1

Тема: Qt Bluetooth Low Energy

Нарешті знову взявся за це. І на самому ж початку спотикнувся.

Може я упускаю щось очевидне?

Чому оцей код із прикладу працює:

Прихований текст
Device::Device():
  connected(false), controller(0), m_deviceScanState(false), randomAddress(false)
{
  //! [les-devicediscovery-1]
  discoveryAgent = new QBluetoothDeviceDiscoveryAgent();
  connect(discoveryAgent, SIGNAL(deviceDiscovered(const QBluetoothDeviceInfo&)),
      this, SLOT(addDevice(const QBluetoothDeviceInfo&)));
  connect(discoveryAgent, SIGNAL(error(QBluetoothDeviceDiscoveryAgent::Error)),
      this, SLOT(deviceScanError(QBluetoothDeviceDiscoveryAgent::Error)));
  connect(discoveryAgent, SIGNAL(finished()), this, SLOT(deviceScanFinished()));
  //! [les-devicediscovery-1]

  setUpdate("Search");
}

void Device::startDeviceDiscovery()
{
  qDeleteAll(devices);
  devices.clear();
  emit devicesUpdated();

  setUpdate("Scanning for devices ...");
  //! [les-devicediscovery-2]
  discoveryAgent->start();
  //! [les-devicediscovery-2]

  if (discoveryAgent->isActive()) {
    m_deviceScanState = true;
    Q_EMIT stateChanged();
  }
}

Де Device це:

class Device: public QObject
{
  Q_OBJECT
  Q_PROPERTY(QVariant devicesList READ getDevices NOTIFY devicesUpdated)
  Q_PROPERTY(QVariant servicesList READ getServices NOTIFY servicesUpdated)
  Q_PROPERTY(QVariant characteristicList READ getCharacteristics NOTIFY characteristicsUpdated)
  Q_PROPERTY(QString update READ getUpdate WRITE setUpdate NOTIFY updateChanged)
  Q_PROPERTY(bool useRandomAddress READ isRandomAddress WRITE setRandomAddress NOTIFY randomAddressChanged)
  Q_PROPERTY(bool state READ state NOTIFY stateChanged)
  Q_PROPERTY(bool controllerError READ hasControllerError)
public:
  Device();
  ~Device();
  QVariant getDevices();
  QVariant getServices();
  QVariant getCharacteristics();
  QString getUpdate();
  bool state();
  bool hasControllerError() const;

  bool isRandomAddress() const;
  void setRandomAddress(bool newValue);

public slots:
  void startDeviceDiscovery();
  void scanServices(const QString &address);

  void connectToService(const QString &uuid);
  void disconnectFromDevice();

private slots:
  // QBluetoothDeviceDiscoveryAgent related
  void addDevice(const QBluetoothDeviceInfo&);
  void deviceScanFinished();
  void deviceScanError(QBluetoothDeviceDiscoveryAgent::Error);

  // QLowEnergyController realted
  void addLowEnergyService(const QBluetoothUuid &uuid);
  void deviceConnected();
  void errorReceived(QLowEnergyController::Error);
  void serviceScanDone();
  void deviceDisconnected();

  // QLowEnergyService related
  void serviceDetailsDiscovered(QLowEnergyService::ServiceState newState);

Q_SIGNALS:
  void devicesUpdated();
  void servicesUpdated();
  void characteristicsUpdated();
  void updateChanged();
  void stateChanged();
  void disconnected();
  void randomAddressChanged();

private:
  void setUpdate(QString message);
  QBluetoothDeviceDiscoveryAgent *discoveryAgent;
  DeviceInfo currentDevice;
  QList<QObject*> devices;
  QList<QObject*> m_services;
  QList<QObject*> m_characteristics;
  QString m_previousAddress;
  QString m_message;
  bool connected;
  QLowEnergyController *controller;
  bool m_deviceScanState;
  bool randomAddress;
};

А у цьому discoveryAgent->isActive() завжди True і список пристроїв завжди пустий:

Прихований текст
int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);

  QBluetoothDeviceDiscoveryAgent *discoveryAgent = new QBluetoothDeviceDiscoveryAgent();
  discoveryAgent->start();

  QThread::sleep(10);
  while (discoveryAgent->isActive())
  {
    QThread::sleep(1);
    qDebug("wait...");
//    qDebug("Count: %d", discoveryAgent->discoveredDevices().count());
  }

