1 Востаннє редагувалося navchalkin (20.03.2016 20:08:32)

Тема: Файли в ассемблері.

Всім привіт. Потрібно створити програму яка створює файл і записує в нього дані.
Я знайшов схожу в прикладах програми Emu8086, але вона не працює, тобто компілюється без помилок але файли не створює. Замість "PROGRAM HAS RETURNED CONTROL TO THE OPERATING SYSTEM" після компіляції видає "program terminated". Як виявилось, програма не створює папки і файли за вказаними адресами, бо чомусь бере за корненеву директорію c:\emu8086\MyBuild\.
Стандартну програму переробив, зменшив код і викинув все непотрібне. Працює тільки з директорією MyBuild. Можливо хтось знає в чім проблема?

org 100h

jmp start

file1 db "t1.txt", 0
handle dw ?  

text db "lazy dog jumps over red fox."
text_size = $ - offset text

start:
mov ax, cs
mov dx, ax
mov es, ax


      
; create and open file: c:\emu8086\MyBuild\t1.txt
mov ah, 3ch
mov cx, 0
mov dx, offset file1
int 21h
jc err2
mov handle, ax
; seek:
mov ah, 42h
mov bx, handle
mov al, 0
mov cx, 0
mov dx, 10
int 21h
; write to file:
mov ah, 40h
mov bx, handle
mov dx, offset text
mov cx, text_size
int 21h
; seek:
mov ah, 42h
mov bx, handle
mov al, 0
mov cx, 0
mov dx, 2
int 21h
; write to file:
mov ah, 40h
mov bx, handle
mov dx, offset text
mov cx, text_size
int 21h
; close c:\emu8086\MyBuild\t1.txt
mov ah, 3eh
mov bx, handle
int 21h
err2:
nop
      
ret 

2

Re: Файли в ассемблері.

Беріть знежучувач для DOS`а дивіться покроково що воно робить. Я б радив Turbo Debugger чи Insight.

Як виявилось, програма не створює папки і файли за вказаними адресами, бо чомусь бере за корненеву директорію c:\emu8086\MyBuild\.

Ну то змініть директорію, опис ДОС апі наче доступний всім бажаючим.

Подякували: navchalkin1

3 Востаннє редагувалося navchalkin (24.03.2016 10:07:22)

Re: Файли в ассемблері.

Всім привіт, пройшло трохи часу, всі попередні проблеми вирішив. Та тепер назріли нові.
Завдання: Розробити програму яка відслідковує появу вказаних цифр у числовому файлі. Створити файл В1 з чотирицифрових чисел шляхом введення з клавіатури, утворити файл В2 з чисел файлу В1, що мають один нуль, утворити файл В3 з чисел файлу В1, що мають дванулі і утворити файл В4 з чисел файлу В1, що мають три нулі.

Готовий код в мене є, тільки от із самим занесенням в файли В2, В3, В4 проблема. Заносить тільки перше чотирицифрове число в ці три файла, причом не звертає увагу на нулі. А повинно було би)
Коментований код:

org 100h   
jmp start            
            
b1 db 'kursach\b1.txt',0 
b2 db 'kursach\b2.txt',0
b3 db 'kursach\b3.txt',0
b4 db 'kursach\b4.txt',0  
k db 0             ;лічильник нулів

handle dw ? 
handleb2 dw ?
handleb3 dw ?
handleb4 dw ? 

bufer db 50 DUP (?)   
bufer2 db 50 DUP (?)  
size = $ - offset bufer   
size2 = $ - offset bufer2  

start:       

mov ax, cs
mov dx, ax
mov es, ax

mov ah, 3ch
mov cx, 0
mov dx, offset b1     ;створення файлу В1
int 21h
mov handle, ax

;--------scan, check, write in file----------
    
level1:   
mov ah,1                  
int 21h             ;зчитування чисел з клавіатури
mov dl,al    
                   
cmp al,13           ;перевірка на Enter
je call write         ;якщо так - тоді перехід на мітку запису в файл

mov [bufer+si], al     ;запис введених даних в масив
add si, 1    
jne level1 

level2:
  call b2proc        
  call b3proc        ;створення 3-х файлів В
  call b4proc
  call read          ;процедура зчитування з файлу В1

