1

Тема: Допоможіть із задачкою по Паскалю

ЗАДАЧКА СКЛАДНА ))

Дана матриця розмірності NxM. Знайти суму внутрішніх елементів матриці. "Внутрішніми " елементами ми назвемо ті, що не знаходяться на крайньому рядку чи стовпцю.

Програма повинна зчитувати вхідні дані із файлу First. В першому рядку цього файлу вказується одне ціле число - кількість контрольних тестів. На початку кожного тексту в окремому рядку міститься два числа N,M (0<N,M<=100). У наступних N рядках через пропуск міститься по M чисел. Дані кожного окремого тесту починається з нового рядка.

Результат виконання програми повинен записуватися у вихідний файл Second
Для кожного окремого тесту вивести одне число - суму потрібних елементів масиву або 0 якщо таких елементів немає. Результати окремих тестів повинні відділятися одним пустим рядком

Приклад

First                                                         Second

3                                                              2
3 4   
4 3 1 1                                                      16
1 1 1 2
5 6 3 1                                                       0
3 5
4 3 1 7 34
1 1 9 6 56
5 6 0 8 33
2 7
4 3 1 7 34 67 88
1 1 9 6 56 66 77

2

Re: Допоможіть із задачкою по Паскалю

Ніц складного. Де ваша спроба?

3

Re: Допоможіть із задачкою по Паскалю

Nick9956
Що саме у вас не виходить? Яку помилку видає компілятор?

4

Re: Допоможіть із задачкою по Паскалю

я взагалі не знаю як її розв'язати )) Пробував але нічого не виходить

5

Re: Допоможіть із задачкою по Паскалю

Тоді викладіть якусь із ваших спроб. Бажано із міркуваннями на тему, чому вона невдала.