    s = null,
    G = null,
    e = null,
    H = null,
    h = null,
    j = null,
    I = null,
    J = "",
    K = null,
    A = !1,
    u = !1,
    B = !1,
    n = !0,
    o = !0,
    v = !1,
    w = null,
    L = null,
    M = null,
    V = document.title,
    m = 0,
    x = 0,
    W = function() {
      var a = f.val();
      a.replace(/[\r\n]+/g, "");
      if (a.replace(/^[ \n]+$/, "") == "") return a.replace(/^\n+$/, "") == "" && f.val(""), !1;
      if (A) return !1;
      var b = q.serialize();
      if (a == J && confirm(t("Will you stop sending the same message? If you click 'Cancel' you can send it again."))) return f.val(""), !1;
      f.val("");
      A = !0;
      s.val(t("Sending..."));
      J = a;
      a.length - 1 > messageMaxLength && (a = a.substring(0, messageMaxLength) + "...");
      var d = y(L),
        a = y(a),
        i = '<dl class="talk" id="' + w + '">';
      i += '<dt class="' + M + '">' + d + "</dt>";
      i += '<dd><div class="bubble">';
      i += '<p class="body ' + userColor + '">' + a + "</p>";
      i += "</div></dd></dl>";
      r.prepend(i);
      N();
      O();
      P(b);
      return !1
    },
    P = function(a) {
      m > 10 ? location.href = location.href : b.ajax({
        type: "POST",
        url: l,
        data: a,
        success: function() {
          m = 0;
          A = !1;
          s.val(t("POST!"))
        },
        error: function() {
          m += 1;
          b("<div />").delay(500).queue(function() {
            P(a)
          })
        },
        dataType: "text"
      })
    },
    Q = function() {
      m > 10 ? location.href = location.href : b.ajax({
        type: "POST",
        url: p + "?fast=1",
        data: {},
        success: function(a) {
          m = 0;
          B = !1;
          C(a)
        },
        error: function() {
          m += 1;
          b("<div />").delay(1500).queue(function() {
            Q()
          })
        },
        dataType: "xml"
      })
    },
    X = function() {
      b.post(p + "?fast=1", {}, function(a) {
        R();
        C(a)
      }, "xml")
    },
    R = function() {
      b.post(p, {}, function(a) {
        R();
        C(a)
      }, "xml")
    },
    C = function(a) {
      var c = b(a).find("room > update").text() * 1;
      if (K == c || h.is(":visible")) x = 0;
      else {
        var d = Y(a);
        if (d != 0) {
          if (x += 1, x > 3) u = !0, alert(d), location.href =
            duraUrl
        } else x = 0, K = c, c = b(a).find("room > name").text(), document.title = c + " | " + V, H.text(c), roomLimitElement.text(b(a).find("room > limit").text()), roomTotalElement.text(b(a).find("users").length), b.each(b(a).find("talks"), Z), $(a), b(a).find("host").text() == w ? e.find("li.setting").show() : e.find("li.setting").hide()
      }
    },
    Z = function() {
      var a = b(this).find("id").text();
      if (!(b("#" + a).length > 0)) {
        var c = g(b(this).find("uid").text()),
          d = g(b(this).find("name").text()),
          i = g(b(this).find("message").text()),
          f = g(b(this).find("icon").text()),
          e = g(b(this).find("color").text());
        g(b(this).find("time").text());
        d = y(d);
        i = y(i);
        c == 0 || c == "0" ? r.prepend('<div class="talk system" id="' + a + '">' + i + "</div>") : c != w && (a = '<dl class="talk" id="' + a + '">', a += '<dt class="' + f + '">' + d + "</dt>", a += '<dd><div class="bubble">', a += '<p class="body ' + e + '">' + i + "</p>", a += "</div></dd></dl>", r.prepend(a), N());
        O()
      }
    },
    $ = function(a) {
      k.find("li").remove();
      j.find("li").remove();
      var c = b(a).find("users").length;
      k.append("<li>(" + c + ")</li>");
      var d = b(a).find("host").text();
      b.each(b(a).find("users"),
        function() {
          var a = b(this).find("name").text(),
            c = b(this).find("id").text(),
            f = b(this).find("icon").text(),
            e = "";
          d == c && (e = " " + t("(host)"));
          k.append("<li>" + a + e + "</li>");
          d != c && (j.append("<li>" + a + "</li>"), j.find("li:last").css({
            background: 'transparent url("' + duraUrl + "/css/icon/" + f + '.png") center top no-repeat'