;---------------------------------------------------proc-------------- 
                    
;------------write to file b1-----------                    
write proc
  mov ah, 42h
  mov bx, handle
  mov al, 0
  mov cx, 0
  mov dx, 0
  int 21h
  inc k  
 
  mov ah, 40h
  mov bx, handle
  mov dx, offset bufer  ;Процедура запису в В1
  mov cx, size
  int 21h   
  
  mov ah, 3eh
  mov bx, handle
  int 21h   
write endp   

;-----------create file b2, b3, b4------------
       
b2proc proc
  mov ah, 3ch
  mov cx, 0
  mov dx, offset b2
  int 21h
  mov handleb2, ax         
b2proc endp  

b3proc proc
  mov ah, 3ch
  mov cx, 0
  mov dx, offset b3    ;створення 3-х файлів В
  int 21h
  mov handleb3, ax         
b3proc endp

b4proc proc
  mov ah, 3ch
  mov cx, 0
  mov dx, offset b4
  int 21h
  mov handleb4, ax         
b4proc endp
     
;----------read the file b1---------     
     
read proc 
  MOV AH,3DH       
  MOV AL,0           
  MOV DX,OFFSET b1  
  INT 21H          
  MOV HANDLE, AX        
    
  MOV AH,3FH       
  MOV BX,HANDLE     
  MOV CX,512       
  MOV DX,OFFSET bufer  ;читання з файлу В1      
  INT 21H
  CMP AX,512  
read endp 

;----------main logic----------

compare proc         ;цикл перевірки зчитаних чисел з В1 і запису в інші файли
  mov cx, 50
  mov si, 0 
  mov di, 0
 input:
  mov al, [bufer+si]    ;заносим в регістр al si-й член масиву
  
  cmp al, 0          ; перевіряєм на нуль
  je call increment     ; якщо 0 - інкрементуєм лічильник нуля
            
  mov [bufer2+di],al  ;записуєм символ в буфер 2
  inc si           ;інкрементуєм si
  inc di           ;інкрементуєм di
  cmp di, 4         ;якщо di = 4 -
  je call crossroads   ;- викликаєм процедуру "роздоріжжя"
  loop input   
  
compare endp    
      
;----------inc k-----------      
      
increment proc
  inc k              ;процедура інкрементування нульвого лічильника
increment endp
   
;----------crossroads---------- 

crossroads proc         ;"роздоріжжя"
  
  cmp k, 1           ;якщо к=1
  je call writeb2        ;викликаєм запис в файл В2
  
  cmp k, 2            ;якщо к=2
  je call writeb3        ;викликаєм запис в файл В3 
  
  cmp k, 3            ;якщо к=3
  je call writeb3        ;викликаєм запис в файл В2 

  mov k, 0            
  mov di, 0           ;обнуляєм лічильники
  inc si              ;інкрементуєм регістр si щоб пропустити "пропуск" 
                    ;(числа в файл заносяться через "пропуск", "пробіл")
crossroads endp  
                
;---------write to files------------

;---------b2---------               
writeb2 proc           ;функції запису в файли числа з буфера2 
  mov ah, 42h
  mov bx, handleb2
  mov al, 0
  mov cx, 0
  mov dx, 0
  int 21h
  inc k  
 
  mov ah, 40h
  mov bx, handleb2
  mov dx, offset bufer2
  mov cx, size2
  int 21h   
  
  mov ah, 3eh
  mov bx, handleb2
  int 21h
writeb2 endp
      
;---------b3---------      
writeb3 proc
  mov ah, 42h
  mov bx, handleb3
  mov al, 0
  mov cx, 0
  mov dx, 0
  int 21h
  inc k  
 
  mov ah, 40h
  mov bx, handleb3
  mov dx, offset bufer2
  mov cx, size2
  int 21h   
  
  mov ah, 3eh
  mov bx, handleb3
  int 21h  
writeb3 endp

;---------b4--------- 
writeb4 proc
  mov ah, 42h
  mov bx, handleb4
  mov al, 0
  mov cx, 0
  mov dx, 0
  int 21h
  inc k  
 
  mov ah, 40h
  mov bx, handleb4
  mov dx, offset bufer2
  mov cx, size2
  int 21h   
  
  mov ah, 3eh
  mov bx, handleb4
  int 21h
writeb4 endp

ret

Проблема в тому, що воно записує тільки перше чотирицифрове число, і у всі файл, навіть якщо я запис в ті файли не викликаю. Може хтось підкаже як оптимізувати алгоритм? Буду дуже вдячним!

