1

Тема: Допоможіть зробити програми

Обчислити периметр і площу прямокутного трикутника за заданими гіпотенузою і катетом.- Лінійні Ввести продуктивності роботи трьох труб, які наповнюють басейн, і час їхньої роботи. Скільки води набрано в басейні?-лінійні
Директор фірми вводить номер дня минулого тижня й отримує інформацію про кількість проданих протягом дня автомобілів.- Алгоритм розгалуження
На проміжку [0; 30] задати довільним способом три інтервали [а; b], [с; d] та [е; f]. Перші два не перетинаються, а другий і третій можуть перетинатися. Ось три приклади:
[а; b]      [с; d]       [е; f]
1)   [7;9]       [14;16]    [12;22]
2)   [5;9]       [12;16]    [14;18]
3)   [6;8]       [13;21]    [22;25]
Ввести будь-яке дійсне число або згенерувати випадкове число з проміжку [0;30] і вивести повідомлення, чи задана подія настала, чи ні.
Число є більше ніж 4 і лежить лівіше першого інтервалу-------розгалуження

2

Re: Допоможіть зробити програми

Із чим саме виникли проблеми? Які помилки видає компілятор?

3

Re: Допоможіть зробити програми

Обчислити периметр і площу прямокутного трикутника за заданими гіпотенузою і катетом.

function Perimiter(gip,cat:double):Double;
begin
 Perimiter:=gip+cat+sqrt(sqr(qip)-sqr(cat));
end;
function Squaare(gip,cat:double):Double;
begin
 Perimiter:=cat*sqrt(sqr(qip)-sqr(cat))/2;
end;

begin
 Write('Перімітер:',Perimiter(5,2),' Площа:',Squaare(5,2)); readln;
end.

Це якщо не помиляюсь.
Інщі завдання незрозумів.