1

Тема: Робота з файлами. (СІ)

Сформувати файл А, що містить інформацію про кінострічки:
- назва фільму;
- рік випуску;
- кіностудія;
- режисер.
З файлу А вибрати і переписати у файл В інформацію про кінострічки, зняті кіностудією ім. Довженка у 1985 - 92 рр.

Программа, але є помилки незнаю чому:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
main()
{
FILE *f1,*f2;
int i,x;
char b=Dovgenko;
struct lab {
char nz[32];
int r;
char kn[32];
char rz[32];
       }
fil[32]={
{"Film1","1993","Dovjenko",Regeser1},
{"Film2","2001","StudioA",Regeser2},
{"Film3","2005","Nstud",Regeser3},
{"Film4","2012","IFNTUNG",Regeser4}};
f1=fopen("a","w");
for(i=0;i<4;i++){fprintf(f1,"%s %d %s %s\n",fil[i].nz, fil[i].r, fil[i].kn, fil[i].rz);}
fclose(f1);
f1=fopen("a","r");
for(i=0;i<4;i++){f1,"%s %d %s %s\n",fil[i].nz, fil[i].r, fil[i].kn, fil[i].rz);
if(strcmp(b,fil[i].kn)==0)
f2=fopen("b","w");
printf(f2,"%s %d %s %s\n",fil[i].nz, fil[i].r, fil[i].kn, fil[i].rz);
fclose(f1);
fclose(f2);
}
getch();
}

2

Re: Робота з файлами. (СІ)

Я такому не дуже хочу розбиратись. Тут дуже багато синтаксичних помилок:
1) Це що взагалі таке?

for(i=0;i<4;i++){f1,"%s %d %s %s\n",fil[i].nz, fil[i].r, fil[i].kn, fil[i].rz);

2) Тут мабуть fprinf:

printf(f2,"%s %d %s %s\n",fil[i].nz, fil[i].r, fil[i].kn, fil[i].rz);

3) Там де ініціалізація запису, якісь не зрозумілі константи.

3

Re: Робота з файлами. (СІ)

Будь ласка пишеться без дефісу. А взагалі не дуже змістовне повідомлення.