Тема: Курсова С++

Якщо хтось може допогти або підсказати щось!!
Ось тема курсової:
Організація системи для взаємодії з бінарним файлом для автоматизації та аналізу роботи з використанням принципів ООП. “Біржа праці”
1) меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
2) в базу даних заносяться професії, підприємства, райони, наявність, робочих місць (вакансії), реєстрація заявок на роботу від незайнятого населення;
3) сформувати базу даних із списку професії, підприємства, райони, наявність робочих місць (вакансії), реєстрація заявок на роботу від незайнятого населення;
4) можливі записи: зробити вибірку за професією, розташувати дані за спаданням заробітної плати; зробити вибірку за районом, конкретизувати за вибраною професією;
5) організувати відмічання щойно зайнятих місць і їх вилучення;
6) здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

2 Востаннє редагувалося dima.nykorovych (13.05.2016 22:41:42)

Re: Курсова С++

Невелике напрацювання

#include <iostream>
#include <locale.h>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>
#include <Windows.h>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;

void Knopka();
void ShowMenu(int iItem);

class vakancia
{
  char profession[20];
  char enterprise[20];
  char misto[20];
  int vakansion;
  int salary;
public:
 
  int input_info();
  
};
int vakancia::input_info()
{
  
  char profession[20];
  char enterprise[20];
  char region[20];
  int vakansion;
  int salary;

  cin.ignore(1,'\n');
  cout << "Введiть професiю: ";
  cin >> profession;
  cout << "Введiть пiдприємство: ";
  cin >> enterprise;
  cout << "Введiть мiсто: ";
  cin >> misto;
  cout << "Введiть кiлькiсть ваканцiй: ";
  cin >> vakansion;
  cout << "Введiть зарплату: ";
  cin >> salary;
  ofstream f;
  f.open("cpp.txt", ios::ate | ios::app);
  f << "Profession: " << profession << endl;
  f << "Enterprise: " << enterprise << endl;
  f << "City: " << misto << endl;
  f << "Jobs: " << vakansion << endl;
  f << "Salary : " << salary << endl;
  f << "-----------------" << endl;
  f.close();
}


int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"");
  Knopka();

}

void ShowMenu(int iItem)
{
  system("cls");
  printf("%sПереглянути\n",iItem == 1 ? "-> " : " ");
  printf("%sДодати\n",iItem == 2 ? "-> " : " ");
  printf("%sРедагувати\n",iItem == 3 ? "-> " : " ");
  printf("%sЗнищити\n",iItem == 4 ? "-> " : " ");
  printf("%sВийти\n",iItem == 5 ? "-> " : " ");
}

void Knopka()
{
  vakancia q;
  int iItem = 1;
  int nLast = 5;
  ShowMenu(iItem);
  while(TRUE)
  {
    if(GetAsyncKeyState(VK_UP))
    {

      keybd_event(VK_UP, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
      if(0 < iItem - 1)
      {
        iItem = iItem - 1;

        }
      else
      {

        iItem = nLast;
      }
      ShowMenu(iItem);
    }
    if(GetAsyncKeyState(VK_DOWN))
    {
      keybd_event(VK_DOWN, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
      if(iItem < nLast)
      {

        iItem = iItem + 1;

      }
      else
      {

        iItem = 1;

        }

      ShowMenu(iItem);
    }
    if(GetAsyncKeyState(VK_RETURN))
    {
      keybd_event(VK_DOWN, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
      ShowMenu(iItem);
      system("cls");
      switch(iItem)
      {
      case 1:

        break;
      case 2:
        q.input_info();
        break;
      case 3:
        printf("Run 3-rd item of menu\n");
        break;
      case 4:
        printf("Run 4-th item of menu\n");
        break;
      case 5:
        printf("Run 5-th item of menu\n");
        break;
      }
    }
  }
}
Подякували: FakiNyan1