1

Тема: Smart pointer: shared_ptr<>

Задача: Створити клас SoftwareEngineer, що містить поля:
●    string name;
●    string position (Junior Developer, Developer, Senior Developer);
●    int salary;
●    string currentProject;
Описати інтерфейс класу по необхідності (Конструктори, аксесори та мутатори для полів, метод виводу інформації).
Свторити глобальні функції:
●     ShowData() - виводить інформацію про конкретного програміста;
●    ChangeData() - запитує у користувача дані та заповнює ними поля класу, використовуючи відповідні сеттери.
Функції повинні приймати та повертати shared_ptr<>.

Я реалізувала її так:

Прихований текст
#include <iostream>
#include <string>
#include <memory>

using namespace std;

class SoftwareEngineer
{
  string name;
  string position;
  int salary;
  string current_project;

  bool ValidInputString(string str)
  {
    if (str == "" || str == " ")
      return false;

    for (int i = 0; i < str.length(); ++i)
      if (!isalpha(str[i]))
        return false;

    return true;
  }

  bool IsValidDigit(int number)
  {
    if (number < 0)
      return false;

    string str = to_string(number);

    for (int i = 0; i < str.length(); ++i)
      if (!isdigit(str[i]))
        return false;

    return true;
  }
public:
  SoftwareEngineer()
  {
    name = "no name";
    position = "no position";
    salary = 0;
    current_project = "no project";
  }

  SoftwareEngineer(string name, string position, int salary, string current_project)
  {
    this->name = name;
    this->position = position;
    this->salary = salary;
    this->current_project = current_project;
  }

  void SetName(string name)
  {
    if (ValidInputString(name))
      this->name = name;
  }

  string GetName()
  {
    return name;
  }

  void SetPosition(string position)
  {
    if (ValidInputString(position))
      this->position = position;
  }

  string GetPosition()
  {
    return position;
  }

  void SetSalary(int salary)
  {
    if (IsValidDigit(salary))
      this->salary = salary;
  }

  int GetSalary()
  {
    return salary;
  }

  void SetCurrentProject(string current_project)
  {
    if (ValidInputString(current_project))
      this->current_project = current_project;
  }

  string GetCurrentProject()
  {
    return current_project;
  }

  void Show()
  {
    cout << "Name: " << name << "\n";
    cout << "Position: " << position << "\n";
    cout << "Salary: " << salary << "\n";
    cout << "Current project: " << current_project << "\n";
  }
};

void Input(shared_ptr<SoftwareEngineer> &software_engineer)
{
  string temp;
  cout << "\nName: ";
  getline(cin, temp);
  software_engineer->SetName(temp);

  cout << "\nPosition: ";
  getline(cin, temp);
  software_engineer->SetPosition(temp);

  int salary = 0;
  cout << "\nSalary: ";
  cin >> salary;
  software_engineer->SetSalary(salary);

  cin.ignore(256, '\n');
  cout << "\nCurrent project: ";
  getline(cin, temp);
  software_engineer->SetCurrentProject(temp);

}


shared_ptr<SoftwareEngineer> ShowData(shared_ptr<SoftwareEngineer> *software_engineers, int index_engineer, int number_engineers)
{
  --index_engineer;
  if (index_engineer < 0 || index_engineer >= number_engineers)
    cout << "\nSoftware engineer with such index doesn't exist\n";
  
  software_engineers[index_engineer]->Show();

  return software_engineers[index_engineer];
}

shared_ptr<SoftwareEngineer> ChangeData(shared_ptr<SoftwareEngineer> *software_engineers, int index_engineer, int number_engineers)
{
  --index_engineer;
  if (index_engineer < 0 || index_engineer >= number_engineers)
    cout << "\nSoftware engineer with such index doesn't exist\n";

  Input(software_engineers[index_engineer]);

  return software_engineers[index_engineer];
}

int main()
{
  const int NUMBER_ENGINEERS = 5;
  shared_ptr<SoftwareEngineer> software_engineers[NUMBER_ENGINEERS];

  for (int i = 0; i < NUMBER_ENGINEERS; ++i)
  {
    cout << "\nEnter the information about " << i+1 <<" software engineer:\n";
    Input(software_engineers[i]);
    system("cls");
  }

  cout << "\nEnter the index of the engineer, the information about which you show: ";
  int pos_engineer;
  cin >> pos_engineer;

  shared_ptr<SoftwareEngineer> show_engineer = ShowData(software_engineers, pos_engineer, NUMBER_ENGINEERS);

  system("cls");
  cout << "\nEnter the index of the engineer, the information about which you what change: ";
  cin >> pos_engineer;

  shared_ptr<SoftwareEngineer> change_engineer = ChangeData(software_engineers, pos_engineer, NUMBER_ENGINEERS);
  cout << "\n\tChange engineer:\n";
  change_engineer->Show();

  cout << "\n\tAll engineers: \n";
  for (int i = 0; i < NUMBER_ENGINEERS; ++i)
    software_engineers[i]->Show();

  return 0;
}

Але програма вилітає ось тут:

void SetName(string name)
  {
    if (ValidInputString(name))
      this->name = name;
  }

а точніше на рядку:

this->name = name;

В чому може бути проблема?

2

Re: Smart pointer: shared_ptr<>

Ви неправильно використовуєте shared_ptr (власне, ви це самі розумієте, судячи з заголовка).
shared_ptr реалізує саме вказівник - проголошення shared_ptr<SoftwareEngineer> не створює жодного об'єкта SoftwareEngineer! Вони створюються функцією make_shared:

for (int i = 0; i < NUMBER_ENGINEERS; ++i) {
 software_engineers[ i ] = make_shared<SoftwareEngineer>();
 ...//введення даних
}

Але shared_ptr потрібен, коли один об'єкт утримується кількома іншими об'єктами, і є ризик його загубити. Наприклад, якщо в кожного інженера є довідник з контактами кількох інших (посиланнями), або є інші об'єкти "фірма" і "проект" з такими контактами і т.д. Навіть не так: shared_prt реалізує агрегацію, коли один елемент може належати кільком сутностям. А тут цілком можна обійтися простими об'єктами, або ж unique_ptr (передавати в функції треба простий вказівник через get).

Подякували: pika19891

3

Re: Smart pointer: shared_ptr<>

Дивно, але, на жаль, про make_shared нам нічого не розповідали.