4

Re: Файли в ассемблері.

navchalkin, а в чому Ви працюєте?

5

Re: Файли в ассемблері.

Ярослав написав:

navchalkin, а в чому Ви працюєте?

Emu8086

6

Re: Файли в ассемблері.

цей цод не ваш і він не компілюється

7

Re: Файли в ассемблері.

0xDADA11C7 написав:

цей цод не ваш і він не компілюється

ні, цей код мій, і він компілюється. Може у нас різні версії емулятора.
ось скрини виконання програми:
Компіляція:
https://pp.vk.me/c630425/v630425937/1c67d/NTv4eraPt2c.jpg
Успішне компілювання:
https://pp.vk.me/c630425/v630425937/1c686/no95RvklpX8.jpg
Папка зі створеними файлами:
https://pp.vk.me/c630425/v630425937/1c68f/heWXsxGoTYg.jpg
Перший файл із всіма числами:
https://pp.vk.me/c630425/v630425937/1c698/4z-u4Ywf1gQ.jpg
Наступні 3 файли із першим чотирицифровим числом:
https://pp.vk.me/c630425/v630425937/1c6a1/pONRLEpIjBE.jpg

Подякували: leofun011

8 Востаннє редагувалося navchalkin (25.03.2016 09:32:09)

Re: Файли в ассемблері.

Основна проблема в ось цьому куску програми.
Опишу детальніше.
Починається все з циклу для того щоб занести дані в буфер і порівняти їх із 0.
Заносим в al з буфера один символ (сітий член).
Наступним кроком перевіряєм на нуль, якщо істина - викликаєм процедуру increment, в якій інкрементуєм змінну k. Потрібно це для того щоб знати скільки нулів в чотирицифровому значенні. Коли  змінна інкрементувалась - наступним кроком цей символ заноситься в буфер2 із дітим членом (регістр di).
Інкрементується si та di.
Якщо di = 4 (масив заповнився 4-ма числами) - викликаєм процедуру crossroads, в якій повинен визначатись запис файлу відносно змінної k, в якій знаходиться кількість наших нулів, але відбувається чомусь не так, записуються всі файли з першим елементом (на нулі не перевіряється).
Можливо я якісь регістри пропустив, а їх треба обнулити?

;----------main logic----------
 
compare proc         ;цикл перевірки зчитаних чисел з В1 і запису в інші файли
  mov cx, 50
  mov si, 0 
  mov di, 0
 input:
  mov al, [bufer+si]    ;заносим в регістр al si-й член масиву
  
  cmp al, 0          ; перевіряєм на нуль
  je call increment     ; якщо 0 - інкрементуєм лічильник нуля
            
  mov [bufer2+di],al  ;записуєм символ в буфер 2
  inc si           ;інкрементуєм si
  inc di           ;інкрементуєм di
  cmp di, 4         ;якщо di = 4 -
  je call crossroads   ;- викликаєм процедуру "роздоріжжя"
  loop input   
  
compare endp    
      
;----------inc k-----------      
      
increment proc
  inc k              ;процедура інкрементування нульвого лічильника
increment endp
   
;----------crossroads---------- 
 
crossroads proc         ;"роздоріжжя"
  
  cmp k, 1           ;якщо к=1
  je call writeb2        ;викликаєм запис в файл В2
  
  cmp k, 2            ;якщо к=2
  je call writeb3        ;викликаєм запис в файл В3 
  
  cmp k, 3            ;якщо к=3
  je call writeb3        ;викликаєм запис в файл В2 
 
  mov k, 0            
  mov di, 0           ;обнуляєм лічильники
  inc si              ;інкрементуєм регістр si щоб пропустити "пропуск" 
                    ;(числа в файл заносяться через "пропуск", "пробіл")
crossroads endp  
                
