1

Тема: Допоможіть з задачею в паскалі

викладача дав зробити 3 задачі, допоможіть будь ласка
1. Дано масив C(3,5). Всі елементи масиву розділити на найбільший, відмінний від нуля, елемент
2. Дано масив А(15). Знайти середнє арифметичне від`ємних елементів масиву.
3.Дано масив B(6,6). Обчислити добуток відмінних від нуля елементів

2

Re: Допоможіть з задачею в паскалі

var c:array[1..3,1..5] of integer; a:array[1..15] of integer; b:array[1..6,1..6] of integer;
 i,j,max,avg,avgc,d:integer;
begin
{Дано масив C(3,5). Всі елементи масиву розділити на найбільший, відмінний від нуля, елемент}
 for i:=1 to 3 do for j:=1 to 5 do begin readln(c[i,j]); if (c[i,j]>max) and (c[i,j]<>0) then max:=c[i,j]; end;
  for i:=1 to 3 do for j:=1 to 5 do begin c[i,j]:=c[i,j]/max; writeln(c[i,j]);end;

{Дано масив А(15). Знайти середнє арифметичне від`ємних елементів масиву.}
for i:=1 to 15 do begin readln(a[i]); if (a[i]<0) then avg:=avg+a[i]; inc(avgc); end; writeln(avg/avgc);

{Дано масив B(6,6). Обчислити добуток відмінних від нуля елементів}
for i:=1 to 6 do for j:=1 to 6 do begin readln(b[i,j]); if (b[i,j]<>0) then d:=d*b[i,j]; end; writeln(d);

readln;
end.

Підійде? Недоліки у перевірці на нуль сам приклеєш.