1 Востаннє редагувалося generation (21.10.2015 18:23:01)

Тема: Дайте оцінку программі

Я написав программу для шифрування тексту. Программа застосовує один із базових алгоритмів шифрування які наявні в Java SE. Інструкція в программі. Як Вам сама задумка і що можно добавити в программу? Є додаткові кнопки для копіювання/вставки данних із буфера обміну вашого телефону. Критика приймається в повній мірі))
P.S. Якщо Ви щось не зрозуміли, то звертайтеся в тему. Программа застосовує відкриті ключи для шифрування/дешифрування тексту. Один із таких, а саме "стоковий" знаходиться під кнопкою - "DefKey"

Класс шифрування повідомлення:

Прихований текст
package com.badsoft.layoutinflate;

import android.util.Base64;

import javax.crypto.*;
import java.io.*;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

/**
 * Класс предназначен для шифровки и дешифровки текста.
 * 
 * @author Румянцев О.В. (c) BadSoft Team.
 *
 */
public class StringCrypter {
  Cipher ecipher;
  Cipher dcipher;

  SecretKey key;
  /**
   * Конструктор класса
   *
   * @param k - секретный ключ для шифрования/расшифрования данных
   * @throws NoSuchAlgorithmException
   * @throws NoSuchPaddingException
   * @throws InvalidKeyException
   */
  public StringCrypter(SecretKey k) throws NoSuchAlgorithmException,
      NoSuchPaddingException, InvalidKeyException {
    key = k;

    ecipher = Cipher.getInstance("DES");
    dcipher = Cipher.getInstance("DES");

    ecipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);
    dcipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key);
  }

  /**
   * Шифрование строки.
   *
   * @param str - строка для шифрования данных.
   * @return - возвращает зашифрованную строку.
   * @throws UnsupportedEncodingException
   * @throws IllegalBlockSizeException
   * @throws BadPaddingException
   */
  public String encrypt(String str) throws UnsupportedEncodingException,
      IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
    byte[] utf8 = str.getBytes("UTF-8");
    byte[] enc = ecipher.doFinal(utf8);
    return Base64.encodeToString(enc, 0);
  }

  /**
   * Расшифровка строки.
   * ВНИМАНИЕ! Важно что бы ключ был одинаковый.
   *
   * @param str - строка которую нужно расшифровать.
   * @return
   * @throws IOException
   * @throws IllegalBlockSizeException
   * @throws BadPaddingException
   */
  public String dcrypt(String str) throws IOException, IllegalBlockSizeException,
      BadPaddingException {
    byte[] dec = Base64.decode(str, 0);
    byte[] utf8 = dcipher.doFinal(dec);
    return new String(utf8, "UTF-8");
  }

}

Головна Activity программи:

Прихований текст
package com.badsoft.layoutinflate;

import android.app.Activity;
import android.content.ClipData;
import android.content.ClipboardManager;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.ActivityInfo;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import android.util.Base64;

import java.io.IOException;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

import javax.crypto.BadPaddingException;
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException;
import javax.crypto.KeyGenerator;
import javax.crypto.NoSuchPaddingException;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

/**
 * Главная активность приложения
 * 
 * @author Румянцев О.В. (c) BadSoft Team.
 *
 */
public class MainActivity extends Activity {
  EditText ecrypt, dcrypt, edKey;

  //текст который идет перед ключом..
  //private final String descrip = "javax.crypto.spec.SecretKeySpec";

  SecretKey key = null;
  StringCrypter encrypter;
  final String defaultKey = "T0pUKoXIFnM";
  
  Runtime runtime = Runtime.getRuntime();

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    
    ecrypt = (EditText) findViewById(R.id.text_crypt);
    dcrypt = (EditText) findViewById(R.id.cryptMessage);
    edKey = (EditText) findViewById(R.id.edKey);
    
