1 Востаннє редагувалося urbancheg (25.12.2012 09:48:16)

Тема: Зробити процедурний тип

Є прога оформлена через процедуру, треба оформити через процедурний тип) допоможіть плз

const nmax=20;
var n:byte;
Type
  TMatrix=array[1..nmax,1..nmax] of integer;


{Ввод}
procedure vvod(var x:TMatrix; z:string);
var i,j:byte;
begin
writeln('Введіть ',n*n,' клкментів матриці: ',z);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
 begin
 write(Z,'[',i,',',j,']=');
 readln(x[i,j]);
 end;
end;

{Вивід}
procedure vuvod (var x:TMatrix; z:string);
var i,j:byte;
begin
writeln(Z,':');
for i:=1 to n do
 begin
  for j:=1 to n do
  write(x[i,j]:3);
  writeln;
 end;
writeln;
end;

{Траспонування}
procedure Trans (var x:TMatrix);
var
 i,j:byte;
 s:integer;
 begin
for i:=1 to n-1 do
  for j:=n-i downto 1 do
  begin
   s:=x[i,j];
   x[i,j]:=x[n-j+1,n-i+1];
   x[n-j+1,n-i+1]:=s;
  end;
 for i:=1 to n do
 begin
  for j:=1 to n do
  write(x[i,j]:3);
  writeln;
 end;
writeln;
end;

{Программа}
var
  X:TMatrix;
  variant:char;
begin
  write('Введіть розмір квадратної матриці ');
  readln(n);
  Vvod(X,'X');
  Vuvod(X,'Матриця X');
  writeln('Транспонована Матриця X^T');
  Trans(x);
  end.

2

Re: Зробити процедурний тип

Вам потрібна інформація про процедурні типи?

Подякували: leofun011