1

Тема: Проблеми з проектом

перевстановлював Віндус , проекти скопіював на діск Д . Тепер при запуску проектів зявляються проблеми...

Post's attachments

проблема.png 10.2 kb, 158 downloads since 2016-03-06 

2 Востаннє редагувалося Lujok (06.03.2016 20:58:10)

Re: Проблеми з проектом

В той же час бібліотека SwingX  ( swingx-all-1.6.3 ) є в бібліотеці проекта

Post's attachments

проблема_проект.png 11.87 kb, 151 downloads since 2016-03-06 

3 Востаннє редагувалося Lujok (06.03.2016 20:57:06)

Re: Проблеми з проектом

Бібліотеку   "swingx-mavensupport-1.6.4.jar"  хоча і добавляв , але потім видалив . Не розумію  чому NetBeans показує помилку .

4

Re: Проблеми з проектом

В NetBeans не працював, але можливо потрібно перевказати шлях (адресу) до бібліотеки. Оскільки, Ви переміщували файли, шлях(адреса) могли змінитися. Або видалити бібліотеку з проекту і знову підключити.

Подякували: Lujok1

5 Востаннє редагувалося Lujok (07.03.2016 23:14:41)

Re: Проблеми з проектом

fed_lviv написав:

В NetBeans не працював, але можливо потрібно перевказати шлях (адресу) до бібліотеки. Оскільки, Ви переміщували файли, шлях(адреса) могли змінитися. Або видалити бібліотеку з проекту і знову підключити.

Спочатку не допомагало , але після того як : права кнопка - властивості бібліотеки   повидаляв неробочі  посилання перестало показувати помилку .
Але зараз зявилась інша проблема . Програма ніби працює нормально ,  але коли я хочу змінити мову на мовній панелі (віндос,   alt + shift)  моя программа висне . Раніше такого не було . Помилок не показує лише коли я натискаю "очистить и собрать проект "  зявляеться :
]Note: Some input files use unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.

Це єдине за що я можу зацепитись в пошуку проблеми.  Перше: "Note: Some input files use unchecked or unsafe operations."  На скільки я зрозумів попередження що є нетипизовані :  ArrayList ... colTypesList = new ArrayList...();
А що це означає : Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details .   ?

6 Востаннє редагувалося Lujok (07.03.2016 23:12:42)

Re: Проблеми з проектом

Наврядчи ,звичайно , в цьому проблема  бо  в іншому проекті таке ж пише , навіть більше ) :
warning: Utility is internal proprietary API and may be removed in a future release
import java.awt.event.ActionEvent;
Note: D:\проекти_java\21.12.15\HParus\src\hparus\HParusTM.java uses unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
1 warning

compile:

тут щось інше .  Таке ,  мабудь прийдеться заново проект переписувати
...
доречі а чим мені може це загрожувати :
warning: Utility is internal proprietary API and may be removed in a future release
import java.awt.event.ActionEvent;
   ?

7 Востаннє редагувалося Lujok (24.03.2016 22:00:15)

Re: Проблеми з проектом

Таж проблема і з іншим проектом . Я просто переписав код з книги Хорстманн, Кей, С, Корнелл, Гари.
Х82 Библиотека профессионала. Java 2. Том 2. Тонкости программирования.:

public class JavaApplicationXMLHorst {

 
  public static void main(String[] args) {
    JFrame frame = new DOMTreeFrame();
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
   frame.setVisible(true);
     
  } 
}

class DOMTreeFrame extends JFrame {

  public DOMTreeFrame() {
    setTitle("DOMTreeTest");
    setSize(WIDTH, HEIGHT);
    JMenu fileMenu = new JMenu("File");

     JMenuItem openltem = new JMenuItem("Open");
    openltem.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent event)
      {
        openFile();
       }
    });
    fileMenu.add(openltem);
    JMenuItem exitltem = new JMenuItem("Exit");
    exitltem.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent event)
        {
          System.exit(0);
        }
    }) ;
    this.setPreferredSize(new Dimension(900, 900));
    fileMenu.add(exitltem);
    JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
    menuBar.add(fileMenu);
    setJMenuBar(menuBar); 
  }
/**
Открыть файл и загрузить документ
*/
  public void openFile()
  {
    final JFileChooser chooser = new JFileChooser();
    chooser.setCurrentDirectory(new File("."));
    chooser.setFileFilter(new
    javax.swing.filechooser.FileFilter()
    {
      public boolean accept(File f)
      {
        return f.isDirectory() || f.getName().toLowerCase().endsWith(".xml");
      }
      public String getDescription()
      {
       return "XML files";
      }
    });
    int r = chooser.showOpenDialog(this);
    if (r != JFileChooser.APPROVE_OPTION) return;
    File f = chooser.getSelectedFile();
    
    try{
      if (builder == null)
      {
        DocumentBuilderFactory factory= DocumentBuilderFactory.newInstance();
        builder = factory.newDocumentBuilder();
        final org.w3c.dom.Document doc = builder.parse(f);
        final JTree tree = new JTree(new DOMTreeModel(doc));
        tree.setCellRenderer(new DOMTreeCellRenderer());
        setContentPane(new JScrollPane(tree));
        validate();
      }
    }catch (IOException exception){
        JOptionPane.showMessageDialog(this, exception);
    }
    catch (ParserConfigurationException exception){
        JOptionPane.showMessageDialog(this, exception);
    }
    catch (SAXException exception){
        JOptionPane.showMessageDialog(this, exception);
    }
  }
      private DocumentBuilder builder;
      private static final int WIDTH = 700;
      private static final int HEIGHT = 700; 
}


class DOMTreeModel implements TreeModel{
 private Document doc;
  public DOMTreeModel(Document aDoc) {
    this.doc = aDoc;
  }

