1

Тема: Площа чотирикутника. Допоможіть створити проект на Delphi

Створіть проект, у якому двома способами обчислюється площа опуклого
чотирикутника:
1) за відомими довжинами сторін АВ, ВС, CD, DA та довжиною діагоналі
АС. Використайте процедуру обчислення площі трикутника за форму-
лою Герона. Складіть обробник події OnClick першої кнопки, виконання
якого приведе до виведення розв’язку задачі у вікно повідомлення;
2) за відомими координатами вершин чотирикутника, поданими у порядку
обходу. Використайте функцію обчислення довжини відрізка за коорди-
натами його кінців. Складіть обробник події OnClick другої кнопки, ви-
конання якого приведе до виведення розв’язку задачі в окремий напис.

Re: Площа чотирикутника. Допоможіть створити проект на Delphi

m_e_r_i_7 написав:

Створіть проект, у якому двома способами обчислюється площа опуклого
чотирикутника:
1) за відомими довжинами сторін АВ, ВС, CD, DA та довжиною діагоналі
АС. Використайте процедуру обчислення площі трикутника за форму-
лою Герона. Складіть обробник події OnClick першої кнопки, виконання
якого приведе до виведення розв’язку задачі у вікно повідомлення;
2) за відомими координатами вершин чотирикутника, поданими у порядку
обходу. Використайте функцію обчислення довжини відрізка за коорди-
натами його кінців. Складіть обробник події OnClick другої кнопки, ви-
конання якого приведе до виведення розв’язку задачі в окремий напис.

Дайте мені формули за якими це все обчислюється і я зроблю Вам проектик.

Подякували: Replace1

3

Re: Площа чотирикутника. Допоможіть створити проект на Delphi

1)  S=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));  p=(a+b+c)/2; Потім площі двох трикутників додать

4

Re: Площа чотирикутника. Допоможіть створити проект на Delphi

1:
[code=pas]
p1 := (ab + bc + ac) / 2;
s1 := sqrt(p * (p - ab) * (p - bc) * (p - ac));
p1 := (cd + da + ac) / 2;
s1 := sqrt(p * (p - cd) * (p - da) * (p - ac));
[/code]

2.

ab := sqrt(sqr(ax - bx) + sqr(ay - by));
bc := sqrt(sqr(bx - cx) + sqr(by - cy));
cd := sqrt(sqr(cx - dx) + sqr(cy - dy));
da := sqrt(sqr(dx - ax) + sqr(dy - ay));
ac := sqrt(sqr(ax - cx) + sqr(ay - cy));
p1 := (ab + bc + ac) / 2;
s1 := sqrt(p * (p - ab) * (p - bc) * (p - ac));
p1 := (cd + da + ac) / 2;
s1 := sqrt(p * (p - cd) * (p - da) * (p - ac));
Подякували: m_e_r_i_7, DW3

5

Re: Площа чотирикутника. Допоможіть створити проект на Delphi

2) наприклад, А=(а1;a2) , B=(b1;b2) Довжина сторони АВ=sqrt((b1-a1)^2+(b2-a2)^2).
Площа чотирикутника знаходиться за формулою S=AB*BC

Подякували: Replace1

6

Re: Площа чотирикутника. Допоможіть створити проект на Delphi

Площа чотирикутника знаходиться за формулою S=AB*BC

Це лише для прямокутника, тому не підходить.

Re: Площа чотирикутника. Допоможіть створити проект на Delphi

m_e_r_i_7 то що, проект ще потрібен ?

8

Re: Площа чотирикутника. Допоможіть створити проект на Delphi

Chemist-i
Це інший студент, якому задали ту ж лабу.

umanetskarina26
Потрібен іще код, який звідкись буде читати усі ті значення і потім виводити результат.