Тема: Builder C++, OLE-сервер Word

Мені потрібно створити Word документ який буде містити деякі записи.
Я користуюся цією статтею http://wladm.narod.ru/Borland/word.html
дійшов до запису тексту в документ, але в мене не виходить змінити розмір рядка(параграф), тобто є текст
"text1 text2 text3 text4 text5 text6 text7 text8 text9 text10 text11" цей текст вміщується в один рядок навіть є ще трішки вільного місця, але програма поміщає лише його частину "text1 text2 text3 text4 text5 tex". Як можна записати весь текст ?

/*
class Form1
{
...
public:        
        Variant vVarApp,vVarDocs,vVarParagraphs;
...
}
*/
Form1->vVarApp = CreateOleObject("Word.Application");//створити об'єкт автоматизації
vVarApp.OlePropertySet("Visible",true);//Зробимо додаток видимим
vVarDocs=vVarApp.OlePropertyGet("Documents");//Змінної vVarDocs присвоюється значення Documents - властивість об'єкта Word.Application, що містить набір робочих документів.
vVarDocs.OleProcedure("Add");//Додаємо створений документ в додаток

Variant vVarDoc=vVarDocs.OleFunction("Item",1);//Будемо працювати з першим документом
vVarDoc.OleProcedure("Activate");//Дивитися будемо теж на перший документ

Form1->vVarParagraphs=vVarDoc.OlePropertyGet("Paragraphs");//Отримуємо властивість Paragraphs об'єкта документ
String str=U"text1 text2 text3 text4 text5 text6 text7 text8 text9 text10 text11";//Готуємо текст для запису
vVarParagraphs.OleProcedure("Add");//Додаємо параграф
Variant vVarParagraph=vVarParagraphs.OleFunction("Item",1);//Працюємо з першим параграфом
vVarParagraph.OlePropertyGet("Range").OlePropertySet("Text",str.c_str());//Заносимо в нього текст
vVarParagraph.OlePropertySet("Alignment",2);//По правому краю

http://s8.сайт-злодій/uploads/images/2016/03/705df8d3c2664c514ab94cbbcd20a166.png

Подякували: leofun011