1

Тема: Побудова гістограми у терміналі.

Вітаю всіх з Новим роком!
Я новачок на форумі. В університеті вивчали C один семестр. Мені сподобалось писати програми і я вирішив надалі вивчати C.
Розпочав читати книгу Кернігана і Рітчі "Мова програмування C" третє видання.
Проблема з завдання на на створення гістограми.

Саме завдання (цитата з книги, книга російською):
"Упражнение 1.13. Напишите программу, печатающую гистограммы длин вводимых слов. Гистограмму легко
рисовать горизонтальными полосами. Рисование вертикальными полосами — более трудная задача."

Проблема полягає в тому, що гістограма створюється горизонтально. Мені потрібно щоб гістограма створювалась вертикально. Як це можна зробити? Підскажіть будь ласка. Без використання gotoxy і йому подібних функцій.
Мій код:

/*
Напишите программу, печатающую гистограммы длин вводимых слов. Гистограмму легко
рисовать горизонтальными полосами. Рисование вертикальными полосами — более трудная задача.
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE 10
void histogram (int *arr, int N); // виведення гістограми на екран

int main (void){
  int word, space = 0;                            // вводиться слов
  int counter = 0;                              // лічильник слів
  int *arr, *psarr;                              // один масив зберігає значення інший передає значення у випадку перевиділення пам'яті
  int N = 10, i = 0, j;                            // N - розмфр масиву, інші змінні - лічильники
  arr = (int*) calloc (N, sizeof (int));
  psarr = (int*) calloc (N, sizeof (int));
  while ((word = getchar ()) != EOF){ // лічильник слів та інші перевірки
    if (word == '\n' || word == ' ' || word == '\t')
      if (space == 0){
        arr[i] = counter;                         // елементу масиву присваюється кількість символів у слові
        psarr[i] = arr[i];                         // допоміжному масиву присваюється це саме знач.
        ++i;                                // індекс масиву збільшується
        if (i == N){                            // якщо була досягнута межа масиву
          N += SIZE;                           // N збільшується на 10
          arr = (int*) calloc (N, sizeof (int));             // перевиділяється пам'ять з розміром на 10 більшим за попередній
          for(j = 0; j < N - SIZE; j++)                  // новоствореному масиву присваюються значення
            arr[j] = psarr[j];
          psarr = (int*) calloc (N, sizeof (int));            // перевиділяється пам'ять допоміжного масиву на 10 більша
          for(j = 0; j < N - SIZE; j++)                  // присваюються знач. новому масиву
            psarr[j] = arr[j];
        }
        counter = 0;
        space = 1;

       }
    if (word != '\n' && word != ' ' && word != '\t'){
      ++counter;
      space = 0;
    }
  }
  printf ("Your words:\n");
  for (i = 0; i < N; i++){ // вивід масиву на екран
    if(arr[i] == NULL)
      break;
    printf ("%4d", arr[i]);
  }
  histogram (arr, N);
  free (arr);
  free (psarr);
  printf ("\n");
  system ("pause");
  return 0;
}

void histogram (int *arr, int N){
  int i, j;
  printf("\n");
  for (i = 0; i < N; i++){
    if (arr[i] == NULL)
      break;
    for (j = 0; j < arr[i]; j++)
      printf("|");

  }
}

2

Re: Побудова гістограми у терміналі.

Без функцій використання координат буде складно та криво.

Вивід можна організувати порядково наступним чином:
1. Створити масив результатів гістограми (масив довжин).
2. У циклі виводити певну кількість пробілів/табів між стовпцями, а також зірочку, якщо довжина відповідного стовпця не менша від поточного номера рядка, який виводиться.
3. Алгоритм буде трохи відрізнятися у разі, якщо гістограма матиме основу вгорі або внизу вікна.

3

Re: Побудова гістограми у терміналі.

Точно таке ж запитання
http://www.cyberforum.ru/c-beginners/thread1511081.html
Можливо допоможе.

Подякували: leofun01, GVIG2

4

Re: Побудова гістограми у терміналі.

Ну і якщо вже беретесь за графіку в консолі, буде корисною псевдографіка

Подякували: GVIG, 0xDADA11C72

5

Re: Побудова гістограми у терміналі.

Дякую, за поради!
Буду розбиратись!

6

Re: Побудова гістограми у терміналі.

