1 Востаннє редагувалося Ярослав (02.01.2013 00:53:18)

Тема: Двічі викликана функція printf()

Доброго дня, форумчани!
Маю код із книги K&R
Виконую вправу 4.4, завдання якої полягає в тому, щоб "навчити" програму обробляти оператор % (ділення по модулю).
В принципі проблем немає, окрім того, що в разі виконання такої операції двічі спрацьовує printf("%.4g\n", pop()); призначена на випадок введення символу нового рядка '\n', хоча має спрацювати один раз. При чому в інших випадках вона спрацьовує один раз.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> /* atof() */

#define MAXOP 100
#define NUMBER '0'

int getop(char []);
void push(double);
double pop(void);

/* Polish calc */
int main (void){
  int type;
  double op1, op2;
  char s[MAXOP];

  while( (type = getop(s)) != EOF ){
    switch(type){
      case NUMBER:
        push(atof(s));
        break;
      case '+':
        push(pop() + pop());
        break;
      case '*':
        push(pop() * pop());
        break;
      case '-':
        op2 = pop();
        push(pop() - op2);
        break;
      case '/':
        op2 = pop();
        if(op2 != 0.0)
          push(pop() / op2);
        else
          printf("Divide by zero!\n");
        break;
      case '%':
        op2 = pop();
        op1 = pop();
        push( (int) op1 - (int) op2 * ( (int) op1 / (int) op2 ) );
      case '\n':
        printf("%.4g\n", pop());
        break;
      default:
        printf("Unknown operation, %s\n", s);
        break;
    }
  }
  return 0;
}

#define MAXVAL 100 //Stack depth
int sp = 0; //Next free stack position
double stack[MAXVAL];

/* Put into stack */
void push(double f){
  if(sp < MAXVAL)
    stack[sp++] = f;
  else
    printf("Stack overflow\n");
}

/* Take out of stack */
double pop(void){
  if(sp > 0){
    return stack[--sp];
  }
  else{
    printf("Stack underflow\n");
    return 0.0;
  }
}

#include <ctype.h> /* isdigit(), iswhite() */
int getch(void);
void ungetch(int);

/* Analizes input */
int getop(char s[]){
  int i, c;

  while((s[0] = c = getch()) == ' ' || c == '\t')
    ;
  s[1] = '\0';
  if(!isdigit(c) && c != '.')
    return c; //Not a number
  i=0;
  if(isdigit(c))
    while(isdigit(s[++i] = c = getch()))
      ;
  if(c == '.')
    while(isdigit(s[++i] = c = getch()))
      ;
  s[i] = '\0';
  if(c!=EOF)
    ungetch(c);
  return NUMBER;
}

#define BUFSIZE 100
char buf[BUFSIZE];
int bufp = 0;

int getch(void){
  return (bufp > 0) ? buf[--bufp] : getchar();
}

void ungetch(int c){
  if(bufp > BUFSIZE)
    printf("Too much symbols");
  else
    buf[bufp++] = c;
}

Ввід: 2 2 +
Вивід:

4

Ввід: 2 2 -
Вивід:

0

Ввід: 78 33 %
Вивід:

12
Stack underflow
0

Постскриптум: з чого починати освоювати роботу зі зневаджувачем?

2

Re: Двічі викликана функція printf()

break; пропустили

3

Re: Двічі викликана функція printf()

Ясно, дякую!

4

Re: Двічі викликана функція printf()

keithfay написав:

Постскриптум: з чого починати освоювати роботу зі зневаджувачем?

Думаю, ліпше спочатку почитати, що взагалі є процес зневаджування: суть, призначення, принцип.
Далі можна іти по-різному. Я би спочатку спробував збудувати деякі навички зневаду, використовуючи виведення у потік (stderr, stdout, файл) проміжних даних для подальшого (або прямо у процесі роботи програми) аналізу. Далі - розібратися з призначенням готового засобу: зневаджувача, а також точками зупину (breakpoints).
А далі вам уже стане зрозуміліше, куди копати.

З.І: можливо, методологічно це і хибний варіант, але він еволюційно адекватний: від кривого та примітивного до гнучкого автоматизованого.