;---------write to files------------
 
;---------b2---------               
writeb2 proc           ;функції запису в файли числа з буфера2 
  mov ah, 42h
  mov bx, handleb2
  mov al, 0
  mov cx, 0
  mov dx, 0
  int 21h
  inc k  
 
  mov ah, 40h
  mov bx, handleb2
  mov dx, offset bufer2
  mov cx, size2
  int 21h   
  
  mov ah, 3eh
  mov bx, handleb2
  int 21h
writeb2 endp
      
;---------b3---------      
writeb3 proc
  mov ah, 42h
  mov bx, handleb3
  mov al, 0
  mov cx, 0
  mov dx, 0
  int 21h
  inc k  
 
  mov ah, 40h
  mov bx, handleb3
  mov dx, offset bufer2
  mov cx, size2
  int 21h   
  
  mov ah, 3eh
  mov bx, handleb3
  int 21h  
writeb3 endp
 
;---------b4--------- 
writeb4 proc
  mov ah, 42h
  mov bx, handleb4
  mov al, 0
  mov cx, 0
  mov dx, 0
  int 21h
  inc k  
 
  mov ah, 40h
  mov bx, handleb4
  mov dx, offset bufer2
  mov cx, size2
  int 21h   
  
  mov ah, 3eh
  mov bx, handleb4
  int 21h
writeb4 endp
 
ret

9

Re: Файли в ассемблері.

  je call crossroads   ;- викликаєм процедуру "роздоріжжя"

Цей рядок компілер не зїсть, томку код не ваш і він не компілюється. Ну і

  cmp al, 0          ; перевіряєм на нуль

Визначтеся - ви число перевіряєте чи літеру?

Подякували: leofun011

10 Востаннє редагувалося navchalkin (25.03.2016 15:59:32)

Re: Файли в ассемблері.

0xDADA11C7 написав:
  je call crossroads   ;- викликаєм процедуру "роздоріжжя"

Цей рядок компілер не зїсть, томку код не ваш і він не компілюється.

ОМГ, а чий код? Це дурне ствердження мене заїло, бо писав його тільки я. Алгоритм придумав сам. В теорії все повинно працювати, а на практиці виходить по-іншому. В коді є фрагменти інших програм, але все тільки тому, що я економив час.
Я асемблер ще в неділю знав на рівні японської мови. Конішуа, і більше нічого. Я не знаю навіть більшості особливостей ассемблера, тому і звернувся по допомогу!
А за це - дякую, зрозумів в чому проблема.

0xDADA11C7 написав:

Ну і

  cmp al, 0          ; перевіряєм на нуль

Визначтеся - ви число перевіряєте чи літеру?

11

Re: Файли в ассемблері.

Я асемблер ще в неділю знав на рівні японської мови. Конішуа, і більше нічого. Я не знаю навіть більшості особливостей ассемблера, тому і звернувся по допомогу!

Я залюбки допомагаю лише тим, хто сам намагається розібратися. Якби ви прийшли і сказали -- я таке написав і мійкод не компілюється, я б з радістю допоміг виправити помилку компіляції. А ви стверджуєте, що він компілюється, але не робить всього, що треба. Тому це вже инша справа.

12

Re: Файли в ассемблері.

0xDADA11C7 написав:

Я асемблер ще в неділю знав на рівні японської мови. Конішуа, і більше нічого. Я не знаю навіть більшості особливостей ассемблера, тому і звернувся по допомогу!

Я залюбки допомагаю лише тим, хто сам намагається розібратися. Якби ви прийшли і сказали -- я таке написав і мійкод не компілюється, я б з радістю допоміг виправити помилку компіляції. А ви стверджуєте, що він компілюється, але не робить всього, що треба. Тому це вже инша справа.

Дуже демократично.
Це як расизм, якщо твій код компілюється - то плювати що сам ти його писав, таким не помагаєм.
Ок, так би і зразу

13 Востаннє редагувалося navchalkin (18.04.2016 08:24:38)

Re: Файли в ассемблері.

Всім скептикам, що не вірили в мене:)
Код ще не "ахті", але ще чуть роботи і оптимізую максимально

.model small
.stack 256
.data   

msg0 db 13,10,'Enter number: $' 

b1  db 'b1.txt',0 
sizeB dw 0       

hndl2 dw 0
hndl3 dw 0
hndl4 dw 0
var   dw 0   

bufer db 80 DUP (?)   