Ще варіант: побудувати гістограму у двовимірному масиві символів, а потім вивести його рядок за рядком.

Подякували: GVIG, leofun013

7

Re: Побудова гістограми у терміналі.

P.Y. написав:

Ще варіант: побудувати гістограму у двовимірному масиві символів, а потім вивести його рядок за рядком.

Мені здається, що це буде найпростіше!
Дякую. Напишу, покажу, що вийшло....

Подякували: 0xDADA11C7, leofun012

8 Востаннє редагувалося leofun01 (05.01.2016 00:36:23)

Re: Побудова гістограми у терміналі.

Першим ділом хочу сказати, що вимальовування тих гістограм - не таке легке, як здається на перший погляд.
Особливо коли хочеться досягнути якоїсь кастомізабельності.
Але це ніщо в порівнянні з тим, які несподіванки мені видає компілятор, точніше сама програма.
Вот код:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#ifdef uint
#undef uint
#endif
#define uint unsigned int

// по замовчуванню повертає маскимум із { v1, v2 }.
double getMinOrMax(const double v1, const double v2, const bool min = false) { return (min ^ (v1 > v2)) ? v1 : v2; }

// getMinOrMaxElementIndex : повертає найменший індекс [найменшого/найбільшого] елемента масиву data.
// count : довжина масиву data, або кількість елементів, серед яких відбувається пошук.
// data : масив даних типу double, серед яких відбувається пошук [найменшого/найбільшого] елемента.
// const double *const data - неможна змінити вказівник і неможна змінити значення елементів масиву.
// min : true - шукає найменший елемент, false - шукає найбільший елемент.
// min = false : по замовчуванню функція шукає найбільший елемент.
int getMinOrMaxElementIndex(const uint count, const double *const data, const bool min = false)
{
  uint mI = 0,        // в змінній "mI" будемо тримати індекс [найменшого/найбільшого] елемента.
    i = 0;         // змінною "i" будемо послідовно перебирати всі елементи масиву data.
  double mV = data[mI], v;  // : тут будуть зберігатися значення елементів масиву.
  while(++i < count) {    // : i = [1..(count-1)] в циклі перебираємо всі елементи.
    v = data[i];
    if(min ^ (v > mV))   // : якщо data[i] краще підходить ніж значення, яке було раніше,
    { mI = i; mV = v; }   // : то оновлюємо індекс і значення кращого елемента.
  }
  return mI;         // : повертаємо знайдений індекс.
}

// getMinOrMaxElement : повертає найменший або найбільший елемент масиву data.
double getMinOrMaxElement(const uint count, const double *const data, const bool min = false)
{
  return data[getMinOrMaxElementIndex(count, data, min)];
}

// getRepeat : повертає в кілька разів більше стрічок ніж було передано в src.
// repeat : кількість повторень кожного рядка.
char *getRepeat(const uint count, const char *const src, const uint repeat)
{
  const uint strLen = count * repeat;
  char *str = (char*)malloc((strLen + 1) * sizeof(char));
  uint strI = 0, start, end = 0, i = 0;
  while(i < count) {
    while(src[i] != '\n' && src[i] != '\0')
      ++i;
    start = end;
    end = ++i;
    for(uint r = 0; r < repeat; ++r)
      for(i = start; i < end; ++i, ++strI)
        str[strI] = src[i];
    i = end;
  }
  str[strLen] = '\0';
  return str;
}

// transposeCharMatrix : повертає вказівник на масив символів,
// масив є транспонованою матрицею від масиву src.
// src : масив типу char, дані якого транспонуємо, радки розділені '\n'.
// width : ширина матриці src.
// height : висота матриці src.
char *transposeCharMatrix(const uint width, const uint height, const char *const src)
{
  const uint strLen = width * (height + 2) + 1;
  char *str = (char*)malloc(strLen * sizeof(char));
  uint strI = 0, x, y;
  for(y = 0; y < width; ++y) {
    for(x = 0; x < height; ++x)
      str[strI++] = src[(width + 2) * x + y];
    str[strI++] = '\r';
    str[strI++] = '\n';
  }
  str[strLen - 1] = '\0';
  return str;
}