  QList<QBluetoothDeviceInfo> deviceList = discoveryAgent->discoveredDevices();

  qDebug("Count: %d", deviceList.count());
}

2 Востаннє редагувалося ADR (18.04.2016 17:09:34)

Re: Qt Bluetooth Low Energy

Ура. До мене дойшло. QBluetoothDeviceDiscoveryAgent використовує сигнали у своїх потребах, а я їх блокую.
Виправив:

#include <QCoreApplication>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);

  QBluetoothDeviceDiscoveryAgent *discoveryAgent = new QBluetoothDeviceDiscoveryAgent();
  discoveryAgent->start();

  while (discoveryAgent->isActive())
  {
    QThread::sleep(1);
    qDebug("wait...");
    QCoreApplication::processEvents(); // <--
  }

  QList<QBluetoothDeviceInfo> deviceList = discoveryAgent->discoveredDevices();

  qDebug("Count: %d", deviceList.count());
}

3 Востаннє редагувалося ADR (19.04.2016 02:00:27)

Re: Qt Bluetooth Low Energy

Офігенно... пофіксили один баг і схоже що тепер вперся в інший...
service->discoverDetails(); — ніколи не завершується.

програма для перевірки
#include <QApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>
#include <qbluetoothglobal.h>
#include <qbluetoothlocaldevice.h>
#include <QObject>
#include <QVariant>
#include <QList>
#include <QBluetoothServiceDiscoveryAgent>
#include <QBluetoothDeviceDiscoveryAgent>
#include <QLowEnergyController>
#include <QBluetoothServiceInfo>
#include <QThread>
#include <QCoreApplication>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);

  QBluetoothDeviceDiscoveryAgent *discoveryAgent = new QBluetoothDeviceDiscoveryAgent();
  discoveryAgent->start();

  while (discoveryAgent->isActive())
  {
    QCoreApplication::processEvents();
    qDebug("wait for search...");
    QThread::sleep(1);
  }
  qDebug("searching end.");

  qDebug("Count: %d", discoveryAgent->discoveredDevices().count());
  foreach (QBluetoothDeviceInfo device, discoveryAgent->discoveredDevices()) {
    qDebug() << "Name: " << device.name() << "; Adress: " << device.address().toString();
    if(device.address().toString() == "00:A0:50:00:00:0B")
    {
      QLowEnergyController *controller = new QLowEnergyController(device);
      controller->connectToDevice();
      while (controller->state() == QLowEnergyController::ConnectingState)
      {
        QCoreApplication::processEvents();
        qDebug("wait for connecting...");
        QThread::msleep(200);
      }
      if (controller->state() == QLowEnergyController::ConnectedState)
      {
        qDebug("connected.");
      }
      else
      {
        qDebug("connect error: %d", controller->error());
        return -1;
      }


      controller->discoverServices();
      while (controller->state() == QLowEnergyController::DiscoveringState)
      {
        QCoreApplication::processEvents();
        qDebug("wait for discovering service...");
        QThread::msleep(200);
      }
      if (controller->state() == QLowEnergyController::DiscoveredState)
      {
        qDebug("discovered. count: %d", controller->services().count());
      }
      else
      {
        qDebug("discovering error: %d", controller->error());
        return -1;
      }

      foreach (QBluetoothUuid serviceUuid, controller->services())
      {
        qDebug("Service UUID: %s", qPrintable(serviceUuid.toString()));

        if (serviceUuid.data1 == 0x00001809)
        {
          QLowEnergyService *service = controller->createServiceObject(serviceUuid);
          qDebug("Service State: %d", service->state());
          if(service->state() == QLowEnergyService::DiscoveryRequired)
          {
            service->discoverDetails();
            QCoreApplication::processEvents();
            while(service->state() == QLowEnergyService::DiscoveringServices)
            {
              QCoreApplication::processEvents();
              qDebug("wait for discovering service details...");
              QThread::msleep(200);
            }
          }
          foreach (const QLowEnergyCharacteristic characteristic, service->characteristics())
          {
             qDebug("Characteristic UUID: %s",
                qPrintable(characteristic.uuid().toString()));
          }

        }
      }

    }
  }

//  QQmlApplicationEngine engine;
//  engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));

//  return app.exec();
}

https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-44736

Надіюсь я ще нікого не замахав своїм мініблогом)