1

Тема: Подивіться, будь ласка, ще не так??? Дуже потрібно)))

Обчислити значення виразу:(f(х))/(f(у))^2 ; f(х)=tan(x)*(x^x).
Як записати умови існування для тангенсу і, що на 0 ділити не можна???
var
  x_, y_: real;
function Fx(x: real): real;
begin
  Fx := (sqr(sin(x / 2) / cos(x / 2))) * (exp(x * ln(x)));
end;

function Fy(y: real): real;
begin
  Fy :=(exp(2 * ln(y)));
end;

begin
  write('Введіть x та y : ');
  readln(x_, y_);
  writeln('Результат = ',Fx(x_)/Fy(y_));
end.

2

Re: Подивіться, будь ласка, ще не так??? Дуже потрібно)))

1. Нема тегу code
2. В Паскалі є стандартна функція піднесення в квадрат - sqr(x); і взагалі, x*x працює швидше і точніше за exp(ln).
3. В умові є тільки одна функція, а не дві.
Ну а перевірки - звичайним if-ом (для тангенсу - чи не дорівнює нулю косинус). Підручник читали вже?

Подякували: tymchyshena1

3

Re: Подивіться, будь ласка, ще не так??? Дуже потрібно)))

Так)