// getFramedCharMatrix : повертає обрамлений текст.
char *getFramedCharMatrix(const uint width, const uint height, const char *const src)
{
  const uint strLen = (width + 4) * (height + 2);
  char *str = (char*)malloc((strLen + 1) * sizeof(char));
  uint x = 0, y = 0;
  str[0] = '\xC9';
  while(x < width)
    str[++x] = '\xCD';
  str[++x] = '\xBB';
  str[++x] = '\r';
  str[++x] = '\n';
  while(++y <= height) {
    x = 0;
    str[(width + 4) * y] = '\xBA';
    while(x < width)
      str[(width + 4) * y + x + 1] = src[(width + 2) * (y - 1) + x++];
    str[(width + 4) * y + ++x] = '\xBA';
    str[(width + 4) * y + ++x] = '\r';
    str[(width + 4) * y + ++x] = '\n';
  }
  y *= (width + 4);
  x = 0;
  str[y] = '\xC8';
  while(x < width)
    str[y + ++x] = '\xCD';
  x += y;
  str[++x] = '\xBC';
  str[++x] = '\r';
  str[++x] = '\n';
  str[strLen] = '\0';
  return str;
}

// getHistogram : повертає вказівник на масив символів,
// масив є стрічковим представленням гістограми побудованої на основі даних масиву data.
// maxLen : довжина гістограми (вимірюється в кількості символів),
// не рекомендується використовувати значення більше ніж [ширина/висота] вікна.
// vertical : true - стовпці будуть вертикальними, false - стовпці будуть горизонтальними.
// vertical = false : по замовчуванню функція робить стовпці горизонтальними.
// framed : true - обрамлена гістограма, false - не обрамлена гістограма.
char *getHistogram(const uint count, const double *const data, const uint maxLen,
          const int start = 0, const uint repeat = 1,
          const bool vertical = false, const bool framed = false)
{
  const uint strLen = count * (maxLen + 2),
        minI = getMinOrMaxElementIndex(count, data, true),     // : індекс мінімального елемента.
        maxI = getMinOrMaxElementIndex(count, data, false);    // : індекс максимального елемента.
  const double minV = data[minI] < start ? data[minI] : start,
         maxV = data[maxI] > start ? data[maxI] : start,
         rangeV = maxV - minV,                  // : діапазон даних.
         scalFactor = (double)maxLen / (rangeV > 0 ? rangeV : 1); // : задає маштабування.
  char *str = (char*)malloc((strLen + 1) * sizeof(char)); // calloc(strLen + 1, sizeof(char)); - теж можна використовувати.
  uint dataI, strI = 0, i, v,
    zero = (uint)((start - minV) * scalFactor + 0.5);  // : позиція нуля в гістограмі.
  for(dataI = 0; dataI < count; ++dataI) {
    v = (uint)((data[dataI] - minV) * scalFactor + 0.5); // : знаходимо розмір стовпця в гістограмі.
    for(i = 0; i < maxLen; ++i)
      // наступний рядок просто заповнює гістограму.
      str[strI++] = ((i >= zero) && (i >= v) || (i < zero) && (i < v)) ? '\x20' : '\xDB'; // '\u0032' : '\u0219';
    str[strI++] = '\r';  // : переходимо на початок рядка.
    str[strI++] = '\n';  // : переходимо на наступний рядок.
  }
  str[strLen] = '\0';    // : завжди додаю його в кінець стрічки.
  char *trash;
  if(repeat > 1) {
    str = getRepeat(strLen, trash = str, repeat);          // : повторюємо стовпці, якщо потрібно.
    free(trash);
  }
  if(vertical) {
    str = transposeCharMatrix(maxLen, count * repeat, trash = str); // : транспонуємо, якщо потрібно.
    free(trash);
  }
  if(framed) {
    trash = str;
    str = vertical ?
      getFramedCharMatrix(count * repeat, maxLen, trash) :    // : ставимо в рамку, якщо потрібно.
      getFramedCharMatrix(maxLen, count * repeat, trash);
    free(trash);
  }
  return str;
}