    //применяем стандартный ключ - defaultKey
    byte[] encodeKey = Base64.decode(defaultKey, defaultKey.length());
    edKey.setText(defaultKey);
    key = new SecretKeySpec(encodeKey, 0, encodeKey.length, "DES");

    edKey.setText(defaultKey);
    
    runtime.gc();
  }


  /**
   * Метод "обрабатует" ключ для показа "внятного" для пользователя видa
   *
   * Метод уже не используется...
   *
   * @param key - собственно, это ключ
   * @return - возвращается урезанная строка
   */
  public String subKey(String key) {
    //стандартное значение - 31 символ нужно урезать
    return key.substring(0);
  }
  
  /**
   * Декодируем ключ для вывода в текстовое поле.
   * 
   * @param key - актуальный ключ
   * @return - строка, которая выходит из ключа
   */
  public String encodeKey(SecretKey key) {
    String str = Base64.encodeToString(key.getEncoded(), key.toString().length());
    return str;
  }

  /**
   * Обработчик кнопки шифрования сообщения
   *
   * @param view - не важно что это.
   * @throws IllegalBlockSizeException
   * @throws BadPaddingException
   * @throws IOException
   * @throws InvalidKeyException
   * @throws NoSuchAlgorithmException
   * @throws NoSuchPaddingException
   */
  public void cryptMessages(View view) throws IllegalBlockSizeException, BadPaddingException,
      IOException, InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException{
    Toast.makeText(this, "Crypt message", Toast.LENGTH_SHORT).show();

    encrypter = new StringCrypter(key);

    String str = ecrypt.getText().toString();
    dcrypt.setText(encrypter.encrypt(str));
  }

  /**
   * Обработчик кнопки для дешифровки сообщения
   *
   * @param view - в данном случаем это - неважно
   * @throws IllegalBlockSizeException
   * @throws BadPaddingException
   * @throws IOException
   * @throws InvalidKeyException
   * @throws NoSuchAlgorithmException
   * @throws NoSuchPaddingException
   */
  public void encryptMessages(View view) throws IllegalBlockSizeException, BadPaddingException,
      IOException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException{
    Toast.makeText(this, "Encrypt message", Toast.LENGTH_SHORT).show();

    try{
      encrypter = new StringCrypter(key);
    } catch(InvalidKeyException e) {
      Toast.makeText(this, "Неверный ключ!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    String str = dcrypt.getText().toString();
    ecrypt.setText(encrypter.dcrypt(str));
  }
  
  /**
   * Обработчик кнопок
   * Копирование текста в буфер "обмана"
   * 
   * @param view
   */
  public void btnCopyHandler(View view) {
    switch(view.getId()) {
    case R.id.btnCopyDecrypt:
      copyInBuffer(dcrypt);
      Toast.makeText(this, "Скопировано!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      break;
    case R.id.btnCopyKey:
      copyInBuffer(edKey);
      Toast.makeText(this, "Скопировано!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      break;
    default:
      return;
    }
  }
  
  /**
   * Обработчик для кнопки "Вставить" (eng. - Paste)
   * 
   * @param view
   */
  public void btnPasteHandler(View view) {
    switch(view.getId()) {
    case R.id.btnPasteDecrypt:
      paste(dcrypt);
      break;
    case R.id.btnPasteKey:
      paste(edKey);
      break;
    }
  }

  /**
   * Метод для очистки сообщения которое нужно зашифровать.
   *
   * @param view - неважно
   */
  public void btnClearEncrypt(View view) {
    ecrypt.setText("");
  }

  /**
   * Метод для очистки дешифрованного сообщения
   *
   * @param view - заглушка
   */
  public void btnClearDecrypt(View view) {
    dcrypt.setText("");
  }

  /**
   * Метод генерации нового ключа
   *
   * @param view - заглушка
   */
  public void btnGenKey(View view) {
    try{
      key = KeyGenerator.getInstance("DES").generateKey();
      edKey.setText(encodeKey(key));
    } catch(NoSuchAlgorithmException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  /**
   * Обработчик кнопки "загрузить ключ"
   * !!! он НЕ работает на данный момент ибо Я отключил кликабельность кнопки
   *   потому что метод не преобразовует строку в ключ. Занимаюсь этой проблемой.
   *   
   *   [fix] Уже работает
   *
   * @param view - заглушка
   */
  public void btnKeyLoad(View view) {
    byte[] encodeKey = Base64.decode(edKey.getText().toString(), edKey.getText().toString().length());
    key = new SecretKeySpec(encodeKey, 0, encodeKey.length, "DES");
  }