          }).attr("name", c).click(function() {
            b(this).hasClass("select") ? (j.find("li").removeClass("select"), settingPannelButtons.attr("disabled", "disabled")) : (j.find("li").removeClass("select"), b(this).addClass("select"),
              settingPannelButtons.removeAttr("disabled"))
          }))
        });
      S()
    },
    Y = function(a) {
      a = b(a).find("error").text() * 1;
      if (!(a == 0 || u))
        if (a == 1) return t("Session time out.");
        else if (a == 2) return t("Room was deleted.");
      else if (a == 3) return t("Login error.");
      return 0
    },
    N = function() {
      var a = b(".bubble .body:first"),
        c = a.parent(),
        d = a.width() + "px",
        e = a.height() + "px",
        f = 5 + a.width() + "px",
        g = 5 + a.height() + "px";
      if (o) try {
        messageSound.play()
      } catch (h) {}
      n ? (b("dl.talk:first dt").click(T), b.each(c, D), c.css({
          opacity: "0",
          width: "0px",
          height: "0px"
        }),
        c.animate({
          opacity: 1,
          width: "22px",
          height: "16px"
        }, 200, "easeInQuart"), a.css({
          "border-width": "0px",
          "font-size": "0px",
          "text-indent": "-100000px",
          opacity: "0",
          width: "0px",
          height: "0px"
        }), a.animate({
          fontSize: "1em",
          borderWidth: "4px",
          width: f,
          height: g,
          opacity: 1,
          textIndent: 0
        }, 200, "easeInQuart", function() {
          b.each(a, E);
          a.animate({
            width: d,
            height: e
          }, 100)
        })) : (b.each(c, D), b.each(a, E))
    },
    y = function(a) {
      a = a.replace(/&/g, "&amp;");
      a = a.replace(/"/g, "&quot;");
      a = a.replace(/'/g, "&#039;");
      a = a.replace(/</g, "&lt;");
      return a = a.replace(/>/g,
        "&gt;")
    },
    aa = function() {
      var a = f.val();
      if (a != a.replace(/[\r\n]+/g, "")) return q.submit(), !1
    },
    ba = function() {
      u = !0;
      b("*").hide();
      b.post(l, {
        logout: "logout"
      }, function() {
        location.href = duraUrl
      })
    },
    O = function() {
      if (b(".talk").length > 50)
        for (; b(".talk").length > 50;) b(".talk:last").remove()
    },
    S = function() {
      k.find("li:not(:last)").each(function() {
        b(this).append(", ")
      })
    },
    T = function() {
      var a = b(this).text(),
        c = f.val();
      f.focus();
      c.length > 0 ? f.val(c + " @" + a) : f.val(c + "@" + a + " ")
    },
    g = function(a) {
      return a = a.replace(/^\s+|\s+$/g, "")
    },
    E = function() {},
    D = function() {
      var a = b(this).find(".body").height() + 30 + 8,
        a = (Math.round((180 - a) / 2) + 23) * -1,
        c = b(this).find(".body").css("background-image"),
        d = "0px";
      Math.floor(Math.random() * 2) == 1 && (d = "-17px");
      a += 1;
      b(this).find(".body").css({
        margin: "0 0 0 15px"
      });
      b(this).prepend("<div><div></div></div>").css({
        margin: "-16px 0 0 0"
      });
      b(this).children("div").css({
        position: "relative",
        "float": "left",
        margin: "0 0 0 0",
        top: "39px",
        left: "-3px",
        width: "22px",
        height: "16px",
        background: "transparent " + c + " left " + a + "px repeat-x"
      });
      b(this).children("div").children("div").css({
        width: "100%",
        height: "100%",
        background: "transparent url('" + duraUrl + "/css/tail.png') left " + d + " no-repeat"
      })
    },
    ca = function() {
      e.find("li:hidden:not(.setting)").show();
      var a = o ? "sound_on" : "sound_off",
        b = v ? "member_on" : "member_off",
        d = n ? "animation_on" : "animation_off";
      e.find("li.sound").addClass(a);
      e.find("li.member").addClass(b);
      e.find("li.animation").addClass(d)
    },
    da = function() {
      o ? (b(this).removeClass("sound_on"), b(this).addClass("sound_off"), o = !1) : (b(this).removeClass("sound_off"),
        b(this).addClass("sound_on"), o = !0)
    },
    ea = function() {