int main(void)
{
  uint count = 5, i = 0;
  /*// ----------------------------------------------------- //
  scanf("%u", &count);
  double *data = (double*)malloc(count * sizeof(double));
  while(i < count) {
    //scanf("%g", &*(data + i++));  // not work
    scanf("%g", &data[i++]);    // not work
    //scanf("%g", data + i++);    // not work
  }
  // ----------------------------------------------------- //*/
  // ----------------------------------------------------- //
  double *data = (double*)malloc(count * sizeof(double));
  data[0] = 5;
  data[1] = 2;
  data[2] = 8.5;
  data[3] = 3;
  data[4] = 1;
  // ----------------------------------------------------- //*/
  char *str;
  str = getHistogram(count, data, 78, 0, 2, false, true);
  printf("\r\n Horizontal :\r\n%s", str);
  free(str);
  str = getHistogram(count, data, 20, 0, 6, true, true);
  printf("\r\n Vertical :\r\n%s", str);
  free(str);
  printf("\r\n");
  free(data);
}

все прекрасно працює крім введення чисел з допомогою scanf в функції main.
Тобто якщо статичну ініціалізацію масиву закоментувати, а динамічну розкоментувати, то воно не працює (працює неправильно).
Проблема конкретно у введенні чисел в масив.
В чому моя помилка ? чи то компілятор (VS2013) мене тролить ?

9 Востаннє редагувалося Kane 2.0 (07.04.2018 20:42:22)

Re: Побудова гістограми у терміналі.

null

Подякували: leofun011

10 Востаннє редагувалося leofun01 (05.01.2016 01:22:18)

Re: Побудова гістограми у терміналі.

Kane 2.0, Ви мене врятували. Тепер все працює прекрасно.

Залишу тут робочу версію.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#ifdef uint
#undef uint
#endif
#define uint unsigned int

// по замовчуванню повертає маскимум із { v1, v2 }.
double getMinOrMax(const double v1, const double v2, const bool min = false) { return (min ^ (v1 > v2)) ? v1 : v2; }

// getMinOrMaxElementIndex : повертає найменший індекс [найменшого/найбільшого] елемента масиву data.
// count : довжина масиву data, або кількість елементів, серед яких відбувається пошук.
// data : масив даних типу double, серед яких відбувається пошук [найменшого/найбільшого] елемента.
// const double *const data - неможна змінити вказівник і неможна змінити значення елементів масиву.
// min : true - шукає найменший елемент, false - шукає найбільший елемент.
// min = false : по замовчуванню функція шукає найбільший елемент.
int getMinOrMaxElementIndex(const uint count, const double *const data, const bool min = false)
{
  uint mI = 0,        // в змінній "mI" будемо тримати індекс [найменшого/найбільшого] елемента.
    i = 0;         // змінною "i" будемо послідовно перебирати всі елементи масиву data.
  double mV = data[mI], v;  // : тут будуть зберігатися значення елементів масиву.
  while(++i < count) {    // : i = [1..(count-1)] в циклі перебираємо всі елементи.
    v = data[i];
    if(min ^ (v > mV))   // : якщо data[i] краще підходить ніж значення, яке було раніше,
    { mI = i; mV = v; }   // : то оновлюємо індекс і значення кращого елемента.
  }
  return mI;         // : повертаємо знайдений індекс.
}

// getMinOrMaxElement : повертає найменший або найбільший елемент масиву data.
double getMinOrMaxElement(const uint count, const double *const data, const bool min = false)
{
  return data[getMinOrMaxElementIndex(count, data, min)];
}

// getRepeat : повертає в кілька разів більше стрічок ніж було передано в src.
// repeat : кількість повторень кожного рядка.
char *getRepeat(const uint count, const char *const src, const uint repeat)
{
  const uint strLen = count * repeat;
  char *str = (char*)malloc((strLen + 1) * sizeof(char));
  uint strI = 0, start, end = 0, i = 0;
  while(i < count) {
    while(src[i] != '\n' && src[i] != '\0')
      ++i;
    start = end;
    end = ++i;
    for(uint r = 0; r < repeat; ++r)
      for(i = start; i < end; ++i, ++strI)
        str[strI] = src[i];
    i = end;
  }
  str[strLen] = '\0';
  return str;
}

// transposeCharMatrix : повертає вказівник на масив символів,
// масив є транспонованою матрицею від масиву src.
// src : масив типу char, дані якого транспонуємо, радки розділені '\n'.
// width : ширина матриці src.
// height : висота матриці src.
char *transposeCharMatrix(const uint width, const uint height, const char *const src)
{
  const uint strLen = width * (height + 2) + 1;
  char *str = (char*)malloc(strLen * sizeof(char));
  uint strI = 0, x, y;
  for(y = 0; y < width; ++y) {
    for(x = 0; x < height; ++x)
      str[strI++] = src[(width + 2) * x + y];
    str[strI++] = '\r';
    str[strI++] = '\n';
  }
  str[strLen - 1] = '\0';
  return str;
}