.code
  assume ds:@data, es:@data, cs:@code

start:
  
  mov  ax,@data
  mov  ds,ax
  mov  es,ax

;\
; >-----\/----- enter the keyboard -----\/-----
;/          
  mov  ah, 9       ;
  int  21h        ;
  mov  di, offset bufer ;
  xor  bx, bx      ;
              ;
level1:           ;
  mov  cx, 4       ;
  mov  ah, 1       ;              ;
@@:             ; cykl vvodu 4 symboliv
  int  21h        ;
  cmp  al, 13      ;
  je  level2      ;
  stosb          ;
  inc  bx        ;
loop @@           ;
              ;
  mov  ah, 2       ;
  mov  dl, ' '      ; pislya 4 symboliv stavum propusk 
  int  21h        ;
  stosb          ;
  inc  bx        ;
  jmp  level1      ; i prodovzhuem vvid z klaviatury


;\
; >-----\/----- create file, compare number -----\/-----
;/

level2: 
  push bx        ;
  mov  [sizeB], bx    ;
  mov  dx, offset b1   ;
              ;
  call createFile    ;  
  pop  cx        ;
  mov  bx,ax       ;
  mov  dx, offset bufer ; 
              ;
  call writeFile     ; 
  call closeFile     ;
  
;-----------------------------
  mov  cx, 3       ;
  mov  bp, hndl2 ; 
@1:             ;
  inc  Byte Ptr [b1+1]  ;
  mov  dx, offset b1   ;
  call createFile    ;
  
  cmp  cx, 3
  je  hd2
  cmp  cx, 2
  je  hd3
  cmp  cx, 1
  je  hd4  
  loop @1        ;
              ;
;-------------------------- ;
@5:
  mov  cx, [sizeB] ;
  shr  cx, 2       ;
  mov  di, offset bufer ;
              ;
begin:           ;
  push cx        ;
  call FindNull     ;   
  mov  var, bx  ;
  cmp  bx, 1       ;
  jnz  file3       ;
  mov  bx, hndl2 ;
  jmp  ok        ;
              ;
file3:           ;
  cmp  bx, 2       ;
  jnz  file4       ;
  mov  bx, hndl3 ;
  jmp  ok        ;
              ;
file4:           ;
  cmp  bx, 3       ;
  jnz  error       ;
  mov  bx, hndl4 ;
ok:             ;
  mov  cx, 5       ;
  mov  dx, di      ;
  sub  dx, cx      ;
  call writeFile     ;
error:           ;
  pop  cx        ;
  loop begin       ;
              ;
;---------------------------;-----------
              ;
  mov  cx, 3       ;
  mov  ax, offset hndl2 ;
@3:             ;
  mov  bx, ax      ;
  call CloseFile     ;
  add  ax, 2       ;
  loop @3        ;
              ;
  jmp  exit       ;
              ;
;------------------PROCEDURE;---------------
              ;
createFile:         ;
  push cx        ;
  mov  ah, 3ch      ;
  mov  cx, 20h      ;
  int  21h        ;
  pop  cx        ;
ret             ;
              ;
writeFile:         ;
  push cx        ;
  mov  ah, 40h      ;
  int  21h        ;
  pop  cx        ;
ret             ;
              ;
closeFile:         ;
  mov  ah, 3eh      ;
  int  21h        ;
ret             ;
              ;
FindNull:          ;
  mov  cx, 5       ;
  xor  bx, bx      ;
  mov  al, '0'      ;
@2:             ;
  repne scasb       ;
  jcxz  endpro     ;
  inc  bx        ;
  jmp  @2        ;
endpro:
ret   

;-----------------------------
hd2:
  mov hndl2, ax
    dec  cx 
    jmp @1
ret
hd3:
  mov hndl3, ax      ;\  
    dec  cx       ; > Write HANDLE
    jmp @1        ;/
ret 
hd4:
  mov hndl4, ax
    dec  cx 
    jmp @5
ret
;--------------------------------
exit:            ;
  xor  ax,ax       ;
  int  16h        ;
  int  20h        ;
              ;
end start          ;        
Подякували: koala, 0xDADA11C72