  /**
   * Метод для очистки ключа
   *
   * @param view - заглушка
   */
  public void btnClearKey(View view) {
    edKey.setText("");
  }
  
  /**
   * Кнопка, которая делает актуальным стандартный ключ(переменная defaultKey)
   * 
   * @param view
   */
  public void btnDefKey(View view) {
    byte[] encodeKey = Base64.decode(defaultKey, defaultKey.length());
    edKey.setText(defaultKey);
    key = new SecretKeySpec(encodeKey, 0, encodeKey.length, "DES");
  }
  
  /**
   * Обработчик нажатия на кнопку ХЕЛП
   * @param view
   */
  public void btnHelp(View view) {
    Intent intent = new Intent(MainActivity.this, HelpActivity.class);
    startActivity(intent);
  }
  
  /**
   * Копирует данные из текстового поля в буффера обмена.
   * 
   * @param edText - тестовое поле из которого копировать данные
   */
  public void copyInBuffer(EditText edText) {
    int androidCurVer = Build.VERSION.SDK_INT;
    //Узнаем версию андроида
    if(androidCurVer >= Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) {
      ClipboardManager clipboard = (ClipboardManager) getSystemService(CLIPBOARD_SERVICE);
      ClipData clip = ClipData.newPlainText("copy", edText.getText().toString());
      clipboard.setPrimaryClip(clip);
    } else {
      ClipboardManager clipboard = (ClipboardManager) getSystemService(CLIPBOARD_SERVICE);
      clipboard.setText(edText.getText().toString());
    }
  }
  
  /**
   * Вставить данные из буффера обмена
   * 
   * @param ed - текстовое поле куда будут вставлены данные
   */
  public void paste(EditText ed) {
    ClipboardManager clipboard = (ClipboardManager) getSystemService(CLIPBOARD_SERVICE);
    ed.setText(clipboard.getText());
  }
}

P.S.S. Писав для себе. Можливо, десь затупив, але Я тільки навчаюсь) Критику приймаю)

Post's attachments

LayoutInflate.apk 50.75 kb, 408 downloads since 2015-10-21 

2

Re: Дайте оцінку программі

Кодом не поділитесь? Так нам буде легше зламати програму.

Подякували: 0xDADA11C71

3

Re: Дайте оцінку программі

quez написав:

Кодом не поділитесь? Так нам буде легше зламати програму.

Зламати можна тільки знаючи ключ шифру, а інакше - це дуже затратна операція)
Зачекайте хвилинку. Я прикріплю соурс-код до першого посту)

4

Re: Дайте оцінку программі

DES - дуже слабкий алгоритм, на сьогоднішній час.
І не варто зберігати ключі у відкритому вигляді в коді:

Post's attachments

Crack.png 61.47 kb, 217 downloads since 2015-10-21 

Подякували: quez, generation, leofun013

5 Востаннє редагувалося generation (21.10.2015 22:37:10)

Re: Дайте оцінку программі

Torbins написав:

DES - дуже слабкий алгоритм, на сьогоднішній час.
І не варто зберігати ключі у відкритому вигляді в коді:

Це стоковий ключ. Його не рекомендовано вживати) Я зробив кнопки для генерації випадкового ключа, а якщо хтось буде відправляти повідомлення, то вже потрібно буде самому подбати про обмежений доступ до ключа(як зробити це программно, Я ще не придумав). Стоковий ключ видно при запуску програми)) Я його не ховаю) він зроблений задля демонстрації шифрування та дешифрування тексту)) а за статтю - спасибі. Буду знати)

6

Re: Дайте оцінку программі

що можно добавити в программу

месенджер.