// getFramedCharMatrix : повертає обрамлений текст.
char *getFramedCharMatrix(const uint width, const uint height, const char *const src)
{
  const uint strLen = (width + 4) * (height + 2);
  char *str = (char*)malloc((strLen + 1) * sizeof(char));
  uint x = 0, y = 0;
  str[0] = '\xC9';
  while(x < width)
    str[++x] = '\xCD';
  str[++x] = '\xBB';
  str[++x] = '\r';
  str[++x] = '\n';
  while(++y <= height) {
    x = 0;
    str[(width + 4) * y] = '\xBA';
    while(x < width)
      str[(width + 4) * y + x + 1] = src[(width + 2) * (y - 1) + x++];
    str[(width + 4) * y + ++x] = '\xBA';
    str[(width + 4) * y + ++x] = '\r';
    str[(width + 4) * y + ++x] = '\n';
  }
  y *= (width + 4);
  x = 0;
  str[y] = '\xC8';
  while(x < width)
    str[y + ++x] = '\xCD';
  x += y;
  str[++x] = '\xBC';
  str[++x] = '\r';
  str[++x] = '\n';
  str[strLen] = '\0';
  return str;
}

// getHistogram : повертає вказівник на масив символів,
// масив є стрічковим представленням гістограми побудованої на основі даних масиву data.
// maxLen : довжина гістограми (вимірюється в кількості символів),
// не рекомендується використовувати значення більше ніж [ширина/висота] вікна.
// vertical : true - стовпці будуть вертикальними, false - стовпці будуть горизонтальними.
// vertical = false : по замовчуванню функція робить стовпці горизонтальними.
// framed : true - обрамлена гістограма, false - не обрамлена гістограма.
char *getHistogram(const uint count, const double *const data, const uint maxLen,
          const int start = 0, const uint repeat = 1,
          const bool vertical = false, const bool framed = false)
{
  const uint strLen = count * (maxLen + 2);
  const double minV = getMinOrMax(getMinOrMaxElement(count, data, true), start, true),  // : мінімальний елемент.
         maxV = getMinOrMax(getMinOrMaxElement(count, data, false), start, false), // : максимальний елемент.
         rangeV = maxV - minV,                  // : діапазон даних.
         scalFactor = (double)maxLen / (rangeV > 0 ? rangeV : 1); // : задає маштабування.
  char *str = (char*)malloc((strLen + 1) * sizeof(char)); // calloc(strLen + 1, sizeof(char)); - теж можна використовувати.
  uint dataI, strI = 0, i, v,
    zero = (uint)((start - minV) * scalFactor + 0.5);  // : позиція нуля в гістограмі.
  for(dataI = 0; dataI < count; ++dataI) {
    v = (uint)((data[dataI] - minV) * scalFactor + 0.5); // : знаходимо розмір стовпця в гістограмі.
    for(i = 0; i < maxLen; ++i)
      // наступний рядок просто заповнює гістограму.
      str[strI++] = ((i >= zero) && (i >= v) || (i < zero) && (i < v)) ? '\x20' : '\xDB'; // '\u0032' : '\u0219';
    str[strI++] = '\r';  // : переходимо на початок рядка.
    str[strI++] = '\n';  // : переходимо на наступний рядок.
  }
  str[strLen] = '\0';    // : завжди додаю його в кінець стрічки.
  char *trash;
  if(repeat > 1) {
    str = getRepeat(strLen, trash = str, repeat);          // : повторюємо стовпці, якщо потрібно.
    free(trash);
  }
  if(vertical) {
    str = transposeCharMatrix(maxLen, count * repeat, trash = str); // : транспонуємо, якщо потрібно.
    free(trash);
  }
  if(framed) {
    trash = str;
    str = vertical ?
      getFramedCharMatrix(count * repeat, maxLen, trash) :    // : ставимо в рамку, якщо потрібно.
      getFramedCharMatrix(maxLen, count * repeat, trash);
    free(trash);
  }
  return str;
}

