1

Тема: Розрахунок негативних елементів масиву

1. Написати програму по розрахунку суми елементів масиву. Вивести результат на екран.
2. Написати програму по розрахунку кількості негативних елементів в масиві.
дано:                       A:  array [-1..30] of real;

2

Re: Розрахунок негативних елементів масиву

program lab;
const N=30;
var A:array[1..N] of real;
i,k:integer;
S:real;
begin

writeln('Введіть елементи масиву:');
for i := 1 to N do
  read(A[i]);  

k := 0;
S := 0;
for i := 1 to N do
begin
  if A[i] < 0 then
    inc(k);
  S := S + A[i];
end;  

writeln('Сума елементів масиву: ', S:2:2);
writeln('Кількість від''ємних елементів елементів: ', k);


end.