  @Override
  public Object getRoot() {
   return doc.getDocumentElement(); 
  }

  @Override
  public Object getChild(Object parent, int index) {
    Node node = (Node)parent;
    NodeList list = node.getChildNodes();
    return list.item(index);
  }

  @Override
  public int getChildCount(Object parent) {
    Node node = (Node)parent;
    NodeList list = node.getChildNodes();
    return list.getLength();
  }

  @Override
  public boolean isLeaf(Object node) {
    return getChildCount(node) == 0;
  }

  @Override
  public void valueForPathChanged(TreePath path, Object newValue) {
      
  }

  @Override
  public int getIndexOfChild(Object parent, Object child) {
    Node node = (Node)parent;
    NodeList list = node.getChildNodes();
    for (int i = 0; i < list.getLength(); i++)
     if (getChild(node, i) == child)
        return i;
    return -1;
  }

  @Override
  public void addTreeModelListener(TreeModelListener tl) {

  }

  @Override
  public void removeTreeModelListener(TreeModelListener tl) {

  }  
  
}

class DOMTreeCellRenderer extends DefaultTreeCellRenderer {

  public DOMTreeCellRenderer() {
    
  }
  @Override
  public Component getTreeCellRendererComponent(JTree tree,
    Object value, boolean selected, boolean expanded,
    boolean leaf, int row, boolean hasFocus)
  {
    super.getTreeCellRendererComponent(tree, value,
    selected, expanded, leaf, row, hasFocus);
    Node node = (Node)value;
    if (node instanceof Element)
      setText(elementString((Element)node));
//      setText("\n");  }
    else if (node instanceof CharacterData){
      setText(characterString((CharacterData)node));
    }
    else{
      setText(node.getClass() + ": " + node.toString());
    }
    return this;   
  }
  public static String elementString(Element e){
    StringBuffer buffer = new StringBuffer();
    buffer.append("Element: <");
    buffer.append(e.getTagName());
    NamedNodeMap attributes = e.getAttributes();
    for (int i = 0; i < attributes.getLength(); i++){
      buffer.append (' ' ) ;
      Node attributeNode = attributes.item(i);
      buffer.append(attributeNode.getNodeName());
      buffer.append('=');
      buffer.append('"');
      buffer.append(attributeNode.getNodeValue());
      buffer.append('"');
    }
    buffer.append('>');
    return buffer.toString();
  }

  public static String characterString(CharacterData node) {
      StringBuffer buffer = new StringBuffer(node.getData());
      for (int i = 0; i < buffer.length(); i++){
        if (buffer.charAt(i) == '\r')
          {
            buffer.replace(i, i + 1, "\\r");
          }
        else if (buffer.charAt(i) == '\n'){
           buffer.replace(i, i + 1, "\\n");
           i++;
        }
        else if (buffer.charAt(i) == '\t'){
          buffer.replace(i, i + 1, "\\t");
        }
      }
        if (node instanceof Text){
          buffer.insert(0, "" ) ;
//          buffer.insert(0, "Text: " ) ;
        }
        else if (node instanceof Comment){
           buffer.insert(0, "Comment: " ) ;
        }
        else if (node instanceof CDATASection){
          buffer.insert(0, "CDATASection: " ) ;
        }
        return buffer.toString();  
  }  
}

На формі є меню (open , close ),  при натисканні open  зявляється Tree структура якого повторює структуру вибранного   XML   документа .  Що цікаво :  я можу переключати розкладку клавіатури до того момента як  нажму   menu-> open    , після того як нажму    menu-> open    программа висне .

Post's attachments

1.png 8.59 kb, 174 downloads since 2016-03-24 

8 Востаннє редагувалося Lujok (24.03.2016 21:59:51)

Re: Проблеми з проектом

якщо відкрити файл XML  та на основі його структури відобразиться Tree  ,  то  коли намагаюсь змінити мову комп  висне

Post's attachments

2.png 12.03 kb, 173 downloads since 2016-03-24 

9 Востаннє редагувалося Lujok (25.03.2016 21:09:30)

Re: Проблеми з проектом

Зявлялось в консолі :

Java Result 1073807364

Погуглив , досить часто зустрічається зависання програм тільк в різних ситуаціях .
Тут ось говориться , як я зрозумів про потоки ,  а я з ними ще не дуже :
http://stackoverflow.com/questions/4817 … 1073807364

2
down vote
From my experience, that error (described as "task is running") occurs when there is a thread in blocking mode, and the thread cannot be terminated by being interrupted (per the rules) so it lingers, causing the program to hang, and requiring a kill shot. I have experienced that error as recently as today (Sept 5, 2012), and that was the cause (because I did it deliberately).

There may be other causes, but that is one distinct possibility.може хто накраще   розуміється на  англійській  та потоках ,  та допоможе мені розібратися .

п. с.  я вже перевстановлював NetBeans  з усим гамузом  .  але не допомогло .