int main(void)
{
  uint count = 0, i = 0;
  printf("\r\n Enter size of array : ");
  scanf("%u", &count);
  double *data = (double*)malloc(count * sizeof(double));
  printf("\r\n Enter elements of array : ");
  while(i < count)
    scanf("%lf", &data[i++]);
  char *str;
  str = getHistogram(count, data, 78, 0, 2, false, true);
  printf("\r\n Horizontal :\r\n%s", str);
  free(str);
  str = getHistogram(count, data, 20, 0, 6, true, true);
  printf("\r\n Vertical :\r\n%s", str);
  free(str);
  printf("\r\n");
  free(data);
}

І ще, якщо у Вас є трохи вільного часу, покритикуйте мою писанину.
На C пишу не часто, хочу писати краще, буду радий почути Ваші поради щодо написання коду.

Подякували: GVIG1

11 Востаннє редагувалося GVIG (06.01.2016 01:02:48)

Re: Побудова гістограми у терміналі.

Сьогодні сидів і намагався написати гістограму через масив. Вона просто виводить на екран числа, які знаходяться у масиві arr.
Ось, що вийшло:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void histogram (int *arr, int N); // будує гістограму

int main (void){
  int N = 3;
  int arr[N] = {1, 4, 3}; // масив
  histogram (arr, N);
  return 0;
}
/*
 * i та j - лічильники для масивів.
 * **hist - масив (тип char) - гістограма.
 * Nmax - максимальна довжина гістограми (найбільший елемент масиву arr).
 * Алгоритм роботи програми (в загальному випадку):
 * 1) шукається найбільший елемент масиву Nmax;
 * 2) виділяється пам'ять для масиву вказівників розміром Nmax;
 * 3) виділяється пам'ять для кожного вказівника розміром N;
 * 4) масив:
 *  [0][0] [0][1] [0][2]
 *  [1][0] [1][1] [1][2]
 *  [2][0] [2][1] [2][2]
 *  [3][0] [3][1] [3][2]
 * 5) k = arr[j];
 * 6) береться [3][0], в циклі k--, поки k > 0, [3][0] = '_' (в даному випадку);
 * 7) береться [3][1], в циклі k--, поки k > 0, [3][1] = '_', [2][1] = '_', [1][1] = '_' [0][1] = '_';
 * 8) береться [3][2], в циклі k--, поки k > 0, [3][2] = '_', [2][2] = '_', [1][2] = '_';
 * 9) виводиться гістограма на екран
 */
void histogram (int *arr, int N){
  int i, j, k;
  int Nmax = arr[0];
  char **hist;
  for (i = 1; i < N; i++)
    if (Nmax < arr[i])
      Nmax = arr[i];
  hist = (char**) calloc (Nmax, sizeof (char*));
  for (i = 0; i < Nmax; i++)
    hist[i] = (char*) calloc (N, sizeof (char));
  printf ("Histogram:\n");
  for (j = 0; j < N; j++){
    k = arr[j];
    for (i = Nmax - 1; i >= 0; i--, k--)
      if (k > 0)
        hist[i][j] = '_';
      else i--;
  }
  for (i = 0; i < Nmax; i++){
    for (j = 0; j < N; j++)
      printf ("%4c", hist[i][j]);
    printf ("\n");
  }
  printf ("\n");
  for (i = 0; i < N; i++)
    printf ("%4d", arr[i]);
  printf ("\n");
  for (i = 0; i < Nmax; i++)
    free (hist[i]);
  free (hist);
}

Описав свій хід думок. Якщо щось не правильно, виправте будь ласка =)

12

Re: Побудова гістограми у терміналі.

