1 Востаннє редагувалося Torbins (19.12.2012 20:48:21)

Тема: двонаправлений список

Добрий вечір.

Умова задачі: сформувати двонаправлений список із ланкою заголовком. Вставити перед кожною літерою "А" літеру "D".

Допоможіть знайти помилку, тому що після запуску програми вибиває помилку: "попитка разименовать нулевой указатель".

program lab13;
type
 zv2 = ^point2;

 point2 = record
  elem: char;
  next: zv2;
  priv: zv2
 end;

var
 vlan, vslov: zv2;
 sym: char;

 procedure vstav(lanka: zv2; buk: char);
 var
  q: zv2;
 begin
  new(q);
  q^.elem := buk;
  q^.next := lanka^.next;
  q^.priv := lanka^.next^.priv;
  lanka^.next^.priv := q;
  lanka^.next := q
 end;

begin
 writeln('vv symbols ');
 new(vslov);
 vslov^.next := vslov;
 vslov^.priv := vslov;
 repeat
  read(sym);
  vstav(vlan^.priv, sym);
 until sym = '.';

 vlan := vslov^.next;
 while vlan <> vslov do
 begin
  vlan := vslov;
  if vlan^.elem = 'A' then
   vstav(vlan^.priv, 'D');
  vlan := vlan^.next;
 end;

 writeln('result');
 vlan := vlan^.next;
 writeln;
 while vlan <> vslov do
 begin
  write(vlan^.elem);
  vlan := vlan^.next
 end;
 writeln;
end.

2

Re: двонаправлений список

А налагоджувач не вказує вам на рядок із помилкою?
Якщо вказує, то мабуть на рядок із викликом функції vstav після читання чергового символу. Ви ж передаєте у цю функцію вказівник vlan, який вказує у пустоту.

P.S. Дозволив собі скористатися своїми модераторськими правами та відформатував код у вашому повідомленні до читабельного вигляду.

Подякували: Replace1