1 Востаннє редагувалося Nick9956 (01.05.2016 14:41:29)

Тема: Запуск php файлів на локальному комп'ютері

Доброго дня,
Ситуація наступна,
написав html-сторінку,простеньку, і прописав там форму і метод POST,  який передає дані на сторінку action.php, але вона не може нормально завантажиться, відображається лише код.

Я використовую Денвер, і щоб запускати php скрипти, потрібно самостійно прописувати код, але як зробити щоб браузер міг самостійно відкрити ці файли ?

Дякую


Ось html файл

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <link href="style.css" rel="stylesheet">
 <script type="text/javascript" src="scripts/tinymce/js/tinymce/tinymce.js"></script>
 <script type="text/javascript">
 tinymce.init({
  selector: "textarea",
  theme: "modern",
  relative_urls : false,
  plugins: [
    "justboil advlist autolink lists link image charmap print preview hr anchor pagebreak",
    "searchreplace wordcount visualblocks visualchars code fullscreen",
    "insertdatetime media nonbreaking save table contextmenu directionality",
    "emoticons template paste textcolor colorpicker textpattern imagetools"
  ],
  toolbar1: "insertfile undo redo | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image",
  toolbar2: "print preview media | forecolor backcolor emoticons ",
  image_advtab: true,
  templates: [
    {title: 'Test template 1', content: 'Test 1'},
    {title: 'Test template 2', content: 'Test 2'}
  ]
});
</script>
</head>

<body>


<form method="GET" action="action.php">
  <input name="post_name" style=" margin-top: 100px; " placeholder="Post name"></input>
  <select>
    <option>Math</option>
    <option>Physics</option>
    <option>Community</option>
  </select>
  <textarea name="content" style="padding-left: 400px; padding-top: 450px"></textarea>
  <button id="submit" type="submit" name="submit" >Надіслати</button>
</form>

</body>
</html>

А ось php-file

<?php

  echo $_GET['postname'];
  echo $_GET['post_name'];

?>

2

Re: Запуск php файлів на локальному комп'ютері

денвер застарів, качайте OpenServer

3

Re: Запуск php файлів на локальному комп'ютері

Скріншоти в студію.

4

Re: Запуск php файлів на локальному комп'ютері

koala написав:

Скріншоти в студію.

Post's attachments

1.png 164.85 kb, 185 downloads since 2016-05-01 

5

Re: Запуск php файлів на локальному комп'ютері

та тут ше і код треба

6 Востаннє редагувалося Nick9956 (01.05.2016 14:40:22)

Re: Запуск php файлів на локальному комп'ютері

Nick9956 написав:
koala написав:

Скріншоти в студію.

Post's attachments

2.png 155.25 kb, 160 downloads since 2016-05-01 

7

Re: Запуск php файлів на локальному комп'ютері

http://127.0.0.1
там треба знайти ше папку де ваш код
а так ви запускаєте файли в компі, а не через сервер локалхоста

Подякували: koala1

8 Востаннє редагувалося koala (01.05.2016 14:47:33)

Re: Запуск php файлів на локальному комп'ютері

Ви відкриваєте файл напряму. А треба через веб-сервер - саме він обробляє php:
http://www.blog/info_form.html
Можливо, треба буде перезапустити Denver перед тим, як запрацює.
А взагалі Denver - то лайно. Хіба що на початку потренуватися годиться. Для розробки вже непридатний.

Подякували: reverse2500, Nick9956, 221VOLT3

9

Re: Запуск php файлів на локальному комп'ютері

koala написав:

Ви відкриваєте файл напряму. А треба через веб-сервер - саме він обробляє php:
http://www.blog/info_form.html
Можливо, треба буде перезапустити Denver перед тим, як запрацює.
А взагалі Denver - то лайно. Хіба що на початку потренуватися годиться. Для розробки вже непридатний.

Можливо щось краще порадите  ?

10

Re: Запуск php файлів на локальному комп'ютері

Можливо щось краще порадите  ?

OpenServer nдля розробки, я вже вище писав

Подякували: koala1

11 Востаннє редагувалося 221VOLT (01.05.2016 15:39:54)

Re: Запуск php файлів на локальному комп'ютері

denwer, wamp, openserver, купа їх

а про те що php потрібно браузером відкривати не напряму а через сервер - вище уже написали :)

краще - орендувати vps-ку --- і ресурсів більше ніж просто хостинг, і можливостей більше за ту ж ціну
ще варіант - поставити собі вдома другий комп як сервер, поставити на ньому лінукс і ...))
ще варіант - поставити віртуалку на робочому, на віртуалці - лінукс, ...

12

Re: Запуск php файлів на локальному комп'ютері

221VOLT написав:

ще варіант - поставити собі вдома другий комп як сервер, поставити на ньому лінукс і ...))
..

Або просто поставити лінукс другою ос, а на лінуксі працюючий веб-сервер.

13

Re: Запуск php файлів на локальному комп'ютері

поставити собі вдома другий комп як сервер

шо б світло палило ?
віруталку любу і створити там віртуальну мережу, якщо бех Х-сів і для власних тестів 128-256 Мб буде достатньо

Подякували: 221VOLT1