Я написав це завдання:

/*
Напишите программу, печатающую гистограммы длин вводимых слов. Гистограмму легко
рисовать горизонтальными полосами. Рисование вертикальными полосами — более трудная задача.
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char *getString (char *str, int *pN); // виділення пам'яті та введення рядку, повертає кількість символів у рядку
void printString (char *str, int N); // виведення рядку на екран
void histogram (char *str, int N); // виведення гістограми на екран

int main (void){
  int N; // кількість символів у рядку (включаючи нуль символ)
  char *str;
  str = (char*) calloc (1, sizeof (str));
  str = getString (str, &N);
  printString(str, N);
  histogram (str, N);
  free (str);
  system ("pause");
  return 0;
}
/*
 * str - основний масив
 * strd - допоміжний масив (копія str)
 * N - кількість символів у масиві.
 * i - лічильник. Коли і == N перевиділяється пам'ять для основного масиву та str присвоюються знач. strd
 * j - лічильник, для передачі знач. з одного масиву в інший
 * c - змінна в яку вводяться дані
 * Коли всі символи записані у масив (включаючи '\n' та нуль символ) N визначається знову:
 * N збільшується на один (для збереження нуль символа). Далі йде перевиділення пам'яті для str та передача знач. з strd
*/
char *getString (char *str, int *pN){ // виділення пам'яті та введення рядку, повертає кількість символів у рядку
  int N = 20;
  int i, j;
  char *strd;
  char c;
  printf ("Enter your string:\n");
  if ((str = (char*) calloc (N, sizeof (str))) == NULL){ // основний масив
    printf ("Error, cannot allocate memory!\n");
    exit(1);
  }
  if ((strd = (char*) calloc (N, sizeof (strd))) == NULL){ // допоміжний масив
    printf ("Error, cannot allocate memory!\n");
    exit(2);
  }
  for (i = 0; (c = getchar ()) != EOF && c != '\n'; i++){
    if (i == N - 1){
      N += N;
      if ((str = (char*) calloc (N, sizeof (str))) == NULL){ // основний масив
        printf ("Error, cannot allocate memory!\n");
        exit(3);
      }
      for (j = 0; j < N; j++)
        if (strd[j] == NULL)
          break;
        else str[j] = strd[j];
      if ((strd = (char*) calloc (N, sizeof (strd))) == NULL){ // допоміжний масив
        printf ("Error, cannot allocate memory!\n");
        exit(3);
      }
      for (j = 0; j < N; j++)
        if (str[j] == NULL)
          break;
        else strd[j] = str[j];
    }
    strd[i] = str[i] = c;
  }
  if (c == '\n')
    strd[i] = str[i] = '\n';
  N = i + 1;
  str = (char*) calloc (N, sizeof (str));
  for (j = 0; j < N; j++)
    str[j] = strd[j];
  *pN = N;
  free (strd);
  return str;
}

void printString (char *str, int N){ // виведення символьного рядку на екран
  int i;
  for (i = 0; i < N; i++)
    printf ("%c", str[i]);
}

void histogram (char *str, int N){ // виведення гістограми на екран
  int i, sym, j = 0;
  int Nnum = 0;
  int *numArr;
  char **hist;
  for (i = 0; i < N; i++)
    if (str[i] == ' ' || str[i] == '\n')
      Nnum++;
  numArr = (int*) calloc (Nnum, sizeof (int));
  for (i = 0; i < Nnum; i++)
    for (sym = 0; j < N; j++)
      if (str[j] != ' ' && str[j] != '\t' && str[j] != '\n')
        sym++;
      else {
        numArr[i] = sym;
        j++;
        break;
      }
  for (i = 0; i < Nnum; i++)
    printf ("%4d", numArr[i]);
  printf ("\n");

  int Nmax = numArr[0];

  for (i = 0; i < Nnum; i++)
    if (Nmax < numArr[i])
      Nmax = numArr[i];
  hist = (char**) calloc (Nmax, sizeof (char*));
  for (i = 0; i < Nmax; i++)
    hist[i] = (char*) calloc (Nnum, sizeof (char));
  for (j = 0; j < Nnum; j++){
    sym = numArr[j];
    for (i = Nmax - 1; i >= 0; i--, sym--)
      if (sym > 0)
        hist[i][j] = '_';
      else i--;
  }
  for (i = 0; i < Nmax; i++){
    for (j = 0; j < Nnum; j++)
      printf ("%4c", hist[i][j]);
    printf ("\n");
  }
}
Подякували: 0xDADA11C7, leofun012

13

Re: Побудова гістограми у терміналі.

Які бібліотеки є для роботи з координатами в терміналі?
Крім gotoxy. Я використовую Qt.

14

Re: Побудова гістограми у терміналі.

Беріть кросплатформовий NCurses, звичайно ви можете обрати й платформозалежні рішення -- ESC-послідовності для Linux або WinAPI

Подякували: GVIG, leofun012