      v ? (b(this).removeClass("member_on"), b(this).addClass("member_off"), k.slideUp("slow"), v = !1) : (b(this).removeClass("member_off"), b(this).addClass("member_on"), k.slideDown("slow"), v = !0)
    },
    fa = function() {
      n ? (b(this).removeClass("animation_on"), b(this).addClass("animation_off"), n = !1) : (b(this).removeClass("animation_off"), b(this).addClass("animation_on"), n = !0)
    },
    z = function() {
      settingPannelButtons.attr("disabled", "disabled");
      s.slideToggle();
      I.slideToggle();
      h.slideToggle()
    },
    ga = function() {
      var a = h.find("input[name=room_name]").val(),
        c = h.find("select[name=limit]").val();
      b.post(l, {
        room_name: a,
        limit: c
      }, function(a) {
        alert(a);
        z()
      })
    },
    ha = function() {
      var a = j.find("li.select").attr("name");
      confirm(t("Are you sure to handover host rights?")) && b.post(l, {
        new_host: a
      }, function(a) {
        alert(a);
        z()
      })
    },
    ia = function() {
      U(!1, t("Are you sure to kick this user?"))
    },
    ja = function() {
      U(!0, t("Are you sure to ban this user?"))
    },
    U = function(a, c) {
      var d;
      d = j.find("li.select").attr("name");
      confirm(c) && (d = a == !0 ? {
        ban_user: d,
        block: 1
      } : {
        ban_user: d
      }, b.post(l, d, function(a) {
        alert(a);
        z()
      }))
    };
  (function() {
    var a = location.href.replace(/#/, "");
    l = a.replace(/\?/, "") != a ? a + "&ajax=1" : a + "?ajax=1";
    p = duraUrl + "/ajax.php";
    q = b("#message");
    f = b("#message textarea");
    r = b("#talks");
    k = b("#members");
    F = b("input[name=logout]");
    s = b("input[name=post]");
    G = b("dl.talk dt");
    e = b("ul.menu");
    H = b("#room_name");
    roomLimitElement = b("#room_limit");
    roomTotalElement = b("#room_total");
    h = b("#setting_pannel");
    j = b("#user_list");
    settingPannelButtons = b("input[name=handover], input[name=ban], input[name=block]");
    I = b(".messageInput");
    w = g(b("#user_id").text());
    L = g(b("#user_name").text());
    M = g(b("#user_icon").text());
    userColor = g(b("#user_color").text());
    messageMaxLength = 140;
    typeof GlobalMessageMaxLength != "undefined" && (messageMaxLength = GlobalMessageMaxLength);
    q.submit(W);
    f.keyup(aa);
    F.click(ba);
    G.click(T);
    e.find("li.sound").click(da);
    e.find("li.member").click(ea);
    e.find("li.animation").click(fa);
    e.find("li.setting").click(z);
    h.find("input[name=save]").click(ga);
    h.find("input[name=handover]").click(ha);
    h.find("input[name=ban]").click(ia);
    h.find("input[name=block]").click(ja);
    S();
    b("#talks dl.talk dd div.bubble p.body").each(E);
    ca();
    useComet ? X() : setInterval(function() {
      !B && !u && (B = !0, Q())
    }, 1500);
    b.each(b(".bubble"), D)
  })()
});

що далі?

16

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

В коді для поля має бути назва функції, яка викликається.

17

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

quez написав:

В коді для поля має бути назва функції, яка викликається.

h.find("input[name=save]").click(ga);
ga = function() {
      var a = h.find("input[name=room_name]").val(),
        c = h.find("select[name=limit]").val();
      b.post(l, {
        room_name: a,
        limit: c
      }, function(a) {
        alert(a);
        z()
      })
    },

оце наче воно, бо в самому html немає підписки на виконання функції при натисканні на кнопку

18

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

Спробуйте в консолі викликати b.post, підставивши замість другого аргумента те, що ви хочете перевірити.

Прихований текст

Це мініфікатор чи бидлокодер?

19

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

quez написав:

Спробуйте в консолі викликати b.post, підставивши замість другого аргумента те, що ви хочете перевірити.

Прихований текст

Це мініфікатор чи бидлокодер?

мініфікатор, це я його просто максифікував для кращого вигляду. Зара соломку пожую, і спробую

20

Re: Як схопити, змінити та виконати AJAX-запит?

це тіпа так? Воно не робе
http://не-дійсний-домен/kHAZH/9526623c69.png