1

Тема: Допоможіть будь-ласка розв'язати задачі з інформатики

1. Написати програму, що виводить всі непарні числа із вказаного діапазону, а також обчислює суму, добуток та середнє арифметичне цих непарних чисел.
Програма повинна містити перевірку на правильно введені значення, наприклад, перевірку чи початкове значення діапазону не є більшим за кінцеве та перевірку при
знаходженні середнього арифметичного тощо.

Приклад виконання програми:

Введіть початок діапазону --> -4

Введіть кінець діапазону --> 5

---------------------------------------

Непарні числа в діапазоні від -4 до 5:

-3 -1 1 3 5

Сума: 5

Добуток: 45

Середнє арифметичне: 1

2

Re: Допоможіть будь-ласка розв'язати задачі з інформатики

1. Прочитати Правила, особливо п.п. 3.4, 3.5.

3

Re: Допоможіть будь-ласка розв'язати задачі з інформатики

Ти повинна спробувати зробити це сама, бо нічого не навчишся.

4

Re: Допоможіть будь-ласка розв'язати задачі з інформатики

IhorGorobets написав:

Ти повинна спробувати зробити це сама, бо нічого не навчишся.

На жаль, вона не зробить це сама, бо судячи з умови, то просто не розуміє ні алгоритму, ні основ с++, ні того, що вона тут робить взагалі. Так, пані Настю?
Вас слід знайти трохи часу і сісти за самий початок. Спробуйте зробити просту задачу і покажіть нам код. Задача наступна: вводяться два числа (нехай буде a, b), знайти їх частку (тобто a поділити на b).

5

Re: Допоможіть будь-ласка розв'язати задачі з інформатики

Ось програма для виведення непарних чисел:

void main()
{
    int a=-3;
    int b=60;
    
    for(int i=a;i<b;i++){
    
    if(!(i%2==0))
     {
       printf("%d",i);
     }
    }
} 

Для знаходження суми, добутку та сер. арифметичного дороблюйте самі.

6

Re: Допоможіть будь-ласка розв'язати задачі з інформатики

Ci programisty zovsim borzi staly  :D

7

Re: Допоможіть будь-ласка розв'язати задачі з інформатики

#include <iostream>
#include <cmath>
#define MIN -10
#define MAX 10

using namespace std;

/*
 * Authors: Oleshko, Yaroslav
 */
int main(int argc, char** argv) {
  /* Variables for calculations */
  int first, last, range, result;
  /* Counters */
  int i, j;
  /* Array for temporary numbers */
  int *array;
  /* Initializing variables */
  first = last = result = 0;
  range = MAX - MIN;
  
  /* User input */
  cout << "Input first number of range, please: ";
  cin >> first;
  cout << "Input last number of range, please: ";
  cin >> last;
  
  /* Range checking */
  if (first > last) {
    cout << "First number is greater than last.\n";
    return 1;
  } else if (first == last) {
    cout << "First number is equal to last.\n";
    return 1;
  } else if (first < MIN || last > MAX) {
    cout << "Given numbers are out of range.\n";
  }
  
  /* Allocating memory for temporary numbers */
  array = new int[range];
  
  /* Outputting odd numbers */
  cout << "Odd numbers are: ";
  for (i = first, j = 0; i <= last; i++) {
    if (!(i%2==0))
    {
      cout << i << ' ';
      array[j] = i;
      j++;
    }
  }
  cout << ".\n";
  
  /* Outputting sum of odd numbers */
  for (i = 0; i < j; i++) {
    result += array[i];
  }
  cout << "Sum of odd numbers is: ";
  cout << result << ".\n";

  /* Outputting average of odd numbers */
  result = result / j;
  cout << "Average of odd numbers is: ";
  cout << result << ".\n";

  /* Outputting product of odd numbers */
  for (i = 0, result = 1; i < j; i++) {
    result *= array[i];
  }
  cout << "Product of odd numbers is: ";
  cout << result << ".\n";
  
  /* Free memory */
  delete array;
  
  return 0;
}

Результат виконання

Input first number of range, please: -7
Input last number of range, please: 7
Odd numbers are: -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 .
Sum of odd numbers is: 0.
Average of odd numbers is: 0.
Product of odd numbers is: 11025.